Zimbra

From ICO wiki

Versioonid ja viimased muudatused

Versioon 1.5 01.12.2010
Versioon 1.4 18.11.2010
Versioon 1.3 17.11.2010
Versioon 1.2 03.11.2010
Versioon 1.1 25.10.2010
Versioon 1.0 19.10.2010

Autorid

Martin Jõgi
Jürgen Erm
Grupp A31

Sissejuhatus

Zimbra on e-posti haldur. See koosneb serverist ja töölauast. Zimbra Collaboration Suite – ZCS (server) toimib nagu MS Exchange server. Nimelt suudab teenust pakkuda e-posti ning kalendri rakendustele, mobiiltelefonidele kui ka ZCS kliendile Zimbra Desktop (olemas on aadressiraamat, dokumendimapp, kalender, ülesannete ja kontaktide haldur). Zimbra Desktop on oma olemuselt ja funktsionaalsuselt sarnane MS Outlook rakendusega. Lisafunktsiooniks on dokumendihaldus. Töö eesmärgiks on installeerida Zimbra Collaboration Suite (ZCS) - Open Source Edition server koos kõikide töötavate rakendustega.

Nõuded ja Eeldused

Vaja on:

 • Teadmisi Linux operatsioonisüsteemist (ehk eeldab kasutaja varasemat kokkupuudet);
 • Oskus töötada käsurealt;
 • Teadmisi E-posti toimimisest (soovitatav on läbi lugeda aine IT Infrastruktuuri E-posti loeng);
 • Root õigusi;
 sudo -i
 • Vähemalt 5GB vaba ruumi;

See dokumentatsioon on tehtud:

 • Ubuntu 8.04 LTS 32bit serveri kohta;
 • E-posti halduri versiooniks on Zimbra Collaboration Suite (ZCS) - Open Source Edition Ubuntu 8.04 LTS 32bit;

Samuti toimib Ubuntu Server LTS versioon 10.04 -ga.

Hostname'i ja staatilise IP määramine

Hostname on selles näites mail.asdf.ee ja kasutatav ip on 192.168.1.105 (muutuvad kohad on < > märkide vahel). Muuda faili /etc/network/interfaces lisades võrgukaardile staatilise IP aadressi

nano /etc/network/interfaces

Interfaces fail peaks nägema välja selline

auto lo
iface lo inet loopback
 
auto eth0
iface eth0 inet static
address <192.168.1.105>
netmask <255.255.255.0>
network <192.168.1.0>
broadcast <192.168.1.255>
gateway <192.168.1.1>

Pärast IP määramist tuleb teha võrguliidesele restart

/etc/init.d/networking restart

Ava tekstiredaktoriga /etc/hosts fail

nano /etc/hosts

Lisa hosts faili järgmised read

127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost
<192.168.1.105>  <mail.asdf.ee>   <mail>

Nüüd määrame faili /etc/hostname serveri nime mail.asdf.ee.

echo mail.asdf.ee > /etc/hostname

Tee süsteemile restart

shutdown -r now

Pärast restarti

hostname
hostname -f

Mõlemal juhul peaks kuvatama mail.asdf.ee

NB Kui serveril, millele Zimbra installeeritakse töötavad mõned teenused, näiteks Postfix, Apache, OpenLDAP, tuleb need peatada, muidu Zimbra installatsioon ebaõnnestub.

NB E-posti teenuste tööks on vajalik toimiv nimelahendus ja MX kirjete olemasolu!

Enne Zimbra installeerimist on vaja veel:

 • Uuendada pakke;
 apt-get update
 • Hankida ja installeerida vajalikud pakid Zimbra toimimiseks;
 apt-get install curl fetchmail libpcre3 libgmp3c2 libexpat1 libxml2 libtie-ixhash-perl sysstat
 • 10.04 versioonis läheb vaja libperl5.10 pakki.
 apt-get install libperl5.10

Installeerimine

Enne installeerimist kontrolli, kas eeldused on täidetud.

Tõmba Zimbra Collaboration Suite Open Source Edition server 8.04 kausta /usr/src:

 cd /usr/src
 wget http://files2.zimbra.com/downloads/6.0.8_GA/zcs-6.0.8_GA_2661.UBUNTU8.20100820045138.tgz

Paki.tgz fail lahti, sisene sinna kausta ja käivita installeerimise skript:

 tar xvfz zcs-6.0.8_GA_2661.UBUNTU8.20100820045138.tgz
 cd zcs-6.0.8_GA_2661.UBUNTU8.20100820045138
 ./install.sh

Installeerimisel küsitakse, mida paigaldada. Vajuta enter klahvi:

 Press Return to continue
 Install zimbra-ldap [Y]
 Install zimbra-logger [Y]
 Install zimbra-mta [Y]
 Install zimbra-snmp [Y]
 Install zimbra-store [Y]
 Install zimbra-apache [Y]
 Install zimbra-spell [Y]

Süsteemi muudetakse, jätkamiseks kirjuta Y:

 The system will be modified. Continue? [N] y

Nüüd installeeritakse vajalikud pakid:

 Installing packages
 zimbra-core......zimbra-core_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-ldap......zimbra-ldap_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-logger......zimbra-logger_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-mta......zimbra-mta_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-snmp......zimbra-snmp_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-store......zimbra-store_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-apache......zimbra-apache_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done
 zimbra-spell......zimbra-spell_6.0.8_GA_2661.UBUNTU8_i386.deb...done

Konfigureerimine

Kirjuta see number, mis teenust tahad seadistada. Nagu näha, siis administraatori parooli hetkel pole. Määrame selle:

 Main menu
  1) Common Configuration:
  2) zimbra-ldap:               Enabled
  3) zimbra-store:              Enabled
    +Create Admin User:          yes
    +Admin user to create:         admin@mail.asdf.ee
******* +Admin Password            UNSET
    +Enable automated spam training:    yes
    +Spam training user:          spam.tzhgyckr@mail.asdf.ee
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.poeokruu@mail.asdf.ee
    +Global Documents Account:       wiki@mail.asdf.ee
    +SMTP host:              mail.asdf.ee
    +Web server HTTP port:         80
    +Web server HTTPS port:        443
    +Web server mode:           http
    +IMAP server port:           143
    +IMAP server SSL port:         993
    +POP server port:           110
    +POP server SSL port:         995
    +Use spell check server:        yes
    +Spell server URL:           http://mail.asdf.ee:7780/aspell.php
    +Configure for use with mail proxy:  FALSE
    +Configure for use with web proxy:   FALSE
    +Enable version update checks:     TRUE
    +Enable version update notifications: TRUE
    +Version update notification email:  admin@mail.asdf.ee
    +Version update source email:     admin@mail.asdf.ee
  4) zimbra-mta:               Enabled
  5) zimbra-snmp:               Enabled
  6) zimbra-logger:              Enabled
  7) zimbra-spell:              Enabled
  8) Default Class of Service Configuration:
  r) Start servers after configuration    yes
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit


Administraatori parooli muutmiseks kirjuta 3:

 Address unconfigured (**) items (? - help) 3
Store configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Create Admin User:            yes
  3) Admin user to create:          admin@mail.asdf.ee
** 4) Admin Password              UNSET
  5) Enable automated spam training:     yes
  6) Spam training user:           spam.tzhgyckr@mail.asdf.ee
  7) Non-spam(Ham) training user:       ham.poeokruu@mail.asdf.ee
  8) Global Documents Account:        wiki@mail.asdf.ee
  9) SMTP host:                mail.asdf.ee
 10) Web server HTTP port:          80
 11) Web server HTTPS port:          443
 12) Web server mode:             http
 13) IMAP server port:            143
 14) IMAP server SSL port:          993
 15) POP server port:             110
 16) POP server SSL port:           995
 17) Use spell check server:         yes
 18) Spell server URL:            http://mail.asdf.ee:7780/aspell.php
 19) Configure for use with mail proxy:    FALSE
 20) Configure for use with web proxy:    FALSE
 21) Enable version update checks:      TRUE
 22) Enable version update notifications:   TRUE
 23) Version update notification email:    admin@mail.asdf.ee
 24) Version update source email:       admin@mail.asdf.ee


Ja nüüd kirjuta 4 ning saad parooli määrata, näiteks paneme parooli mailasdf1234:

 Select, or 'r' for previous menu [r] 4
 Password for admin@mail.asdf.ee (min 6 characters): [52AvVUHLc] mailasdf1234

Jätkame konfigureerimist, vajuta enter:

 Select, or 'r' for previous menu [r]

Konfigureerimine valmis, vajuta a, et kinnitada:

 *** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
 Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a

Salvestame konfiguratsiooni (vajuta enter) asukohta /opt/zimbra/config.23209:

 Save configuration data to a file? [Yes]
 Save config in file: [/opt/zimbra/config.23209]
 Saving config in /opt/zimbra/config.23209...done.

Installeerimise jätkamiseks, kirjuta y:

 The system will be modified - continue? [No] y

Vajadusel teatame Zimbrale, et installeerisime nende serveri, selles näites me seda ei tee:

 You have the option of notifying Zimbra of your installation.
 This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Suite.
 The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (6.0.8_GA_2661_UBUNTU8)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@mail.asdf.ee)
 Notify Zimbra of your installation? [Yes] n

Nüüd läheb veidi aega, kuni installeeritakse, konfigureeritakse ning käivitatakse kõik vajalikud teenused:

 Starting servers...

Konfigureerimine valmis, vajuta enter:

 Configuration complete - press return to exit

Nüüd on Zimbra Collaboration Suite Open Source Edition server 8.04 paigaldatud, alusta testimist!

Edaspidi on võimalik konfigureerida veebiliidese kaudu:

 https://<mail.asdf.ee>:7071/zimbraAdmin või https://<ipmillemäärasid>:7071/zimbraAdmin
 Kasutajanimi on admin ja parool on see, mille installeerimise käigus sai määratud (siin näites sai parooliks: mailasdf1234)

Testimine

Testime, kas ping mail.asdf.ee ja mail -le vastab:

 ping mail.asdf.ee
 ping mail
root@mail:~# ping mail.asdf.ee
PING mail.asdf.ee (192.168.1.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mail.asdf.ee (192.168.1.105): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from mail.asdf.ee (192.168.1.105): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms

Kontrollida, et Zimbra teenused toimivad, siis tuleb teha end Zimbra kasutajaks

su - zimbra

Kontrollime, kas kõik teenused töötavad

zmcontrol status

Nähtav pilt peaks olema selline

zimbra@mail:~$ zmcontrol status
Host mail.asdf.ee
    antispam        Running
    antivirus        Running
    ldap          Running
    logger         Running
    mailbox         Running
    mta           Running
    snmp          Running
    spell          Running

Kui kõik teenused ei tööta

zmcontrol start

Zimbra kasutajast väljumiseks

exit

Administraatori konsool

Konsooli pääsemiseks tuleb suunata browser aadressile https://<mail.asdf.ee>:7071/zimbraAdmin või https://<192.168.1.105>:7071/zimbraAdmin

Konsool näeb välja selline

Zimbrapilt1.jpg

Eelseadistatud meilikontosid näeb Accountsi-i alt

Zimbrapilt2.jpg

Uue domeeni lisamiseks vali menüüst Domains

Zimbrapilt3.jpg

Ja sealt New

Zimbrapilt4.jpg

Loome asdf.ee

Zimbrapilt5.jpg

Pärast seda ilmub asdf.ee juba domeenide nimekirjas

Uue kasutaja loomine

Uue kasutaja loomiseks vali menüüst Accounts ja klikka New

Uuskonto1.png

Täida vajalikud lüngad. Vali kindlasti ka õige domeen (mail.asdf.ee asemel asdf.ee)

Uuskonto2.png

Vajuta Finish ja nüüd ilmub uus konto Accounts nimekirjas

Loodud kontole salasõna seadmiseks vali antud konto ja klikka Edit. General Information tab-i all on Password osa

Uuskonto3.png

Uus kasutaja on valmis.

Kasutaja saab oma postkasti logida aadressil http://<mail.asdf.ee> või http://<192.168.1.105> Kui märkisid, et kasutaja peab oma salasõna muutma, siis esmasel sisselogimisel tuleb tal seda teha.

Uuskonto4.png

Selline on kasutaja postkast.

Uuskonto5.png

Logid

Logide asukohad ja nende aktiivne jälgimine:

 tail -f /var/log/zimbra.log
 tail -f /var/log/mail.log
 tail -f /opt/zimbra/log/mailbox.log

Veel:

 cd /opt/zimbra/log
 cd /var/log/

Varundamine

Kuna kõik vajalikud Zimbra komponendid ja failid asuvad /opt/zimbra kaustas, siis oleks kasulik teha sellest kaustast backup backup_media -le (võtab kauem aega).

 cp -Rp /opt/zimbra backup_media/

Taastamine

Zimbra kataloogi taastamine backup_media -st kausta /opt

 cp -rp backup_media/zimbra /opt

Lisa

Zimbra teenuste:

 • Käivitamine
 /etc/init.d/zimbra start
 • Peatamine
 /etc/init.d/zimbra stop
 • Taaskäivitamine
 /etc/init.d/zimbra restart
 • Staatuse vaatamine
 /etc/init.d/zimbra status

LDAP

Zimbrat on võimalik siduda LDAP-ga.

Selleks on vaja minna administraatori konsooli.

Sammud:

 • "Configuration" menüüst valida domeen, mida konfigureerida
 • Vajuta "Configure Authentication". Edasi ilmub aken nimega "Authentication Configuration Wizard"
 • "Authentication Mechanism" tuleks valida "External LDAP"
 • "LDAP URL" kasti tuleb kirjutada LDAP serveri aadress või ip. Vajadusel tuleb muuta LDAP-i porti. Pane linnuke "Use SSL", kui LDAP on konfigureeritud nii, et kasutatakse SSL-i (LDAPS)
 • "LDAP filter" - tuleb määrata filtrid ja "LDAP search base" ning vajutada "Next"
 • Kui LDAP lubab anonüümseid päringuid, siis tuleks vajutada "Next". Kui ei, siis märkida "Use DN/Password to bind to external server" ning täita vajalikud lüngad.
 • Testimine


Rohkem infot (inglise keelne juhend): http://wiki.zimbra.com/wiki/LDAP_Authentication#Configuring_external_LDAP_authentication

Eemaldamine

Sisene kausta /usr/src/zcs-6.0.8_GA_2661.UBUNTU8.20100820045138 ja käivita install.sh võtmega -u:

cd /usr/src/zcs-6.0.8_GA_2661.UBUNTU8.20100820045138
./install.sh -u

Eemalda mittevajalikud kaustad:

 cd /usr/src
 rm -rf zcs*

Kasutatud kirjandus

 1. Zimbra.com
 2. Zimbra.com Downloads
 3. Zimbra Wiki MTA
 4. Zimbra Wiki Configuring_external_LDAP_authentication
 5. google.com