Analüüsi retsensioon meeskonnale Ainsus

From ICO wiki
Revision as of 16:52, 13 January 2014 by Ysharma (talk | contribs) (Created page with "== '''Analüüsi retsensioon meeskonnale Ainsus''' == ---- Meeskond Ainsus otsustas luua rakenduse DistFuzz, mis tegeleb distributed fuzzing-uga. Peab tunnistama, et vähemalt…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Analüüsi retsensioon meeskonnale Ainsus


Meeskond Ainsus otsustas luua rakenduse DistFuzz, mis tegeleb distributed fuzzing-uga. Peab tunnistama, et vähemalt ühel meie meeskonna liikmel ei olnud esialgu aimugi, mida sellisest põneva nimega rakendusest oodata. Õnneks on meeskond Ainsuse projektijuht, peaarendaja ja dokumenteerimisosakonna manager Jaanus teinud projekti kirjelduse ja analüüsiga head tööd. Selgub, et tegemist on rakendusega, mida kasutatakse tarkvara testimiseks ja turvavigade otsimiseks.

Programm koosneb põhimõtteliselt kahest osast – klient ja server. Analüüsitud on mõlemat poolt eraldi ja on näha, et juba analüüsi kirjutades on Jaanusel selge siht, kuhu ta tahab lõpliku rakendusega jõuda.

Rakenduse analüüsi üle ei ole mingit põhjust nuriseda, see on kenasti tehtud. Kiitust väärib ka asjaolu, et meeskond koosneb ühest liikmest. Seda arvestades on rakenduse analüüs ja rakendus ise väga mahukas. Muidugi on meeskonna suureks trumbiks meeskonnasisese info liikumise kiirus.