Artikli kondikava

From ICO wiki
Revision as of 03:37, 27 October 2016 by Edmund (talk | contribs)

Mõned punktid, mida viki artikli puhul tasub silmas pidada:

 • Info autori kohta: Nimi, Grupp, Artikli kirjutamise aasta
 • Teema lühitutvustus, millest artikkel räägib
 • Mulli pole vaja kirjutada, kuid on hea, kui kõik käsud on arusaadavalt lahti seletatud
 • Tehnoloogia kasutamisvõimalused reaalses elus ja võimalusel näited enda katsetustest on VÄGA oodatud!
 • Lihtsad jooniseid, mis seletavad pika jutu lühidalt, on samuti head!
 • Tekst võiks olla hea struktuuriga - alampealkirjad loogilised ning teema jaotus ka, et lugejal oleks teema kergemini loetav
 • Kasutage tehnilist informatsiooni allikatest, kuid ärge kopeerige neid täies mahus ümber

Kõikidele allikatele, mida kasutad oma artiklis, tuleb viidata!

Viki artikli formaat

 • Sissejuhatus
 • Sisu
  • Eelteadmised ja -tingimused artikli lugejale
  • Tehnilised nõuded (kui on)
  • Artikli sisu (vastav teemale!)
  • Näited
 • Kokkuvõte
  • Teema kokkuvõte + autori arvamus
 • Kasutatud materjalid