Difference between revisions of "AssistDesq"

From ICO wiki
(Meeskond)
m (Kgrigorj moved page Ninjas in pyjamas to AssistDesq: newTeamOldProject)
 
(43 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Meeskond =
 
= Meeskond =
  
Anna Linskaja </br>
+
Karen Grigorjan <br>
Karen Grigorjan </br>
 
Sergei Hristoforov </br>
 
Artjom
 
  
 
= Idee =
 
= Idee =
  
 +
Kasutajatugi süsteem '''"AssistDesq 2018"'''.
  
 +
Ülesanne on teostada veebirakendus, mis võimaldaks hallata kasutajatoele saadetud pöördumisi. Süsteemi funktsionaalsus oleks järgmine: <br>
 +
 +
•        Kasutaja saab sisestada pöördumise. <br>
 +
•        Pöördumisel peab olema kirjeldus, sisestamise aeg, lahendamise tähtaeg. Sisestamise ajaks märgitakse pöördumise sisestamise aeg, teised kohustuslikud väljad täidab kasutaja. <br>
 +
•        Kasutajale kuvatakse aktiivsed pöördumised koos kõigi väljadega nimekirjas sorteeritult kahanevalt lahendamise tähtaja järgi. <br>
 +
•        Pöördumised, mille lahendamise tähtajani on jäänud vähem kui 1 tund või mis on juba ületanud lahendamise tähtaja, kuvatakse nimekirjas punasena. <br>
 +
•        Kasutaja saab nimekirjas pöördumisi lahendatuks märkida, mis kaotab pöördumise nimekirjast. <br>
  
 
= Projekt =
 
= Projekt =
 
+
===Analüüs===
 +
Analüüsi document asub [https://docs.google.com/document/d/1sX3OX38TA2z-Qj3RpoxVWVdNDMLTlf9GSHcwVlk5Gcg/edit?usp=sharing siin]
 +
===Source code===
 +
Asub [https://www.dropbox.com/s/y7l7lefimu0u1pc/TicketSystem.rar?dl=0 siin]
 
==XML==
 
==XML==
 
===Teema===
 
===Teema===
 +
Support Ticket XML
 +
 
===XML===
 
===XML===
 +
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +
<tickets>
 +
  <ticket id="1" category="3">
 +
      <title><![CDATA[Title]]></title>
 +
      <description><![CDATA[Description]]></description>
 +
      <details>
 +
        <priority id="H">High</priority>
 +
        <user role="1" id="12323" email="top@kek.ee">chubakapra90</user>
 +
        <date>2017-03-19</date>
 +
      </details>
 +
      <attachments>
 +
        <attachment id="1">dsdsad</attachment>
 +
      </attachments>
 +
  </ticket>
 +
  <ticket id="2" category="1">
 +
      <title><![CDATA[Title2]]></title>
 +
      <description><![CDATA[Description2]]></description>
 +
      <details>
 +
        <priority id="M">Medium</priority>
 +
        <user role="2" id="3333" email="hehe@lol.ee">ivanka_trump</user>
 +
        <date>2017-03-20</date>
 +
      </details>
 +
      <attachments>
 +
        <attachment id="1">dsdsad</attachment>
 +
      </attachments>
 +
  </ticket>
 +
</tickets>
 +
</source>
 +
 
===XML schema (XSD)===
 
===XML schema (XSD)===
 +
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
 +
  <xs:element name="tickets">
 +
      <xs:complexType>
 +
        <xs:sequence>
 +
            <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ticket">
 +
              <xs:complexType>
 +
                  <xs:sequence>
 +
                    <xs:element name="title" type="xs:string" />
 +
                    <xs:element name="description" type="xs:string" />
 +
                    <xs:element name="details">
 +
                        <xs:complexType>
 +
                          <xs:sequence>
 +
                              <xs:element name="priority" type="xs:string">
 +
                                <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 +
                                    <xs:restriction base="xs:string">
 +
                                    <xs:pattern value="[HML]"/>
 +
                                    </xs:restriction>
 +
                                </xs:attribute>
 +
                              </xs:element>
 +
                              <xs:element name="user" type="xs:string">
 +
                                <xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required">
 +
                                    <xs:restriction base="xs:string">
 +
                                      <xs:pattern value="[0-3]"/>
 +
                                    </xs:restriction>
 +
                                </xs:attribute>
 +
                                <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
 +
                                <xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
 +
                              </xs:element>
 +
                              <xs:element name="date" type="xs:date" />
 +
                          </xs:sequence>
 +
                        </xs:complexType>
 +
                    </xs:element>
 +
                    <xs:element name="attachment" type="xs:string">
 +
                        <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
 +
                    </xs:element>
 +
                  </xs:sequence>
 +
                  <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
 +
                  <xs:attribute name="category" type="xs:integer" use="required" />
 +
              </xs:complexType>
 +
            </xs:element>
 +
        </xs:sequence>
 +
      </xs:complexType>
 +
  </xs:element>
 +
</xs:schema>
 +
</source>
 +
 
===XSLT 1===
 
===XSLT 1===
 +
XSLT => HTML
 +
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
 +
  <xsl:output method="html" indent="yes" />
 +
  <xsl:template match="/">
 +
      <html>
 +
        <head>
 +
            <style type="text/css">
 +
table {
 +
    width: 100%;
 +
}
 +
 +
th {
 +
    height: 50px;
 +
    text-align: left;
 +
}
 +
 +
tr:hover {
 +
    background-color: #f5f5f5
 +
}
 +
th, td {
 +
    border-bottom: 1px solid #ddd;
 +
}
 +
</style>
 +
            <title>Tickets</title>
 +
        </head>
 +
        <body>
 +
            <table>
 +
              <caption>
 +
                  <b>Current tickets</b>
 +
              </caption>
 +
              <tr>
 +
                  <th>Date</th>
 +
                  <th>ID</th>
 +
                  <th>Subject</th>
 +
                  <th>Description</th>
 +
                  <th>Created by</th>
 +
                  <th>Priority</th>
 +
              </tr>
 +
              <xsl:for-each select="/tickets/ticket">
 +
                  <tr>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="details/date" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="@id" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="title" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="description" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="details/user" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="details/priority" />
 +
                    </td>
 +
                  </tr>
 +
              </xsl:for-each>
 +
            </table>
 +
            <p>
 +
              Total number of current tickets:
 +
              <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)" />
 +
            </p>
 +
        </body>
 +
      </html>
 +
  </xsl:template>
 +
</xsl:stylesheet>
 +
</source>
 +
 
===XSLT 2===
 
===XSLT 2===
 +
XSLT => XML
 +
 +
<source lang="xml">
 +
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 +
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 +
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 +
    <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 +
    <xsl:template match="/">     
 +
      <tickets>
 +
        <ticketstotal>
 +
          <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)"/>
 +
        </ticketstotal>
 +
        <xsl:for-each select="/tickets/ticket/">
 +
          <xsl:sort select="/details/date" order="ascending"/>
 +
          <ticket id ="{@id}" category ="{@category}" date="/details/date">
 +
            <title>
 +
            <xsl:value-of select="title"/>
 +
            </title>
 +
            <description>
 +
            <xsl:value-of select="description"/>
 +
            </description>
 +
          </ticket>         
 +
        </xsl:for-each>     
 +
      </tickets>   
 +
    </xsl:template>
 +
</xsl:stylesheet>
 +
</source>
  
 
=Retsensioonid=
 
=Retsensioonid=

Latest revision as of 13:05, 9 June 2018

Meeskond

Karen Grigorjan

Idee

Kasutajatugi süsteem "AssistDesq 2018".

Ülesanne on teostada veebirakendus, mis võimaldaks hallata kasutajatoele saadetud pöördumisi. Süsteemi funktsionaalsus oleks järgmine:

• Kasutaja saab sisestada pöördumise.
• Pöördumisel peab olema kirjeldus, sisestamise aeg, lahendamise tähtaeg. Sisestamise ajaks märgitakse pöördumise sisestamise aeg, teised kohustuslikud väljad täidab kasutaja.
• Kasutajale kuvatakse aktiivsed pöördumised koos kõigi väljadega nimekirjas sorteeritult kahanevalt lahendamise tähtaja järgi.
• Pöördumised, mille lahendamise tähtajani on jäänud vähem kui 1 tund või mis on juba ületanud lahendamise tähtaja, kuvatakse nimekirjas punasena.
• Kasutaja saab nimekirjas pöördumisi lahendatuks märkida, mis kaotab pöördumise nimekirjast.

Projekt

Analüüs

Analüüsi document asub siin

Source code

Asub siin

XML

Teema

Support Ticket XML

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tickets>
  <ticket id="1" category="3">
   <title><![CDATA[Title]]></title>
   <description><![CDATA[Description]]></description>
   <details>
     <priority id="H">High</priority>
     <user role="1" id="12323" email="top@kek.ee">chubakapra90</user>
     <date>2017-03-19</date>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
  <ticket id="2" category="1">
   <title><![CDATA[Title2]]></title>
   <description><![CDATA[Description2]]></description>
   <details>
     <priority id="M">Medium</priority>
     <user role="2" id="3333" email="hehe@lol.ee">ivanka_trump</user>
     <date>2017-03-20</date>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
</tickets>

XML schema (XSD)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="tickets">
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ticket">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
           <xs:element name="title" type="xs:string" />
           <xs:element name="description" type="xs:string" />
           <xs:element name="details">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="priority" type="xs:string">
                 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
                  <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:pattern value="[HML]"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:attribute>
               </xs:element>
               <xs:element name="user" type="xs:string">
                 <xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required">
                   <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:pattern value="[0-3]"/>
                   </xs:restriction>
                 </xs:attribute>
                 <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
                 <xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
               </xs:element>
               <xs:element name="date" type="xs:date" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
           <xs:element name="attachment" type="xs:string">
            <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
           </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
         <xs:attribute name="category" type="xs:integer" use="required" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

XSLT => HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes" />
  <xsl:template match="/">
   <html>
     <head>
      <style type="text/css">
table {
  width: 100%;
}

th {
  height: 50px;
  text-align: left;
}

tr:hover {
  background-color: #f5f5f5
}
th, td {
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
</style>
      <title>Tickets</title>
     </head>
     <body>
      <table>
        <caption>
         <b>Current tickets</b>
        </caption>
        <tr>
         <th>Date</th>
         <th>ID</th>
         <th>Subject</th>
         <th>Description</th>
         <th>Created by</th>
         <th>Priority</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="/tickets/ticket">
         <tr>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/date" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="@id" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="title" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="description" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/user" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/priority" />
           </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
      <p>
        Total number of current tickets:
        <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)" />
      </p>
     </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT 2

XSLT => XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">   
   <tickets>
    <ticketstotal>
     <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)"/>
    </ticketstotal>
     <xsl:for-each select="/tickets/ticket/">
     <xsl:sort select="/details/date" order="ascending"/>
     <ticket id ="{@id}" category ="{@category}" date="/details/date">
      <title>
      <xsl:value-of select="title"/>
      </title>
       <description>
       <xsl:value-of select="description"/>
       </description>
     </ticket>     
    </xsl:for-each>    
   </tickets>   
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Retsensioonid