Difference between revisions of "AssistDesq"

From ICO wiki
(XML schema (XSD))
(XSLT 1)
Line 102: Line 102:
  
 
<source lang="xml">
 
<source lang="xml">
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
+
  <xsl:output method="html" indent="yes" />
    <xsl:output method="html" indent="yes"/>
+
  <xsl:template match="/">
 
    <xsl:template match="/">
 
 
       <html>
 
       <html>
        <head>
+
        <head>
          <title>Tickets</title>
+
            <style type="text/css">
        </head>
+
table {
        <body>
+
    width: 100%;
 +
}
  
<table>
+
th {
<caption>Models</caption>
+
    height: 50px;
<tr>
+
    text-align: left;
<th>Date</th>
+
}
<th>ID</th>
+
 
<th>Subject</th>
+
tr:hover {
<th>Description</th>
+
    background-color: #f5f5f5
<th>Created by</th>
+
}
<th>Priority</th>
+
th, td {
</tr>
+
    border-bottom: 1px solid #ddd;
<xsl:for-each select="/tickets/ticket">
+
}
<tr>
+
</style>
<td><xsl:value-of select="details/date"/></td>
+
            <title>Tickets</title>
<td><xsl:value-of select="@id"/></td>
+
        </head>
<td><xsl:value-of select="title"/></td>
+
        <body>
<td><xsl:value-of select="description"/></td>
+
            <table>
<td><xsl:value-of select="details/user"/></td>
+
              <caption>
<td><xsl:value-of select="details/priority"/></td>
+
                  <b>Current tickets</b>
</tr>
+
              </caption>
  </xsl:for-each>
+
              <tr>
</table>
+
                  <th>Date</th>
        </body>
+
                  <th>ID</th>
 +
                  <th>Subject</th>
 +
                  <th>Description</th>
 +
                  <th>Created by</th>
 +
                  <th>Priority</th>
 +
              </tr>
 +
              <xsl:for-each select="/tickets/ticket">
 +
                  <tr>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="details/date" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="@id" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="title" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="description" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="details/user" />
 +
                    </td>
 +
                    <td>
 +
                        <xsl:value-of select="details/priority" />
 +
                    </td>
 +
                  </tr>
 +
              </xsl:for-each>
 +
            </table>
 +
            <p>
 +
              Total number of current tickets:
 +
              <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)" />
 +
            </p>
 +
        </body>
 
       </html>
 
       </html>
    </xsl:template>
+
  </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>
 
</xsl:stylesheet>
 
</source>
 
</source>

Revision as of 23:05, 20 March 2017

Meeskond

Anna Linskaja
Karen Grigorjan
Sergei Hristoforov
Artyom Likhachev

Idee

Kasutajatugi süsteem "Forever beta".

Ülesanne on teostada veebirakendus, mis võimaldaks hallata kasutajatoele saadetud pöördumisi. Süsteemi funktsionaalsus oleks järgmine:

• Kasutaja saab sisestada pöördumise.
• Pöördumisel peab olema kirjeldus, sisestamise aeg, lahendamise tähtaeg. Sisestamise ajaks märgitakse pöördumise sisestamise aeg, teised kohustuslikud väljad täidab kasutaja.
• Kasutajale kuvatakse aktiivsed pöördumised koos kõigi väljadega nimekirjas sorteeritult kahanevalt lahendamise tähtaja järgi.
• Pöördumised, mille lahendamise tähtajani on jäänud vähem kui 1 tund või mis on juba ületanud lahendamise tähtaja, kuvatakse nimekirjas punasena.
• Kasutaja saab nimekirjas pöördumisi lahendatuks märkida, mis kaotab pöördumise nimekirjast.

Projekt

XML

Teema

Ticket system XML

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tickets>
  <ticket id="1" category="3">
   <title><![CDATA[Title]]></title>
   <description><![CDATA[Description]]></description>
   <details>
     <priority id="H">High</priority>
     <user role="1" id="12323" email="top@kek.ee">chubakapra90</user>
     <date>2017-03-19</date>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
  <ticket id="2" category="1">
   <title><![CDATA[Title]]></title>
   <description><![CDATA[Description]]></description>
   <details>
     <priority id="M">Medium</priority>
     <user role="2" id="3333" email="hehe@lol.ee">ivanka_trump</user>
     <date>2017-03-20</date>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
</tickets>

XML schema (XSD)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="tickets">
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ticket">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
           <xs:element name="title" type="xs:string" />
           <xs:element name="description" type="xs:string" />
           <xs:element name="details">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="priority" type="xs:string">
                 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
               </xs:element>
               <xs:element name="user" type="xs:string">
                 <xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required" />
                 <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
                 <xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
               </xs:element>
               <xs:element name="date" type="xs:date" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
           <xs:element name="attachment" type="xs:string">
            <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
           </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
         <xs:attribute name="category" type="xs:integer" use="required" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

XSLT => HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes" />
  <xsl:template match="/">
   <html>
     <head>
      <style type="text/css">
table {
  width: 100%;
}

th {
  height: 50px;
  text-align: left;
}

tr:hover {
  background-color: #f5f5f5
}
th, td {
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
</style>
      <title>Tickets</title>
     </head>
     <body>
      <table>
        <caption>
         <b>Current tickets</b>
        </caption>
        <tr>
         <th>Date</th>
         <th>ID</th>
         <th>Subject</th>
         <th>Description</th>
         <th>Created by</th>
         <th>Priority</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="/tickets/ticket">
         <tr>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/date" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="@id" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="title" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="description" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/user" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/priority" />
           </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
      <p>
        Total number of current tickets:
        <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)" />
      </p>
     </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT 2

XSLT => XML

DRAFT:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/"> 
	
	...
	
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Retsensioonid