BananaPhone

From ICO wiki
Revision as of 23:37, 13 April 2015 by Ktonisma (talk | contribs) (Teenuse meetodid)


Meeskond

  • Kristjan Tõnismäe
  • Andreas Plado
  • Rando Laisaar
  • Tiit Tallermaa

Teenuse kirjeldus

Kasutaja saab teenuse abil salvestada kontakte ja nende seast otsida.

Teenuse meetodid

Telefoniraamatu teenus.

Must have

  • Kasutaja saab teenuses kontakte lisada ja kustutada.
  • Kasutaja saab kontaktide nime/telefoninumbri jne abil otsida.
  • Luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks.
  • Kasutajaid on võimalik lisada gruppidesse.
  • Kasutajal on võimalik lisada vajalike kontaktandmete liike.
  • Kasutajatel on võimalik jagada omavahel kontakte ja kontaktide gruppe.

Klientrakendus