Difference between revisions of "BeerPressure"

From EIK wiki
(API v1 dokumentatsioon)
(API v1 dokumentatsioon)
Line 84: Line 84:
 
== API v1 dokumentatsioon ==
 
== API v1 dokumentatsioon ==
  
'''/api/v1/Promotions'''
+
===Promotions===
 +
'''GET /api/v1/promotions '''
 
<source>  
 
<source>  
GET /api/v1/Promotions
 
 
 
Params: -
 
Params: -
  

Revision as of 20:15, 27 May 2018

Meeskond ja rollid

 • Sigrid Aasma (arendaja)
 • Evelin Jõgi (arendaja)
 • Martin Kask (projektijuht, arendaja)
 • Marko Nõu (arendaja)

Idee

Toidukohtade põhimenüüde ja päevapakkumiste teenus

Soovime pakkuda toidukohtade põhimenüüde ja päevapakkumiste teenust. On olemas mitmeid kodulehti “päevapakkumised”, kus on kirjas toidukohtade päevapraed. Kuid tavaliselt sellistel lehtedel ei ole masinloetavaid andmeid ehk siis varianti, et saad saata API pihta mingi kuupäeva koos päevapraadidega andmete uuendamiseks ja saad sama API käest küsida tänaseid päevapraade. Andmeid võiks saada küsida restorani, kuupäeva, asukoha või otsisõna/otsisõnaosa põhiselt. Selline teenus lihtsustaks ka toidukohtade päevapakkumiste haldamist, kuna praegu peavad teenuse pakkujad vastavat informatsiooni uuendama mitmes erinevas kohas - nii erinevates portaalides, kui ka enda veebileheküljel. Samuti oleks toidukohtade kogu menüü haldamine ühes kohas.

Esialgne prototüüp: navigeeritav versioon

Kasutatav arendustehnoloogia

Veebiteenuse loomisel kasutame ASP.NET Core tehnoloogiat ja kursusel õpitud arendusmustreid.

Klientrakenduse loomisel kasutame Node.js + React'i.

Veebiteenuse analüüs

Pakume toidukohtade põhimenüüde ja päevapakkumiste teenust, kuhu on kokku koondatud erinevate toidukohtade menüüd üle Eesti. Põhimenüü alla kuuluvad pikaajalised menüüd, mis kehtivad püsivalt, hooajaliselt või mingil konkreetsel nädalapäeval. Päevapakkumiste alla kuuluvad konkreetse kuupäevaga seotud päevapakkumised. Päevapakkumiste korral kuvatakse lisainfona, kas pakkumine kehtib mingis konkreetses ajavahemikus või kogu toidukoha lahtioleku aja.

Eesmärk on koguda ühte kohta kokku erinevate toidukohtade menüüd ja päevapakkumised, et kliendid saaksid mugavalt ja kiiresti oma valikuid teha. Kliendid käivad enamasti päevapakkumisi söömas lõuna ajal ja selleks ettenähtud aeg on piiratud. Sellepärast on oluline, et klient saaks teha oma valiku võimalikult kiiresti. Tänu loodavale veebiteenusele ei pea kliendid käima erinevates portaalides, et tutvuda erinevate toidukohtade pakkumistega. Kuna teenust on mugav kasutada ja klient saab oma valiku kiiresti tehtud, siis tõenäoliselt teeb klient valiku selles keskkonnas olevate toiduasutuste seast. Lisaks võimaldab teenus toiduasutustel paika panna oma pikaajalisem põhimenüü ning seda rakenduses ja võimalusel ka söögikohas kuvada. Sellepärast on ka toidukohtade huvi antud keskkonnas üleval olla ja meiega oma andmeid jagada, sest see suurendab nende klientuuri ning muudab oma menüü haldamise kergemaks.

Veebiteenuse loomisel lähtume eelkõige sellest, et kliendil oleks teenust mugav kasutada ja ta saaks oma valiku kiiresti tehtud. Arvestame, et kliendid on erinevad. Mõni eelistab mõnda kindlat toidukohta, sel juhul saab ta valida oma soovitud kohad ja võrrelda nende kohtade tänase päeva pakkumisi ning menüüsid. Mõnele inimesele on oluline pakutav söök ja ta eelistab pakkumist otsida prae nimetuses oleva sõna või sõnaosa järgi ning lähtuda seejärel valiku tegemisel toidukoha keskmisest hindest või toidu hinnast. Mõne kliendi jaoks on oluline hind ja selleks, et oma valikut teha sobivas hinnavahemikus on tal võimalik sisestada maksimum hinna piirang. Kindlasti on antud teenuse juures kõikide klientide jaoks oluline päevapakkumiste asukohapõhine eristatus. Kliendid, kes soovivad oma konto luua, võivad oma eelistatud valikud meelde jätta ja järgmisel korral kuvatakse neid talle automaatselt.

Teenuse must-have funktsionaalsus tagab teenuse toimimise ja põhifunktsioonid. Teenuse nice-to-have funktsionaalsus annab rakendusele lisandväärtust.

Arvestades pakutava teenusega, siis näeme, et aktiivseim teenuse kasutamine võib olla tööpäevadel vahemikus 11.00-15.00, kui kliendid tutvuvad päevapakkumistega. Teenus peab tekkivale koormusele vastu pidama.

Teenuse pakkumine peab olema turvaline. Selle tagamiseks tuleb sisestatavaid andmeid valideerida ja andmebaasi sisestavate andmete mahtu piirata. Toidukohtade sisestatud andmed peavad olema kaitstud, et toitude koostised ei saaks avalikuks. Põhjendatud juhtudel on võimalik kasutajaid lukku panna.

Kasutajad

 • Admin - lehe administraator, kellel on õigus lehte, kasutajaid ja nende õiguseid hallata. Tema huvi on, et teenus toimiks tõrgeteta.
 • Toiduasutus (tasuta kasutaja) - saab hoida lehel ühte põhimenüüd ja päevapakkumisi.
 • Toiduasutus (tellimusega kasutaja) - saab hoida lehel piiramatu arv põhimenüüsid ja päevapakkumisi.

Toiduasutused on teenusest huvitatud, et nende menüüde haldamine oleks kerge ja mugav ning nad saaksid oma klientide arvu suurendada.

 • Külastaja - klient, kes valib söögikohta. Tema on huvitatud eelkõige sellest, et teenust saaks kasutada mugavalt ja kiirelt ning toidukohtade valik oleks võimalikult suur.

Rakenduse must-have funktsionaalsus

 • Kasutajad saavad sisse logida
 • Kasutajatel on erinevad rollid: admin, toidukoht (tasuta ja tasulise tellimusega), klient
 • Kasutajate arvepidamine kasutajate lõikes:
  • sisselogimise kuupäev, kellaaeg
  • pakkumiste lisamine
  • pakkumiste muutmine
  • pakkumiste kustutamine
  • õiguste kehtimise periood (tasuta ja tellimusega toidukoht)
  • pakkumistele klikkimise arv
 • Kasutajaid on võimalik hallata:
  • kasutajale õiguste andmine (menüüde arvu suurendamine, tellimusega toidukohal), rolli määramine
  • Kasutajat on võimalik piirata: õiguseid piirata (piiratud menüüde arv, tasuta liitunud toidukohal) ja lukku panna
 • Päevapakkumisi/menüüsid saab küsida:
  • toidukoha järgi,
  • kuupäeva põhiselt (ainult päevapakkumisi),
  • asukoha põhiselt,
  • toidu nimetuses esineva otsisõna/otsisõna osa põhiselt,
  • hinna põhiselt (max hinna piirang).
 • Klientrakenduses realiseeritakse CRUD meetodid (menüüsid/päevapakkumisi saab sisestada, lugeda, uuendada, kustutada)
 • Toidukohale saab anda hindeid ja kuvatakse keskmist hinnet.
 • Toidule saab anda hindeid ja kuvatakse keskmist hinnet.

Nice-to-have funktsionaalsus

 • Info selle kohta, kas päevapakkumine on otsas
 • Päevapakkumisi/menüüsid saab kommenteerida ja neid kommentaare kuvatakse avalikult.
 • Söögikohtade kodulehtedelt otsimise script, mis genereerib juba olemasolevate kodulehtede baasil päevamenüüsid.
 • Toiduvaliku piiramine allergeenide/vegan/jms. koostisosade põhiselt.
 • Aruandlused ja võrdlused toidukohtadele, et võrrelda end konkurentidega.
 • Teenus soovitab toidukohtadele nende varasemate päevapraadide populaarsuse alusel uue nädala menüüd.
 • Erinevad toidukohtade/toitude pingeread klientidele, et anda valikuteks ideid.
 • Soovitused klientidele, mida teised kliendid sarnaste eelistustega on veel valinud.

Andmebaasi ülesehitus

BeerPressureAndmebaasimudel.png

API v1 dokumentatsioon

Promotions

GET /api/v1/promotions

 
Params: -

Returns: List<PromotionDTO>

/api/v1/Promotions/{id}

 GET /api/v1/Promotions/{id}

Params: int id

Returns: PromotionDTO

/api/v1/Promotions

 POST /api/v1/Promotions

Params: PromotionDTO

Returns: PromotionDTO

/api/v1/Promotions/{id}

 PUT /api/v1/Promotions/{id}

Params: int id, PromotionDTO

Returns: -

/api/v1/Promotions/{id}

 DELETE /api/v1/Promotions/{id}

Params: int id

Returns: -


/api/v1/Restaurants

 GET /api/v1/Restaurants

Params: -

Returns: List<RestaurantDTO>

/api/v1/Restaurants/search?name=th

 GET /api/v1/Restaurants/search?name=th

Params: string name

Returns: List<RestaurantDTO>

/api/v1/Restaurants/Top

 GET /api/v1/Restaurants/Top

Params: int amount

Returns: List<RestaurantDTO>

/api/v1/Restaurants/{id}

 GET /api/v1/Restaurants/{id}

Params: int id

Returns: RestaurantDTO

/api/v1/Restaurants/{userId}

 GET /api/v1/Restaurants/{userId}

Params: int userId

Returns: List<RestaurantDTO>

/api/v1/Restaurants

 POST /api/v1/Restaurants

Params: RestaurantDTO

Returns: RestaurantDTO

/api/v1/Restaurants/{id}

 PUT /api/v1/Restaurants/{id}

Params: int id, RestaurantDTO

Returns: -

/api/v1/Restaurants/{id}

 DELETE /api/v1/Restaurants/{id}

Params: int id

Returns: -


/api/v1/Users

 GET /api/v1/Users

Params: -

Returns: List<UserDTO>

/api/v1/Users/{id}

 GET /api/v1/Users/{id}

Params: int id

Returns: UserDTO

/api/v1/Users

 POST /api/v1/Users

Params: UserDTO

Returns: UserDTO

/api/v1/Users/{id}

 PUT /api/v1/Users/{id}

Params: int id, UserDTO

Returns: -

/api/v1/Users/deactivate/{id}

 PUT /api/v1/Users/deactivate/{id}

Params: int id

Returns: -

/api/v1/Users/{id}

 DELETE /api/v1/Users/{id}

Params: int id

Returns: -


/api/v1/Menus

 GET /api/v1/Menus

Params: -

Returns: List<MenuDTO>

/api/v1/Menus/{id}

 GET /api/v1/Menus/{id}

Params: int id

Returns: MenuDTO

/api/v1/Menus

 POST /api/v1/Menus

Params: MenuDTO

Returns: MenuDTO

/api/v1/Menus/{id}

 PUT /api/v1/Menus/{id}

Params: int id, MenuDTO

Returns: -

/api/v1/Menus/{id}

 DELETE /api/v1/Menus/{id}

Params: int id

Returns: -


/api/v1/Dishes

 GET /api/v1/Dishes

Params: -

Returns: List<DishDTO>

/api/v1/Dishes/Daily

 GET /api/v1/Dishes/Daily

Params: bool vegan, bool glutenFree, bool lactoseFree

Returns: List<DishDTO>

/api/v1/Dishes/search?title=th

 GET /api/v1/Dishes/search?title=th

Params: string title

Returns: List<DishDTO>

/api/v1/Dishes/Price

 GET /api/v1/Dishes/Price

Params: decimal priceLimit

Returns: List<DishDTO>

/api/v1/Dishes/Top

 GET /api/v1/Dishes/Top

Params: int amount

Returns: List<DishDTO>

/api/v1/Dishes/{id}

 GET /api/v1/Dishes/{id}

Params: int id

Returns: DishDTO

/api/v1/Dishes

 POST /api/v1/Dishes

Params: DishDTO

Returns: DishDTO

/api/v1/Dishes/{id}

 PUT /api/v1/Dishes/{id}

Params: int id, DishDTO

Returns: -

/api/v1/Dishes/{id}

 DELETE /api/v1/Dishes/{id}

Params: int id

Returns: -


/api/v1/Ingredients

 GET /api/v1/Ingredients

Params: -

Returns: List<IngredientDTO>

/api/v1/Ingredients/{id}

 GET /api/v1/Ingredients/{id}

Params: int id

Returns: IngredientDTO

/api/v1/Ingredients

 POST /api/v1/Ingredients

Params: IngredientDTO

Returns: IngredientDTO

/api/v1/Ingredients/{id}

 PUT /api/v1/Ingredients/{id}

Params: int id, IngredientDTO

Returns: -

/api/v1/Ingredients/{id}

 DELETE /api/v1/Ingredients/{id}

Params: int id

Returns: -


/api/v1/Ratings/Dish/{id}

 GET /api/v1/Ratings/Dish/{id}

Params: int dishId

Returns: DishDTO, int dishRating

/api/v1/Ratings/Restaurant/{id}

 GET /api/v1/Ratings/Restaurant/{id}

Params: int restaurantId

Returns: RestaurantDTO, int restaurantRating

/api/v1/Ratings/Dish/{id}

 POST /api/v1/Ratings/Dish/{id}

Params: int dishRating

Returns: DishDTO, int dishRating

/api/v1/Ratings/Restaurant/{id}

 POST /api/v1/Ratings/Restaurant/{id}

Params: int restaurantRating

Returns: RestaurantDTO, int restaurantRating


/api/v1/Account/login

 POST /api/v1/Account/login

Params: LoginViewModel

Returns: token

/api/v1/Account/register

 POST /api/v1/Account/register

Params: RegisterViewModel

Returns: token

/api/v1/Account/logout

 POST /api/v1/Account/logout

Params: -

Returns: -


/api/v1/Account/addRole

 POST /api/v1/Account/addRole

Params: role

Returns: -

Lõpptoote kasutusjuhend

TODO


Logiraamat

07.02.2018

Gupi loomine ning suhtluskanali seadistamine

24.03.2018

Trello boardi loomine

25.03.2018

Wiki lehe loomine. Esimene tõsisem projekti koosolek ning tegevuskava paika panemine.

26.03.2018

Alustasime veebiteenuse analüüsiga ja funktsionaalsuse kirjeldamisega.

27.03.2018

Täiendasime veebiteenuse analüüsi.

Esmase andmebaasi mudeli koostamine.

Postitatud esimeste analüüsi arutelude põhjal valminud algne prototüüp.

30.03.2018

Valmis andmebaasimudel.

08.04.2018

Tehtud muudatused analüüsis vastavalt tagasisidele.

19.04.2018

Loodud projekti põhi koos domeenimudelitega. Projekt lisatud Githubi: https://github.com/sikumiku/TaisKohtApi

05-06.05.2018

Osalesime hackathonil. Lisatud controllerid, service'id koos vajalike kihtidega.

16.05.2018

Uuendatud andmebaasimudelit, DTO'sid.

18-19.05.2018

Lisatud klientrakendus, security, äriloogikat.

20.05.2018

Lisatud API dokumentatsioon.

22-24.05.2018

Uuendatud contoller'eid, service'id.

25-27.05.2018

Uuendatud contoller'eid, service'id. Lisatud kasutajate ja rollide kontrolle meetoditesse. Täiustatud klientrakendust. Swagger dokumentatsioon.