Difference between revisions of "Bind9 nimeserver (puppet baasil)"

From ICO wiki
Line 77: Line 77:
 
service puppetmaster restart
 
service puppetmaster restart
 
</source>
 
</source>
 
+
Tuleb muuta /etc/hosts faili sisu vastavalt enda välja mõeldud domeeninimele (kliendi pool)
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
 +
127.0.0.1  localhost
 +
127.0.1.1  client.planet.zz    client
 +
192.168.56.200  puppet.planet.zz    puppet
 +
192.168.56.205  www.zumm.zz        zumm
 +
192.168.56.206  hehe.zumm.zz        hehe
 +
192.168.56.207  mail.zumm.zz        mail
  
 +
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
 +
::1 ip6-localhost ip6-loopback
 +
fe00::0 ip6-localnet
 +
ff00::0 ip6-mcastprefix
 +
ff02::1 ip6-allnodes
 +
ff02::2 ip6-allrouters
 
</source>
 
</source>
 
+
/etc/hosts faili sisu (serveris)
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
 +
127.0.0.1  puppet.planet.zz    puppet
 +
localhost  puppet.planet.zz    puppet
 +
192.168.56.101  client.planet.zz    client
  
 +
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
 +
::1 ip6-localhost ip6-loopback
 +
fe00::0 ip6-localnet
 +
ff00::0 ip6-mcastprefix
 +
ff02::1 ip6-allnodes
 +
ff02::2 ip6-allrouters
 
</source>
 
</source>
  

Revision as of 00:20, 14 January 2014

Ülesande püstitus

Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega. Antud juhendis kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit.

Nõuded

Lahenduskäik

Kõigepealt on mõistlik kontrollida serveri ja kliendi hostname

hostname -f

Vajadusel tuleb hostname muuta nii serveris kui ka kliendis

nano /etc/hostname

Serveri hostname võib olla näiteks puppet ja kliendil client.


Kui nimeserverit seadistatakse oma arvutis, siis tuleb serveri ja kliendi moodulid omavahel sünkroniseerida

nano /etc/puppet/puppet.conf

Main sektsiooni tuleb nii serveris kui ka kliendis lisada järgmine rida

pluginsync=true

Mooduli installeerimine (serveris)

puppet module install KyleAnderson/dns --force

Concat installeerimine (kuna antud moodul sõltub concat tarkvarast) (serveris)

puppet module install puppetlabs/concat --force

Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse tarkvara paketid, mida soovitakse kliendile installeerida

nano /etc/puppet/manifests/classes/pakid.pp

Loodud faili sisu, milles luuakse uus pakett, mis installeerib Apache2 ja Bind9 paketid

class pakid {
	package {
		["apache2", "bind9"]: ensure => installed;
	}
}

Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse ja mille abil importidakse loodud klassid

nano /etc/puppet/manifests/site.pp

Loodud faili sisu, milles kirjeldatakse sisalduvad klassid

import "classes/*"
node basenode {
	include pakid
}
node "client.planet.zz" inherits basenode {
}

Tehtud muudatuste rakendamiseks tuleb serveris puppetmasterile teha restart

service puppetmaster restart

Tuleb muuta /etc/hosts faili sisu vastavalt enda välja mõeldud domeeninimele (kliendi pool)

127.0.0.1  	localhost
127.0.1.1  	client.planet.zz  	client
192.168.56.200 puppet.planet.zz  	puppet
192.168.56.205 www.zumm.zz     	zumm
192.168.56.206 hehe.zumm.zz    	hehe
192.168.56.207 mail.zumm.zz    	mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 	ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

/etc/hosts faili sisu (serveris)

127.0.0.1  	puppet.planet.zz  	puppet
localhost  	puppet.planet.zz  	puppet
192.168.56.101 client.planet.zz  	client

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 	ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Kokkuvõte

Viited

Autorid: Liis Mironova, Tarmo Tüür A32, 06.01.2014 Muudetud: