E-ITSPEA kirjeldus

From ICO wiki
Revision as of 13:10, 5 September 2020 by Kaido.kikkas (talk | contribs) (Created page with "e-ITSPEA Tagasi kursuse esilehele == Miks selline kursus? == e-ITSPEA on oma olemuselt [https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course MOOC-tüüpi] avatud ku...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

e-ITSPEA Tagasi kursuse esilehele


Miks selline kursus?

e-ITSPEA on oma olemuselt MOOC-tüüpi avatud kursus. Näiteks Blackboard on suletud keskkond nii tehnilises (lähtekoodi) kui ka sisulises (vajab sisselogimist) mõttes. Moodle on küll avatud koodiga ja sellisena hõlpsasti kohandatavad, ent õppematerjalid jäävad ka nendes keskkondades ikkagi paroolide taha peitu - "inimene tänavalt" neile ligi ei pääse.

Sedalaadi kursused sarnanevad veidi jaosvara (shareware) kontseptsioonile tarkvara vallas - enne ostmist on võimalus asi reaalselt järgi proovida, põhiosa on tasuta ning maksta tuleb vaid lisateenuste (konkreetsel juhul diplomi või tunnistuse) eest.

Kursuse õppematerjalid on vaba litsentsiga, kasutades nagu eestikeelne Vikipeedia Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel ehk CC BY-SA litsentsi. Lihtsalt lahtiseletatuna tohib sellist materjali vabalt levitada ja kasutada (ka ärilisel otstarbel), kui on täidetud kaks tingimust:

  • on viidatud materjali autorile/päritolule
  • kui materjali kasutatakse uute materjalide loomisel, peavad need alluma samaväärsele litsentsile (vaba levik ja kasutus - litsents "nakkab" tuletistele)

Nii ei ole neid näiteks ilma autori eriloata lubatud kasutada raamatus, mida müüakse "kinniselt" üksnes raamatupoes ja mis vabalt ei levi. Erandiks on väikeses mahus tsiteerimine, mis allub õiglase kasutuse (fair use) põhimõtetele ja milleks ei ole autori luba vaja (küll aga tuleb allikale viidata). Ka on autoril alati õigus anda täiendavaid litsentse ja sõlmida eraldi lepinguid näiteks raamatu kirjastamiseks - kuid sel juhul ei ole enam tegu vaba levikuga ning tõenäoliselt soovib autor sel juhul tasu saada.


e-ITSPEA Tagasi kursuse esilehele