Failiserveri paigaldus ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 215: Line 215:
see aeglustab serveri toimimist ja mis veel hullem lõpetab serveri toimimise üldse kui näiteks
see aeglustab serveri toimimist ja mis veel hullem lõpetab serveri toimimise üldse kui näiteks
süsteemi partitsioon kasutajate poolt mingil põhjusel andmeid täis kirjutakse.
süsteemi partitsioon kasutajate poolt mingil põhjusel andmeid täis kirjutakse.
Selleks, et seda ei juhtuks saab kkasutajatele määrata jagatud ressursside mahu piiranguid(quatas). Kuid sellele vaatamata on mõistlik andmeid hoida süsteemikettast eraldi kettal või ketaste massiivis. Ketaste halduseks mõeldud tööriista leiab
Selleks, et seda ei juhtuks tuleks määrata jagatud ressursside mahupiiranguid(quatas).
Samuti on mõistlik jagatud katalooge hoida süsteemikettast eraldi kettal või ketaste massiivis.  
 
Ketaste halduseks mõeldud tööriista [[Disk Mangement]]'i leiab
'''Computer Manager''' > '''Storage''' > '''[[Disk Management]]'''
'''Computer Manager''' > '''Storage''' > '''[[Disk Management]]'''
[[File:fs_kettalisamine.jpg]]
[[File:fs_shared2.jpg]]
[[File:fs_permissions.jpg]]
NB! Oluline on meelespidada reeglit, et õigused antakse reeglina kasutaja gruppidele.
See lihtsustab oluliselt administreerimist.
[[File:fs_select_users.jpg]]
Katalooge on võimalik väljajagada ka otse '''Windows Explorer''''is
[[File:fs_folder_share.jpg]]
Kasutajatele saab meiliga saata teavituse neile väljajagatud kataloogist koos lingiga.
[[File:fs_file_share2.jpg]]

Revision as of 21:21, 16 April 2011

Sissejuhatus

File Services roll kujutab endast tehnoloogiat, mis võimaldab arvutivõrgus tsentraalselt hallata failide ja kataloogde ressursse. Administraatoritel on võimalik hallata failide ja kataloogide ühiskasutust (ka UNIX klientarvutist), kasutajate ligipääsuõiguseid failidele ja kataloogidele, samuti hallata kõvakettaruumi kasutust ja seada sellele piiranguid. Lisaks tsentraalsele hallatavusele hõlmab tehnoloogia failide kiire otsingu, indekseerimise, sünkroniseerimise ja varundamise funktsionaalsust.

Hierarhia


File Services rolli teenused

Distributed File System (DFS)

Distributed File System (DFS) nimeruumid ja DFS Replication pakuvad lihtsustatud ja kergesti kättesaadavatele failidele , koormuse jagamist ja WAN-sõbralikku kopeerimist. Microsoft on lisanud mitmeid uusi võimalusi ja täiendusi Windows Server ® 2008 R2 operatsioonisüsteemi juba olemasolevatele funktsioonidele.

Järgmised muudatused on saadaval Windows Server 2008 R2 DFS nimeruumide teenuses:

  • DFS Management tugi võimaldab juurdepääsul põhinevat loendamist
  • Jõudluse loendurid
  • Jõudlustäiustused suurtele nimeruumidele
  • DFS Management tugi valikuliselt võimaldada nimeruumi juure üleandmist
  • Paremad Dfsdiag.exe käsurea abitekstid

Järgmised muudatused on saadaval Windows Server 2008 R2 DFS Replication teenuses:

  • Kirjutuskaitstud kopeeritud kaustad
  • Kirjutuskaitstud domeenikontrollerid omavad kirjutuskaitstud SYSVOL kaustu
  • Täiendav DFS Replication diagnostika funktsionaalsus Dfsrdiag.exe käsurea tööriistal


Tarkvaravahend jagatud failiresursside paremaks haldamiseks ning monitoorimiseks. File Server Resource Manager võimaldab süsteemiadministraatoritel määrata lihtsalt mahupiiranguid ketastele ja kaustadele, piirata\lubada kasutajatel salvestada ainult teatud failitüüpe serverisse, ning luua erinevaid raporte ketaste või kaustade kasutuse kohta. See ainult ei aita administraatoritel kontrollida ja jälgida mahuresurrside kasutamist keskhaldusega, vaid aitab tulevikus paremini planeerida ja rakendada muudatusi andmesalvestuse resursside infrastruktuuris.


Services for Network File System (NFS)

Network File System (NFS) teenus võimaldab failide jagamist Windows'i ja UNIX keskkonna vahel. Network File System (NFS) võimaldab serveri failisüsteemi välja jagamist klientidele nii, et see näib nende jaoks lokaalse failisüsteemina.


Shared folder (SMB) server

Server Message Block (SMB) protokoll on võrgufailide jagamise protokoll, mis on kasutuses Microsoft Windows operatsioonisüsteemides ja on tuntud Microsofti SMB protokollina. Windows Vista ja uuemad operatsioonisüsteemid kasutavad omavahel suhtluses SMB2 protokolli.


Windows Search Service

Windows Search teenus võimaldab teostada kiiret failide otsingut. Windows Search kogub detailset informatsiooni failide kohta indekseeritult võimaldades kasutajatel efektiivselt otsida nii failide nime, sisu, suuruse, loomise ja muutmise aja järgi.


BranchCache paigaldus ja seadistamine Windows Server operatsioonisüsteemis

BranchCache™ on Windows® 7 ja Windows Server® 2008 R2 funktsionaalus, mille abil saab vähendada laivõrgu (WAN) koormust ja parandada võrgurakenduste kättesaadavust kui harukontori(te) töötajad tahavad juurde pääseda materjalidele peakontori serveris. BranchCache kasutamisel salvestatakse veebi- või failiserverist saadud sisu harukontori BranchCache serverisse või klientarvutisse. Kui teine klient samast harukontorist soovib sama sisu, siis saab ta selle alla laadida juba kohalikust harukontori võrgust, pole vajadust laivõrku kasutada. Laivõrgu asemel sisevõrgu kasutamisega paraneb märgatavalt ka failide kätte saamise kiirus.Paigaldamine serverisse

Kõigepealt tuleb Windows 2008 serveris vastav roll lisada. Selleks käivitage Server Manager kasutades teekonda Start > Administrative Tools > Server Manager

Valige paremalt puust Roles ja klikkige vasakul Add Roles peal

Edasi palutakse veenduda, et oleksid täidetud vajalikud eeltingimused. Jätkamiseks vajutada Next.Jätkamiseks vajutada Next.Märkige ära "File Services" ja jätkamiseks vajutada Next.Jätkamiseks vajutada Next.


Oodake kuni instaleerimine jõuab lõpule ja vajuage jätkamiseks NextSellega on roll paigaldatud ja võib akna sulgeda.

DFS'i toe lisamine

Kui failiserveri roll on juba lisatud siis selleks, et lisada ka Distributed File System (DFS) teenus võib toimida järgmiselt:

1. Kasutada paigaldamiseks Server manager'i klikkides Start > All Programs > Administrative Tools jaServer Manager Valige paremalt puust Roles ja klikkige vasakul Add Roles pealJätkamiseks vajutada Next.

Jätkamiseks vajutada Next.

Jätkamiseks vajutada Next.
Alternatiivne võimalus on paigaldada DFS Command promt aknas kasutades käsku ServerManagerCmd.exe mida mida saab kasutada ka XML vastusefaili tegemisel, et kiirendada korduvate seadistustööde automatiseerimist. Täpsemalt vastusefaili tegemisest on juttu siin:Creating an Answer File for Server Manager Commands

DFS'i paigaldamise command-line käsukood võiks välja näha selline:

ServerManagerCmd -install RSAT-DFS-Mgmt-Con


File Server Resource Manager'i lisamine

FSRM'i lisamiseks kasutatakse samuti Server Manager'i

Jätkamiseks vajutada Next.

Jätkamiseks vajutada Next.

Valides options on võimalik määrata täpsemalt raportite tüüpe e. saab filtreerida teavitusi failide suuruse, viimase kasutuskorra jne järgi.Jätkamiseks vajutada Next.

Jätkamiseks vajutada Next.

Jätkamiseks vajutada Next.

Windows Search Service'i lisamine

Windows Search Service lisammiseks kasutatakse samuti Server Manager'i

Jätkamiseks vajutada Next.


Jätkamiseks vajutada Next.

Jätkamiseks vajutada Next.


Windwows Search Service on sellega lisatud


Ketta jagamine

Reeglina ei soovitata serveri süsteemiketast failide ja kaustade jagamiseks kasutada, sest see aeglustab serveri toimimist ja mis veel hullem lõpetab serveri toimimise üldse kui näiteks süsteemi partitsioon kasutajate poolt mingil põhjusel andmeid täis kirjutakse. Selleks, et seda ei juhtuks tuleks määrata jagatud ressursside mahupiiranguid(quatas). Samuti on mõistlik jagatud katalooge hoida süsteemikettast eraldi kettal või ketaste massiivis.

Ketaste halduseks mõeldud tööriista Disk Mangement'i leiab Computer Manager > Storage > Disk Management
NB! Oluline on meelespidada reeglit, et õigused antakse reeglina kasutaja gruppidele. See lihtsustab oluliselt administreerimist.


Katalooge on võimalik väljajagada ka otse Windows Explorer'is
Kasutajatele saab meiliga saata teavituse neile väljajagatud kataloogist koos lingiga.

File:Fs file share2.jpg


Haldamine

Kuigi Windows Server 2008 võimaldab lihtsat kataloogide jagamist ka ilma et ükski roll oleks lisatud, on siiski mõistlik File Services Server roll lisada kuna see sisaldab mitmeid kasulike haldusvahendeid.

Share and Storage Management

Share and Storage Management paigaldatakse vaikimisi koos File Service rolli teenusega. Share and Storage Management konsooli saab avada läbi Server Manager'i või siis otse Administrativ Tolls'i alt. Kataloogide sisu jagamiseks ja halduseks on kasutusel Microsoft Service Message Block (SMB) 2.0 protokoll.

Share and Storage Management tööriist võimaldab hallata volüüme(volumes) ja kettaid. Võimaldab ketaste eelvaateid ja jagamiste peatamist. Samuti saab hallata kasutajate poolt avatud faile ja sessioone.


Ressursside haldus

File Services roll hõlmab mitmeid haldusvahendeid. File Server Resource Manager (FSRM) võimaldab määrata mahupiiranguid ehk Quota (Kvoote), mis võimaldab määrata pehmeid (Soft) ja tugevaid (Hard) piiranguid ketastele ja kaustadele. Võimalik on kindlate reeglite ja mahtude korral luua piirangute malle mis lihtsustab oluliselt hilisema administreerimise.

Administraator saab seadistada kasutuses olevatele andmemahtudele kasutusraportid (aruanded). Samuti Samuti saab kasutada juba sisseehitatud raporteid kvootide kasutuse ja failide filtreerimist.


Failide filtreerimine ehk. File screening võimaldab määrata reegleid mis jälgivad või blokeerivad kasutajate poolt teatud tüüpi failde salvstamist ketastele ja kaustadesse. Sarnaselt mahupiirangutele on võimalik ka failide filtreerimiseks luua malle.

Täpsemalt on FSRM'ist juttu siin: File Server Resource Manager (FSRM)Shadow Copies of Shared Folders

Võimaldab jagatud kataloogidest nö. taustal varjatult koopiate tegemist ja idee kohaselt peaks aitama kaitsta kasutaja poolt võimaliku eksliku kustutamise jms eest. Kui sisse lülitatud, siis tehakse jagataud kataloogi sisust koopia vaikimisi hommikuti kell 7:00. Varukoopiate hoidmiseks kasutatakse vaikimisi sama volüümi ja kuni 10% vabast kettaruumist.

Selleks , et sisselülitada tuleb klikkida Start edasi Administrative Tools ja Computer Management

Konsooli puus parem hiire klik Shared Folders ja klikkida Configure Shadow Copies

Kuvatakse hoiatus, et Shadow Copies sisselülitamine võib vähendada severi jõudlust. Vastake Yes kui soovite jätkata.

Kui soovite muuta vaikimisi seadistusi, st muuta käivitusaega ja kasutatavat kettaruumi mahtu, siis klikkige ssettings'


Selleks, et jagatud kataloogi või faili eelmist versiooni taastada tuleb teha parem hiire klikk kataloogi või faili peal mille eelmist versiooni soovitakse taastada ja valida Previous Versions. Edasi kuvatakse teile saada olevad eelmised versioonid. Klikkige soovitud versiooni peal ja klikkige Restore protseduuri lõpetamiseks.

NB! Eelneva versiooni taastamine kustutab ära viimase versiooni.
Allikad

Technet

Technet

SMB


Autor

Andres Kõrvemaa AK21