Difference between revisions of "Gnome"

From ICO wiki
(Running)
(Gnome Shell)
Line 65: Line 65:
  
 
Gnome Shell on Gnome'i töölaua keskkonna kasutajaliidese tuum alates kolmandast versioonist, mis toodi lagedale 6. aprill 2011. See tagab algelised funktsioonid nagu akende vahetamine ja aplikatsioonide käivitamine ja asendab Gnome paneeli ja teised tarkvara komponendid Gnome 2-st pakkumaks kasutajakogemust mis on erinev eelmistest mudelitest eelmistest versioonidest.
 
Gnome Shell on Gnome'i töölaua keskkonna kasutajaliidese tuum alates kolmandast versioonist, mis toodi lagedale 6. aprill 2011. See tagab algelised funktsioonid nagu akende vahetamine ja aplikatsioonide käivitamine ja asendab Gnome paneeli ja teised tarkvara komponendid Gnome 2-st pakkumaks kasutajakogemust mis on erinev eelmistest mudelitest eelmistest versioonidest.
Gnome Shell kasutab Mutterit, window manageri, mis põhineb Metacity window manageril ja Clutter'i toolkitil, tagamaks visuaalsed effektid ja riistvara kiirenduse.
+
Gnome Shell kasutab Mutterit, window manageri, mis põhineb Metacity window manageril ja Clutter'i toolkitil, tagamaks visuaalsed effektid ja riistvara kiirenduse. Gnome Shell hooldaja Owen Taylori sõnul on see üles seatud nagu Mutteri plugin enamjaolt JavaScriptis kirjutatuna. See võtab eelise modernse graafika riistvara võimetest ja tutvustab innovaatilist kasutajaliidese konseptsioone andes meeldiva ja easy-to-use kasutajakogemuse. Gnome Shell on Gnome 3 kasutajakogemuse tehnoloogia definitsioon.
GNOME Shell uses Mutter, a compositing window manager based on the Metacity window manager, and the Clutter toolkit to provide visual effects and hardware acceleration. According to GNOME Shell maintainer Owen Taylor, it is set up as a Mutter plugin largely written in JavaScript. It takes advantage of the capabilities of modern graphics hardware and introduces innovative user interface concepts to provide a delightful and easy to use experience. GNOME Shell is the defining technology of the GNOME 3 user experience.
 
  
 
== Shelli tunnused ==
 
== Shelli tunnused ==
Line 72: Line 71:
 
== Shelli moodulite paigaldus ==
 
== Shelli moodulite paigaldus ==
  
GNOME Shell JHBuild builds a number of modules that GNOME Shell requires, as well as the gnome-shell module itself.
+
Gnome Shell JHBuild ehitab moodulid mida Gnome Shell vajab, samuti ka gnome-shell mooduli enda.
  
JHBuild enables you to run GNOME Shell in a sandbox environment and doesn't install it globally on your system, so there is no need to run GNOME Shell inside a virtual machine. To run GNOME Shell inside a virtual machine would require good 3D support, and we don't know of any virtualization system that can handle it. In particular, problems have been reported with the GNOME Shell and the 3D support in VirtualBox.
+
JHBuild lubab sul käivitada Gnome Shell'i sandbox keskkonnas ja ei installi seda globaalselt tervele süsteemile, niiet pole vajadust käivitada Gnome Shell'i virtuaalmasinas. Et seda teha, oleks vajalik head 3D tuge ja ei ole teada mingist virtuaalsüsteemist mis selle ära händliks(On esitatud probleeme Gnome Shelli ja 3D toe asjus VirtualBoxis)
  
To start with this, download and run the setup script:
+
Alustuseks, lae alla ja käivita setup script:
  
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
Line 83: Line 82:
 
|}
 
|}
  
 +
Script loob näite ~/.jhbuildrc-custom koos mõne kommenteeriga asjade kohta mida kasutaja võibolla tahab muuta.
  
 +
Enne Gnome Shelli ja töölaua paigaldust oleks kasulik installeerida arenduspakette kasutusesolevalt distributsioonilt.
 +
Ön vägaväga soovitatav et kasuaja uuendaks oma süsteemi(update). Gnome Shell on peaaegu et koguaeg aktiivse arenduse all ja vajab uusimaid süsteemi librareid.
  
The script creates an example ~/.jhbuildrc-custom with some comments about things you may want to change. Edit that as desired.
+
Teiseks siis, installeeri kõik arenduspaketid mis on Gnom Shelli ehitamiseks vajalikud. Selleks kasuta "jhbuild's sysdeps" käsku:
 
 
Before building GNOME Shell and the desktop, it's worthwhile to install as many development packages from your distribution. First, it's highly recommended that you update your system. GNOME Shell is under active development, and requires up to date system libraries. You should be able to find "Update Manager" or "Software Updates" somewhere on your computer.
 
 
 
Second, install all of the development packages required for GNOME Shell to build. Use jhbuild's sysdeps command to do that:
 
  
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
Line 95: Line 93:
 
|}
 
|}
  
This should install or tell you how to install all packages on your system that GNOME Shell requires.
+
Nüüd on võimalik ehitada mooduleid millest Gnome Shell sõltub ja Gnome Shelli moodulit ennast. See võtab ilmselt veidike aega kuna valmistatavaid mooduleid on omajagu palju:
 
 
Now you can build the modules GNOME Shell depends on and the GNOME Shell module itself. This will take a while as there are several dozen modules being built.
 
  
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
Line 103: Line 99:
 
|}
 
|}
  
The above is supposed to work reliably, but check the list of commonly encountered problems if it doesn't. Also feel free to ask for help on the IRC channel.
+
Kui on juhtunud nii, et moodul on kenasti kunagi paigaldatud, aga järsku lakkab töötamast, proovi järgmist:
 
 
If you have successfully built in the past, but it suddenly stops working, try:
 
  
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
Line 111: Line 105:
 
|}
 
|}
  
which will force it to rebuild everything from scratch.
+
See sunnib taastamise, mis ehitab kõik otsast peale üles.
  
While developing, for instance to rebuild the gnome-shell component without its libs, from the current git branch that is not the master branch,
+
Arenedes, on näiteks võimalik taastada gnome-shell komponent ilma libsideta praegusest git branch'ist mis ei ole master branch.
  
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
 
{|style="background:#a7f0d2; border:1px solid #BABABA; width:500px; margin:3px;" align=centre
Line 119: Line 113:
 
|}
 
|}
  
should build the one gnome-shell component without switching/pulling git branches.
+
See peaks ehitama ainsa gnome-shell komponendi ilma git branche vahetamata.
  
 
== Running ==
 
== Running ==
 +
 
Et Gnome Shell käivitada pärast paigaldust, tuleb siseneda jhbuild shelli ja käivitada installeeritud binaar:
 
Et Gnome Shell käivitada pärast paigaldust, tuleb siseneda jhbuild shelli ja käivitada installeeritud binaar:
  

Revision as of 20:15, 15 December 2012


Mis on Gnome?

Gnome on üks kahest tuntuimast graafilisest kasutajaliidesest (GUI) Linuxile(Teine hästi tuntud liides on KDE). Täpsemalt on tegu integreeritud tarkvaraga varustatud töölaua keskkonnaga, mis on mingilmääral Mac'i ja UNIX'i moodi. Seetõttu kasutavad Gnome paljud, kes on eelnevalt olnud Maci peal ja siis Linuxile üle läinud, sest see on neile tuttavam ja mugavam. Koos Gnome'ga tuleb kaasa omajagu aplikatsioone mida saab kasutada ka teistes keskkondades. See tähendab, et antud programmid kasutavad teatud library funktsioone, mis on antud töölaua keskkonna alustes olemas. Järelikult saab Gnome'i programme avade ka mõne muu Window Manageriga või Töölauaga(desktop). Gnome-based Linuxi distributsioone on peale Ubuntu veel mitmeid, näiteks Fedora, CentOS, Linux Mint, Mandriva.


Window Manager

Window manager(aknahaldaja) on süsteemi tarkvara mis kontrollib akende paigutust ja väljanägemist akende süsteemis graafilises kasutajaliideses. Enamus window manageritest on disainitud aitamaks tagada töölaua keskkonda. Nad töötavad koos aluseks oleva graafilise süsteemiga mis tagab vajaliku funktsionaalsustoe graafilisele riistvarale, juhtseadmetele ja klaviatuurile ning on tihti kirjutatud ja loodud kasutades widget toolkit'i.

Sawfish

Sawfish on pikendatav window manager mis kasutab Lisp'ipõhist skriptimiskeelt. Selle poliis on üsna minimaalne võrreldes paljude teiste window manageridega. Sawfishi eesmärk on hallata aknaid kõige paindlikumal ja atraktiivsemal viisil mis võimalik. Kõik kõrge tasemega window manager funktsioonid on realiseeritud Lispis laiendamiseks ja taasmääratlemiseks tulevikus.

 • Jõuline nupusiduvus - Sawfishi poolt tagatud igat virtuaalset funktsiooni on võimalik piiritleda klavi nuppudega.
 • Sündmuste vastuvõtmine - Paljude sündmuste jaoks (akende liigutamine jms.) on võimalik kustomiseerida kuidas Sawfish käitub.
 • Akende sobivus - Kui aknad on loodud, saab kasutaja neid kokku sobitada oma suva järgi ja automaatselt nende peal tegumeid sooritada.
 • Paindlik teema - Sawfish lubab luua paljusi erinevaid kujundusteemasi ja samas on saadaval variatsioon kolmanda-partei kujundusteemasi.

Metacity

Metacity, Gnome 2 Window Manager, kasutab GTK+ graafilist tööriistakomplekti. GTK+ ehk GIMP Toolkit on rist-platvorm tööriistapagas mille abil luuakse graafiline kasutajakeskkond. Metacity kasutab seda loomaks oma kasutajale kasutajaliidese komponendid, mis teevad selle teemapäraseks ja sulandab selle kokku koos teiste GTK+ aplikatsioonidega. Metacity märksõnadeks on lihtsus ja kasutatavus mitte uudsus nagu Gnome 3 Mutteri puhul.

 • Session management - Metacity connects to the session manager and will set itself up to

be respawned. It theoretically restores sizes/positions/workspace for session-aware applications.

 • Metacity implements much of the EWMH window manager specification

from freedesktop.org, as well as the older ICCCM. Please refer to the COMPLIANCE file for information on metacity compliance with these standards.

 • Uses Pango to render text, so has cool i18n capabilities.

Supports UTF-8 window titles and such.

 • There are simple animations for actions such as minimization,

to help users see what is happening. Should probably have a few more of these and make them nicer.

 • if you have the proper X setup, set the GDK_USE_XFT=1

environment variable to get antialiased window titles.

 • considers the panel when placing windows and maximizing

them.

 • handles the window manager selection from the ICCCM. Will exit if

another WM claims it, and can claim it from another WM if you pass the --replace argument. So if you're running another ICCCM-compliant WM, you can run "metacity --replace" to replace it with Metacity.

 • does basic colormap handling

art.gnome.org.

Mutter

Mutter is the window manager for which GNOME Shell is a plugin in GNOME 3, replacing Metacity. (The name "Mutter" is a contraction of "Metacity Clutter" Mutter uses a graphics library called Clutter, and also supports OpenGL by Clutter.) The Mutter window manager can function as standalone window manager application for GNOME-like desktops, and serves as the primary window manager for the GNOME Shell desktop, which is an integral part of GNOME 3. Mutter is extensible with plugins and supports numerous visual effects.

Gnome Shell

Gnome Shell on Gnome'i töölaua keskkonna kasutajaliidese tuum alates kolmandast versioonist, mis toodi lagedale 6. aprill 2011. See tagab algelised funktsioonid nagu akende vahetamine ja aplikatsioonide käivitamine ja asendab Gnome paneeli ja teised tarkvara komponendid Gnome 2-st pakkumaks kasutajakogemust mis on erinev eelmistest mudelitest eelmistest versioonidest. Gnome Shell kasutab Mutterit, window manageri, mis põhineb Metacity window manageril ja Clutter'i toolkitil, tagamaks visuaalsed effektid ja riistvara kiirenduse. Gnome Shell hooldaja Owen Taylori sõnul on see üles seatud nagu Mutteri plugin enamjaolt JavaScriptis kirjutatuna. See võtab eelise modernse graafika riistvara võimetest ja tutvustab innovaatilist kasutajaliidese konseptsioone andes meeldiva ja easy-to-use kasutajakogemuse. Gnome Shell on Gnome 3 kasutajakogemuse tehnoloogia definitsioon.

Shelli tunnused

Shelli moodulite paigaldus

Gnome Shell JHBuild ehitab moodulid mida Gnome Shell vajab, samuti ka gnome-shell mooduli enda.

JHBuild lubab sul käivitada Gnome Shell'i sandbox keskkonnas ja ei installi seda globaalselt tervele süsteemile, niiet pole vajadust käivitada Gnome Shell'i virtuaalmasinas. Et seda teha, oleks vajalik head 3D tuge ja ei ole teada mingist virtuaalsüsteemist mis selle ära händliks(On esitatud probleeme Gnome Shelli ja 3D toe asjus VirtualBoxis)

Alustuseks, lae alla ja käivita setup script:

curl -O http://git.gnome.org/browse/gnome-shell/plain/tools/build/gnome-shell-build-setup.sh

/bin/bash gnome-shell-build-setup.sh"

Script loob näite ~/.jhbuildrc-custom koos mõne kommenteeriga asjade kohta mida kasutaja võibolla tahab muuta.

Enne Gnome Shelli ja töölaua paigaldust oleks kasulik installeerida arenduspakette kasutusesolevalt distributsioonilt. Ön vägaväga soovitatav et kasuaja uuendaks oma süsteemi(update). Gnome Shell on peaaegu et koguaeg aktiivse arenduse all ja vajab uusimaid süsteemi librareid.

Teiseks siis, installeeri kõik arenduspaketid mis on Gnom Shelli ehitamiseks vajalikud. Selleks kasuta "jhbuild's sysdeps" käsku:

jhbuild sysdeps --install"

Nüüd on võimalik ehitada mooduleid millest Gnome Shell sõltub ja Gnome Shelli moodulit ennast. See võtab ilmselt veidike aega kuna valmistatavaid mooduleid on omajagu palju:

jhbuild build"

Kui on juhtunud nii, et moodul on kenasti kunagi paigaldatud, aga järsku lakkab töötamast, proovi järgmist:

jhbuild build -afc"

See sunnib taastamise, mis ehitab kõik otsast peale üles.

Arenedes, on näiteks võimalik taastada gnome-shell komponent ilma libsideta praegusest git branch'ist mis ei ole master branch.

jhbuild buildone -n gnome-shell"

See peaks ehitama ainsa gnome-shell komponendi ilma git branche vahetamata.

Running

Et Gnome Shell käivitada pärast paigaldust, tuleb siseneda jhbuild shelli ja käivitada installeeritud binaar:

jhbuild shell

gnome-shell --replace"

Gnome distributsioonidel

Kasutatud kirjandus

1) http://www.brighthub.com/computing/linux/articles/46636.aspx

2) http://www.brighthub.com/computing/linux/articles/75743.aspx#

3) http://linuxreviews.org/software/desktops/

4) http://git.gnome.org/browse/metacity/plain/README

5) http://sawfish.wikia.com/wiki/Main_Page

6) https://live.gnome.org/GnomeShell/Extensions

7) http://www.dedoimedo.com/computers/gnome-3-fallback.html