Halt

From ICO wiki
Revision as of 12:11, 15 January 2015 by Ekukka (talk | contribs) (Kasutatud materjalid)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sissejuhatus

Halt on Unix-i operatsioonisüsteemikäsklus, mis kirjutab andmed kettale ja seejärel peatab protsessori. Andmed kirjutatakse tavaliselt /var/log/wtmp faili.[1] Peale peatumist see käsk protsessorit taas ei käivita. Seda käsklust saab kasutada vaid 'root' kasutaja ning seda ei saa kasutada, kui ka mõni teine kasutaja sisse on logitud. [2] Peale käsu kasutamist võib arvuti välja lülitada.

Kasutamine

Halt käsku kasutatakse lihtsalt, sisestades sõna 'Halt'.[3]

halt

Kui kasutaja pole sisse logitud, kui 'root' kasutaja, siis saab käsklust kasutada nii:

sudo halt

Kui Halt on oma töö ära teinud, tuleb teatis ...Halt completed... ning seejärel võib oma süsteemi välja lülitada.

Näited

Käsul 'Halt' on ka väga palju liideseid, mis aitavad kergemini hakkama saada, kui kasutajal on mitu soovi. [4]

Kui kasutaja ei taha oma süsteemi sünkroneerida enne peatamist, siis saab kasutada käsku

halt -n

Kus -n tähendab 'nosync'


Kui kasutaja tegelikult ei tahagi süsteemi peatada, vaid selle ainult /var/log/wtmp faili kirjutada, siis saab kasutada käsku

halt -w

Kus -w tähendab 'write'


Kui kasutaja ei soovi, et käsklus andmeid salvestaks, siis saab kasutada seda käsku

halt -d

Kus -d tähendab 'delete'


Kui kasutaja soovib enne süsteemi peatamist kõik 'network interfaces' välja lülitada, saab kasutada seda käsku

halt -i

Kus -i tähendab 'interface'


Kui kasutaja tahab sundida süsteemi peatuma, siis on ka see võimalus

halt -f

Kus -f tähendab 'force'


Kui kasutaja tahab teha kiire peatumise, võib kasutada seda käsku

halt -q

Kus -q tähendab 'quick'


Kui kasutaja soovib peale süsteemi peatamist kohe selle ka välja lülitada, saab kasutada seda käsku

halt -p

Kus -p tähendab 'poweroff'

Sarnased käsud

Peale 'Halt' käsu on sarnased ka 'Reboot' ja 'Shutdown' käsud. Sarnased on ka üksteisega just selletõttu, kuna nad kõik peatavad süsteemi. Halt aga automaatselt süsteemi välja ei lülita nagu teised kaks. [5]

Shutdown käsku saab kasutada nii

shutdown

Tulemus: Süsteem lülitatakse välja ning kõiki kasutajaid hoiatatakse selle eest. Süsteemi saab välja lülitada koheselt või mõne aja pärast.

Reboot käsku saab kasutada nii

reboot

Tulemus: Süsteem taaskäivitub

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks arvan, et Unix'i operatsioonisüsteemikäsk 'Halt' on väga hea viis tehtud andmeid salvestada ning protsessori tööd lõpetada, sest see on lihtne ning turvaline. See jätab kergelt alles kõik tehtud töö ning ei lase nn. suvalistel isikutel seda kasutada.

Kasutatud materjalid

Autor

Estel Kukka
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Rühm: A21
9.12.2014