Difference between revisions of "IP-koodi standard"

From ICO wiki
Line 1: Line 1:
 +
IP-kood, rahvusvaheline kaitse märge, on kirjeldatud rahvusvahelise standardiga IEC 60529 (''International Electronical Commission 60529''). Standardi Euroopa vaste on EN 60529. Antud standardi järgi märgitakse seadmele klassifikatsioon, mis kirjeldab seadme vastupidavust vee ja tahkete osadega kokkupuutel.
  
 +
Standard peaks andma seadme kasutajatele täpsema ülevaate lihtsa koodi kujul, kuna üldine kirjeldus seadme pakendil, milleks võib näiteks olla "veekindel", ei pruugi anda täit teavet. Näiteks mobiiltelefon, millel on klassifikatsioon IP58, talub 30 minutilist vee all viibimist ning on tolmu eest kaitstud tunduvalt paremini, kui keskmine seade. Vee puhul tuleb silmas pidada, et tegemist on puhta veega. Sarnaselt on IP22 klassifikaatoriga pistikupesa puhul avaused piisavalt väikesed, et sinna ei mahuks inimese sõrm ning pistikupeasa talub vertikaalselt või vertikaali lähedase nurga alt tilkuvat vett. IP22 või IP2X on tavapärased klassifikaatorid, mis on nõutud siseruumides kasutatavate elektriseadmete puhul.
 +
 +
Märked IP koodil on vastavad tingimustele mis on kirjeldatud all olevates tabelites. 0 märge kirjeldab seadet, mille puhul ei ole vastavat kaitset rakendatud ning X kirjeldab seadet, mille puhul ei ole kaitse määramiseks teste teostatud.
 +
 +
Artiklis kirjeldatu hõlmab standardite IEC 60529 (EN 60529) ja EN 62262 kajastatud osaasid, mis on vabalt leitavad. Kuna standardid on tasulised ning nendes kirjeldatud info on kaitstud autoriõigustega, siis ei ole võimalik kogu infot artiklis kajastada. Põhjalikuma info leiab vastavatest standarditest.
  
  

Revision as of 02:35, 13 November 2017

IP-kood, rahvusvaheline kaitse märge, on kirjeldatud rahvusvahelise standardiga IEC 60529 (International Electronical Commission 60529). Standardi Euroopa vaste on EN 60529. Antud standardi järgi märgitakse seadmele klassifikatsioon, mis kirjeldab seadme vastupidavust vee ja tahkete osadega kokkupuutel.

Standard peaks andma seadme kasutajatele täpsema ülevaate lihtsa koodi kujul, kuna üldine kirjeldus seadme pakendil, milleks võib näiteks olla "veekindel", ei pruugi anda täit teavet. Näiteks mobiiltelefon, millel on klassifikatsioon IP58, talub 30 minutilist vee all viibimist ning on tolmu eest kaitstud tunduvalt paremini, kui keskmine seade. Vee puhul tuleb silmas pidada, et tegemist on puhta veega. Sarnaselt on IP22 klassifikaatoriga pistikupesa puhul avaused piisavalt väikesed, et sinna ei mahuks inimese sõrm ning pistikupeasa talub vertikaalselt või vertikaali lähedase nurga alt tilkuvat vett. IP22 või IP2X on tavapärased klassifikaatorid, mis on nõutud siseruumides kasutatavate elektriseadmete puhul.

Märked IP koodil on vastavad tingimustele mis on kirjeldatud all olevates tabelites. 0 märge kirjeldab seadet, mille puhul ei ole vastavat kaitset rakendatud ning X kirjeldab seadet, mille puhul ei ole kaitse määramiseks teste teostatud.

Artiklis kirjeldatu hõlmab standardite IEC 60529 (EN 60529) ja EN 62262 kajastatud osaasid, mis on vabalt leitavad. Kuna standardid on tasulised ning nendes kirjeldatud info on kaitstud autoriõigustega, siis ei ole võimalik kogu infot artiklis kajastada. Põhjalikuma info leiab vastavatest standarditest.IP-koodi kirjeldus [1]

Järgnev tabel kirjeldab, millele vastab IP-koodi vastav märk või osa.

IP-koodi osa Kaitse tahkete osakeste suhtes Kaitse vedelate ainete suhtes Kaitse mehaanilise mõjutuse suhtes Muu kaitse
IP Number: 0–6 Number: 0–9 Number: 0–9 Täht
Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik Enam ei kasutata Valikuline

Esimene sümbol: kaitse tahkete osakeste suhtes

Esimene sümbol IP-koodi reas kirjeldab seadme või kaitsevahendi resistentsust tahkete osakeste suhtes. Mida tugevam kaitse seda väiksem tõenäosus on väliste osakeste sattumine seadmesse.

Tase Efektiivne kuni osakesete suuruseni Taseme kirjeldus
0 Kaitse puudub nii osakeste kontakti kui ka osakeste seadmesse pääsemise osas
1 >50 mm Kaitse suurte tahkete objektide vastu, mis on suuremad kui 50 mm. Näiteks tahtmatu kontakt inimese käega või mõne muu suurema kehaosaga.
2 >12.5 mm Kaitse objektide eest, mis on suuremad kui 12 mm. Näiteks inimese sõrmed
3 >2.5 mm Kaitse objektide eest, mis on suuremad kui 2.5 mm. Näiteks juhtmed ja väiksemad tööriistad.
4 >1 mm Kaitse objektide eest, mis on suuremad kui 1 mm. Enamus juhtmeid, suuremad putukad ja kruvid.
5 Tolmu  tolerantne Tolm võib vähesel määral pääseda seadmesse kui ei häiri selle tööd märgatavalt.
6 Tolmukindel Täielikult tolmukindel.

Teine sümbol: kaitse vee suhtes

Teine sümbol IP-koodi reas kirjeldab seadme või kaitsevahendi resistentsust vee suhtes. Mida tugevam kaitse seda väiksem tõenäosus on vee sattumine seadmesse. [2]

Tase Mille vastu kaitstud Testi kirjeldus Detailid
0 Kaitse puudub
1 Tilkuv vesi Vertikaalselt tilkuv vesi ei kahjusta seadet ning ei pääse seadme korpusesse või kaitsvast ümbrisest läbi. Vesi tilgub vertikaalselt seadme kohalt. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 10 minutit

Vee kogus võrdne 1 mm vihmaveega minuti kohta

2 Tilkuv vesi 15° nurga alt. Vertikaalselt tilkuv vesi ei kahjusta seadet. Testitakse 4 erinevas positsioonis liigutades seadet 2 telge mööda. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 2,5 minutit iga positsiooni kohta

Testi kestus kokku: 10 minutit
Vee kogus võrdne 3 mm vihmaveega minuti kohta

3 Pihustatud vesi Seadmele pihustatakse vett kuni 60° nurga alt. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 5 minutit

Vee kogus: 0.7 liitrit minutis düüsi kohta
Rõhk: 50–150 kPa

4 Pritsiv vesi Seadmele pritsitakse vett kõigist võimalikest suundadest. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 10 minutit

Vee kogus: 10 liitrit minutis
Rõhk: 50–150 kPa

5 Veejoad Seadmele pritsitakse vett 6,3 mm düüsidest joana kõigist võimalikest suundadest. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 1 minut ruutmeetri kohta, vähemalt 15 minutit

Vee kogus: 12.5 liitrit minutis
Rõhk: 30 kPa 3 m kauguselt

6 Tugevad veejoad Seadmele pritsitakse vett 12,5 mm düüsidest joana kõigist võimalikest suundadest. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 1 minut ruutmeetri kohta vähemalt 3 minutit

Vee kogus: 100 liitrit minutis
Rõhk: 100 kPa 3 m kauguselt

6K Tugevad veejoad kõrgendatud rõhuga Seadmele pritsitakse vett 6,3 mm düüsidest joana kõigist võimalikest suundadest kõrgendatud rõhuga. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: vähemalt 3 minutit

Vee kogus: 75 liitrit minutis
Rõhk: 1000 kPa 3 m kauguselt

7 Sukeldamine kuni 1 m sügavusele Seade sukeldatakse 1 m sügavusele 30 minutiks. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 30 minutit

Sügavus 1000 mm. Sügavust mõõdetakse seadme alumisest osast, kuid ülemine osa peab olema vähemalt 150 mm sügavusel. Mõlemad tingimused peavad olema täidetud. Sõltuvalt kumb on sügavamal valitakse õige sügavus.

8 Sukeldamine sügavamale kui 1 m Seade on sobiv püsivaks sukeldamiseks tootja poolt määratud tingimustel. Tavaliselt tähendab see, et seade on hermeetiliselt suletud. Kirjelduses on vahel ka lisatingimused, näiteks vee temperatuur. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: Kokkuleppeline tootjaga

Tootja poolt määratud sügavus, kuid enamasti kuni 3 m. Peab olema suurem kui IPx7 puhul.

9k Võimsad kõrge temperatuuriga veejoad Seadmele pritsitakse lähedalt kõrge rõhu all kuuma vett. Väiksemad seadmed asetatakse pööratavale lauale, millel pritsitakse vett erinevate nurkade alt. Suuremate esemete puhul pritsitakse vett käsitsi erinevate nurkade alt vähemalt 3 minuti jooksul distantsilt 0,15-0,2 meetrit. Vesi ei tohi pääseda seadmesse sellises koguses, et mõjutaks selle tööd. Testi kestus: 30 sekundit erinevate nurkade alt

Vee kogus: 14-16 liitrit minutis
Rõhk: 8-10 MPa (80-100 bar) 0,10-0,15 meetri kauguselt
Vee temperatuur: 80 °C

Lisa märkmed

Lisaks võib seadme kirjelduseks kasutatud IP koodis olla järgnevaid tähti. Tähtede selgitus on lisatud tabelisse. Need sümbolid on täpsustavad ning ei ole kohustuslikud. [3]

Täht Tähendus
A Seadme ohtlikud osad on kaitstud käelaba välimisele küljele
B Seadme ohtlikud osad on kaitstud sõrmedele
C Seadme ohtlikud osad on kaitstud väiksematele tööriistadele
D Seadme ohtlikud osad on kaitstud juhtmetele (>1 mm diameeter)
H Kõrgepingeseade
M Seadmel on liikuvad osad. Testitud kui seadme liikuvad osad on töös
S Seadmel on liikuvad osad. Testitud kui seadme liikuvad osad on paigal
W Ilmastiku tingimused. Täpsemalt kirjeldatud tootja poolt.

Mehaanilise kokkupõrke taluvus

Lisaks IP numbrile, kasutatakse seadmete kirjelduseks ka IK numbrit, mis väljendab endas mehaanilise kokkupõrke taluvust. Seadmete kokkupõrke taluvuseks kirjeldatakse jõu tugevust džaulides. Selle omaduse kirjeldamiseks kasutatakse eraldi IK koodi tabelit, mis on kirjeldatud Standardis EN 62262. vanematel seadmetel võib leida IP numbrile lisaks kolmanda numbri, mis kirjeldab kokkupõrke jõu taluvust. Uuematel seadmetel on selleks eraldi IK number.

IK number Kokkupõrke jõud (J) Kokkupõrke võrdlus katse
00 Kaitse puudub Test ei ole vajalik
01 0,15 200 g katsekeha kukutatud 7,5 cm kõrguselt
02 0,2 200 g katsekeha kukutatud 10 cm kõrguselt
03 0,35 200 g katsekeha kukutatud 17,5 cm kõrguselt
04 0,5 200 g katsekeha kukutatud 25 cm kõrguselt
05 0,7 200 g katsekeha kukutatud 35 cm kõrguselt
06 1 500 g katsekeha kukutatud 20 cm kõrguselt
07 2 500 g katsekeha kukutatud 40 cm kõrguselt
08 5 1,7 kg katsekeha kukutatud 29,5 cm kõrguselt
09 10 5 kg katsekeha kukutatud 20 cm kõrguselt
10 20 5 kg katsekeha kukutatud 40 cm kõrguselt

Autor

Nimi: Sander Pihelgas
Grupp: AK21
Aasta: 2017

Kasutatud kirjandus