Kippo SSH Honeypot: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 6: Line 6:
Kõik käsud toimuvad juurkasutaja õigustes!
Kõik käsud toimuvad juurkasutaja õigustes!


Vajalike pakkide install:
Vajalike pakkide install [1]:
<pre># apt-get update && apt-get install python-twisted</pre>[1]
<pre># apt-get update && apt-get install python-twisted</pre>


Esimesel katsel proovivad ründajad port 22, seega tuleb konfiguratsioonis teha kerged muudatused.
Esimesel katsel proovivad ründajad port 22, seega tuleb konfiguratsioonis teha kerged muudatused. [1]
<pre># nano /etc/ssh/ssh_config</pre>[1]
<pre># nano /etc/ssh/ssh_config</pre>


Konfiguratsioonis muuta port 22 näiteks 2222. Salvestada muudatus ja lahkuda failist.
Konfiguratsioonis muuta port 22 näiteks 2222. Salvestada muudatus ja lahkuda failist.[1]
<pre>Host *
<pre>Host *
...
...
#  Port 2222</pre>[1]
#  Port 2222</pre>


Taaskäivitada teenus
Taaskäivitada teenus. [1]
<pre># service ssh restart</pre>[1]
<pre># service ssh restart</pre>


Lisada uus kasutaja kippo ja logida sisse loodud kasutajana.
Lisada uus kasutaja kippo ja logida sisse loodud kasutajana. [1]
<pre># adduser kippo</pre>[1]
<pre># adduser kippo</pre>


Installida uusim Kippo pakk (https://github.com/desaster/kippo)
Installida uusim Kippo pakk (https://github.com/desaster/kippo) [1]
<pre>$ wget http://kippo.googlecode.com/files/kippo-0.8.tar.gz</pre>[1]
<pre>$ wget http://kippo.googlecode.com/files/kippo-0.8.tar.gz</pre>


Allalaetud pakk lahti pakkida
Allalaetud pakk lahti pakkida.  [1]
<pre>$ tar xzf kippo-0.8.tar.gz</pre>[1]
<pre>$ tar xzf kippo-0.8.tar.gz</pre>


<pre>$ ls kippo-0.8 LABOR</pre>[1]
Lahti pakkimisel luuakse kataloog kippo-0.8, [1]
<pre>$ ls kippo-0.8 LABOR</pre>


Järgnevat käsku sisestada juurkasutajas
mille sees on: [1]
<pre># iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-port <enda pordi nr.> </pre>[1]
<pre>data  dl  doc  fs.pickle  honeyfs  kippo  kippo.cfg  kippo.tac    log  start.sh  txtcmds    utils</pre>
dl – failid mis laeti alla wget-iga.
log/kippo.log – log/debug väljund.
log/tty/ – sessioni logid.
utils/playlog.py – utiliidid, et vastata sessiooni logidele.
utils/createfs.py – vajalik fs.pickle loomiseks.
fs.pickle – võlts failisüsteem.
honeyfs/ – kataloog, mis hoiab endast võlts faile.
 
Järgnevat käsku sisestada juurkasutajas [1]. Käsuga suunatakse ümber ...
<pre># iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-port <enda pordi nr.> </pre>


=Start Kippo=
=Start Kippo=

Revision as of 09:16, 20 May 2015

Sissejuhatus

Install

Kõik käsud toimuvad juurkasutaja õigustes!

Vajalike pakkide install [1]:

# apt-get update && apt-get install python-twisted

Esimesel katsel proovivad ründajad port 22, seega tuleb konfiguratsioonis teha kerged muudatused. [1]

# nano /etc/ssh/ssh_config

Konfiguratsioonis muuta port 22 näiteks 2222. Salvestada muudatus ja lahkuda failist.[1]

Host *
...
#  Port 2222

Taaskäivitada teenus. [1]

# service ssh restart

Lisada uus kasutaja kippo ja logida sisse loodud kasutajana. [1]

# adduser kippo

Installida uusim Kippo pakk (https://github.com/desaster/kippo) [1]

$ wget http://kippo.googlecode.com/files/kippo-0.8.tar.gz

Allalaetud pakk lahti pakkida. [1]

$ tar xzf kippo-0.8.tar.gz

Lahti pakkimisel luuakse kataloog kippo-0.8, [1]

$ ls kippo-0.8 LABOR

mille sees on: [1]

data dl doc fs.pickle honeyfs kippo kippo.cfg kippo.tac  log start.sh txtcmds  utils

dl – failid mis laeti alla wget-iga. log/kippo.log – log/debug väljund. log/tty/ – sessioni logid. utils/playlog.py – utiliidid, et vastata sessiooni logidele. utils/createfs.py – vajalik fs.pickle loomiseks. fs.pickle – võlts failisüsteem. honeyfs/ – kataloog, mis hoiab endast võlts faile.

Järgnevat käsku sisestada juurkasutajas [1]. Käsuga suunatakse ümber ...

# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-port <enda pordi nr.> 

Start Kippo
Kasutatud kirjandus

[1] http://www.unixmen.com/kippo-ssh-honeypot-monitor-brute-force-attacks-debian-7-ubuntu-13-10/