Difference between revisions of "Lsmod"

From ICO wiki
Line 61: Line 61:
  
 
       -a, --all
 
       -a, --all
              Teeb automaatse puhastuse, kõik mitte kasutusel olevad moodulid
+
                Teeb automaatse puhastuse, kõik mitte kasutusel olevad moodulid
              märgitakse kustutamiseks, eemaldab ka kõik moodulid millel vastav
+
                märgitakse kustutamiseks, eemaldab ka kõik moodulid millel vastav
              märge küljes. Moodulitele jääb märge külge kui neid ei kasutata
+
                märge küljes. Moodulitele jääb märge külge kui neid ei kasutata
              kordagi eelmisest automaatsest puhastusest.
+
                kordagi eelmisest automaatsest puhastusest.
 
                
 
                
 
       -e, --persist
 
       -e, --persist
Line 75: Line 75:
  
 
       -h, --help
 
       -h, --help
              Näitab võtmete kokkuvõtet.
+
                Näitab võtmete kokkuvõtet.
  
 
       -v --verbose
 
       -v --verbose

Revision as of 20:42, 15 December 2015

Autor

Kaupo Saar Ak41 2014/2015

Esitatud: 06.1.2015

Täiendab: Marko Megerild AK-21

Lsmod

lsmod on käsk Linux süsteemis mis prindib /proc/modules faili sisu. lsmod näitab millised laaditavad kerneli moodulid on hetkel laaditud.

Näide:

# lsmod
Module         Size Used by
af_packet       27392 2 
Realtek|8139too    30592 0 
snd_cs46xx       96872 3 
snd_pcm_oss      55808 1 
snd_mixer_oss     21760 2 snd_pcm_oss
iptables|ip6table    7424 1 
iptables|ip6_tables  19728 1 ip6table_filter
IPv6|ipv6       290404 22 
XFS|xfs        568384 4 
sis900         18052 5 
Parallel ATA|libata  169920 1 pata_sis
SCSI|scsi_mod     158316 3 usb_storage,sd_mod,libata
USB|usbcore      155312 6 


"Module" näitab mooduli nimetust. "Size" näitab mooduli suurust (mitte mälu kasutust). "Used by" tähistab iga mooduli kasutamise arvu ja nimekirja viidates moodulile.

Kui moodul kontrollib ise enda mahalaadimist, läbi "can_unload" rutiini, kuvatakse "Used By" tulbas -1.


Moodulite tugi lisati esmalt Bas Laarhoveni poolt.

Laiendati versioonis 0.99.14 Jon Tombs.

On peale seda korduvalt laiendatud erinevate developeride poolt (Bjorn Ekwall, Richard Henderson).Rmmod

Rmmod — lihtne programm millega eemaldada mooduleid Linuxi kernelist. Piiranguteks on, et need moodulid ei ole hetkel kasutuses ja ükski teine moodul ei viita sellele moodulile.

Kui käsureal on nimetautd rohkem kui üks moodul, siis need eemaldatakse nimetatud järjekorras. Tänu sellele on võimalik eemaldada kuhjatud mooduleid.

-r võtmega proovitakse rekursiivset eemaldus meetodit. See tähendab, et juhul, kui käsureal nimetatud moodul on kuhjatud, eemaldatakse kõik alus moodulid kui võimalik.rmmod[-f] [-w] [-s] [-v] [modulename]
   -a, --all
        Teeb automaatse puhastuse, kõik mitte kasutusel olevad moodulid
        märgitakse kustutamiseks, eemaldab ka kõik moodulid millel vastav
        märge küljes. Moodulitele jääb märge külge kui neid ei kasutata
        kordagi eelmisest automaatsest puhastusest.
       
   -e, --persist
       Save persistent data for the named modules, without unloading
       any modules. If no module names are specified then data is
       saved for all modules that have persistent data. Data is only
       saved if both the kernel and modutils support persistent data
       and /proc/ksyms contains an entry
       __insmod_modulename_Ppersistent_filename
   -h, --help
        Näitab võtmete kokkuvõtet.
   -v --verbose
        Prindib teateid, mida programm teeb.
        Tavaliselt rmmod ainult prindib sõnumeid, kui midagi läheb valesti.


   -f --force
        Eemaldab mooduli ilma tingimusteta, isegi kui moodul on kasutuses.


   -w --wait Tavaliselt rmmod keelab moodulite mahalaadimist, mis on kasutuses. 
        Selle variandi puhul rmmod isoleerib mooduli ja paneb selle ootele, kuni moodulit enam ei kasutata.
        Uuel kasutajal pole võimalik kasutada moodulit, kuid moodul jääb niikaua saadavale aktiivsele kasutajale kuniks seda enam ei kasutata.


   -s --syslog
        Saadab veateate syslogi, standard errori asemel.


   -V --version
        Näitab programmi versiooni.

---

Insmod

insmod Paigaldab laaditava mooduli töötasse Linuxi kerneli.

 • Kui mooduli faili nimi on antud ilma kataloogi või laiendita, siis insmod otsib mooduli mõnest vaikimisi kataloogist.(Väljaarvatud kui kasutada keskonnamuutujat MODPATH )

Näiteks kui mooduli konfiguratsioonifaili nagu /etc/modules.conf on olemas, siis kirjutatakse üle path mille määras MODPATH.


 • Enamik kasutajad eelistavad sama tegevuse jaoks modprobe, kuna see programm on kavalam.


insmod [ filename ] [ module options... ]


-e persist_name, --persist=persist_name
-f, --force 
-h, --help
-k, --autoclean
-L, --lock
-m, --map
-n, --noload
-o module_name, --name=module_name
-O blob_name, --blob=blob_name 
-p, --probe 
-P prefix, --prefix=prefix 
-q, --quiet 
-r, --root 
-s, --syslog 
-S, --kallsyms 
-v, --verbose 
-V, --version 
-X, --export; 
-x, --noexport 
-Y, --ksymoops; 
-y, --noksymoops 
-N, --numeric-only

Modprobe

modprobe on programm millega lisada/eemaldada mooduleid Linuxi Kerneli süsteemist.

 • modprobe arukalt lisab või eemaldab mooduli Linux kernelist. modprobe otsib mooduli kataloogist / lib / modules / "uname -r", välja arvatud /etc/modprobe.conf konfiguratsioonifaili ja /etc/modprobe.d kataloogist (vt lisa modprobe.conf [1] ).
 • modprobe saab kasutada ka käsurea kujul <moodul> <option>.


modprobe [ -v ] [ -V ] [ -C config-file ] [ -n ] [ -i ] [ -q ] [ -b ] [ -o modulename ] [ modulename ] [ module parameters... ]
modprobe [ -r ] [ -v ] [ -n ] [ -i ] [ modulename... ]
modprobe [ -l ] [ -t dirname ] [ wildcard ]
modprobe [ -c ]
modprobe [ --dump-modversions ]

Kasutatud kirjandus

http://linux.die.net/man/8/lsmod

http://www.linuxcommand.org/man_pages/rmmod8.html

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl8_insmod.htm

http://linux.die.net/man/8/modprobe

http://linux.die.net/man/5/modprobe.conf

http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/man/man8/lsmod.8.html