Difference between revisions of "Lsmod"

From ICO wiki
Line 1: Line 1:
 +
= Autor =
 +
Kaupo Saar A32 2013/14
  
 +
Esitatud: 23.10.2013
 +
 +
Tähtaeg: 03.01.2014
 +
 +
= Sissejuhatus  =
 +
 +
'''wall''' ( ehk write to all ) on UNIXi süsteemis käsk. Wall kuvab faili sisu või sisend teksti kõigile sisseloginud kasutajatele, kellel on  tomingule '''( mesg [http://en.wikipedia.org/wiki/Mesg])''' luba antud. Tüüpiliselt rakendab seda ''superkasutaja'' (''root'') , kes teavitab kõiki teisi. Näiteks elektrikatkestus, serveri downtime või mõni muu seda sorti teade. Wall käsk saadab sõnumeid vaid kohalikus võrgus ning on kasutatav vaid UNIX süsteemides, näiteks Linux Ubuntu.
 +
 +
'''mesg[http://en.wikipedia.org/wiki/Mesg]''' on UNIXi käsk millega saab anda voli kasutajatel suhelda läbi terminali, kasutades '''talk''' või '''write''' käske.
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:9pt;" |'''mesg'''[y|n]
 +
|}
 +
--- [http://www.computerhope.com/unix/wall.htm]
 +
 +
=Käsu süntaks =
 +
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |'''wall'''[-n] [-t TIMEOUT] [file]
 +
|}
 +
---
 +
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |-n, --nobanner Supress banner
 +
|}
 +
'''Lisa:''' Muudab väljund sõnumile "Remote broadcast message"
 +
 +
---
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |-t, --timeout TIMEOUT
 +
|}
 +
'''Lisa:''' Väärtus peab olema positiivne arv. Vaikimisi on väärtus 300 sekundit.
 +
 +
---
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |-V, --version Output version and exit
 +
|}
 +
---
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |-h, --help Output help and exit.
 +
|}
 +
---
 +
[http://www.computerhope.com/unix/wall.htm]
 +
 +
=wall kasutamine =
 +
 +
Wall'i kasutamine toimub UNIX süsteemides käsureal.
 +
 +
{|style="background:lightgray;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | echo Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800! | wall
 +
|}
 +
 +
 +
Sõnumi pikkus on piiratud - kuni 22 rida. Iga wall sõnumi korral kajastub see ka ''syslog'''i.
 +
 +
Sõnumit saab edastada ka  '''cat''' käsku kasutades; Tuginedes '''wall''' käsule ja kirjutes '''wall''' mille järel vajutada Enter ning siis sisestada soovitud sõnum, peale mida vajuta Enter and ''Ctrl+D''
 +
 +
{|style="background:lightgray;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |wall
 +
Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!
 +
 +
^D
 +
|}
 +
 +
Kasutades faili:
 +
 +
{|style="background:lightgray;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | cat .t2htis_fail
 +
Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!
 +
|}
 +
{|style="background:lightgray;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |  wall .t2htis_fail
 +
Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!
 +
|}
 +
'''Tulemus''': avab antud faili ja edastati tekstisisu "Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!"
 +
 +
 +
Kasutades '''here-string''':
 +
{|style="background:lightgray;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |wall  <<< Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!
 +
|}
 +
 +
 +
 +
Kõik ülemised käsud peaksid kuvama järgnevad read kasutajate terminalides, kes on sisselogitud ja''' mesg''' luba antud.
 +
{|style="background:lightgray;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | Broadcast Message from root@Offi
 +
(/dev/pts/1) at 11:15 ...
 +
 +
Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!
 +
|}
 +
 +
 +
---[http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?wall][http://linuxexplore.com/2010/05/22/message-on-linux-terminal/]
 +
 +
=Kokkuvõte=
 +
'''wall''' käsk on lihtne ja lõbus viis teiste kasutajate terminelidega rääkimiseks. Selle kasutamiseks on mitmeid erinevaid viise, millest kindlasti on võimalik vähemalt üks meelde jätta. Tähtis on siin meeles pidada, et kindlasti peab olema lubatud suhtlus kasutajate arvuti poolt '''mesg y''' käsuga ja et kasutajad näeksid neile kirjutatud tekste peavad nad olema sisselogitud.
 +
 +
Inglisekeelne wikilink - http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_(Unix)
 +
 +
=Kasutatud kirjandus=
 +
 +
http://www.computerhope.com/unix/wall.htm
 +
 +
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?wall
 +
 +
http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_(Unix)
 +
 +
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesg
 +
 +
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?wall
 +
 +
http://linuxexplore.com/2010/05/22/message-on-linux-terminal/
 +
 +
 +
 +
[[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]
  
  

Revision as of 12:26, 12 November 2014

Autor

Kaupo Saar A32 2013/14

Esitatud: 23.10.2013

Tähtaeg: 03.01.2014

Sissejuhatus

wall ( ehk write to all ) on UNIXi süsteemis käsk. Wall kuvab faili sisu või sisend teksti kõigile sisseloginud kasutajatele, kellel on tomingule ( mesg [1]) luba antud. Tüüpiliselt rakendab seda superkasutaja (root) , kes teavitab kõiki teisi. Näiteks elektrikatkestus, serveri downtime või mõni muu seda sorti teade. Wall käsk saadab sõnumeid vaid kohalikus võrgus ning on kasutatav vaid UNIX süsteemides, näiteks Linux Ubuntu.

mesg[2] on UNIXi käsk millega saab anda voli kasutajatel suhelda läbi terminali, kasutades talk või write käske.

mesg[y|n]

--- [3]

Käsu süntaks

wall[-n] [-t TIMEOUT] [file]

---

-n, --nobanner Supress banner

Lisa: Muudab väljund sõnumile "Remote broadcast message"

---

-t, --timeout TIMEOUT

Lisa: Väärtus peab olema positiivne arv. Vaikimisi on väärtus 300 sekundit.

---

-V, --version Output version and exit

---

-h, --help Output help and exit.

--- [4]

wall kasutamine

Wall'i kasutamine toimub UNIX süsteemides käsureal.

echo Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800! | wall


Sõnumi pikkus on piiratud - kuni 22 rida. Iga wall sõnumi korral kajastub see ka syslog'i.

Sõnumit saab edastada ka cat käsku kasutades; Tuginedes wall käsule ja kirjutes wall mille järel vajutada Enter ning siis sisestada soovitud sõnum, peale mida vajuta Enter and Ctrl+D

wall

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!

^D

Kasutades faili:

cat .t2htis_fail

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!

wall .t2htis_fail

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!

Tulemus: avab antud faili ja edastati tekstisisu "Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!"


Kasutades here-string:

wall <<< Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!


Kõik ülemised käsud peaksid kuvama järgnevad read kasutajate terminalides, kes on sisselogitud ja mesg luba antud.

Broadcast Message from root@Offi

(/dev/pts/1) at 11:15 ...

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!


---[5][6]

Kokkuvõte

wall käsk on lihtne ja lõbus viis teiste kasutajate terminelidega rääkimiseks. Selle kasutamiseks on mitmeid erinevaid viise, millest kindlasti on võimalik vähemalt üks meelde jätta. Tähtis on siin meeles pidada, et kindlasti peab olema lubatud suhtlus kasutajate arvuti poolt mesg y käsuga ja et kasutajad näeksid neile kirjutatud tekste peavad nad olema sisselogitud.

Inglisekeelne wikilink - http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_(Unix)

Kasutatud kirjandus

http://www.computerhope.com/unix/wall.htm

http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?wall

http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_(Unix)

http://en.wikipedia.org/wiki/Mesg

http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?wall

http://linuxexplore.com/2010/05/22/message-on-linux-terminal/


Kaupo Saar AK41


Lisada veel rmmod insmod ja modprobe lühikeste lehteneda

lsmod leht võiks olla väga lühike.