Difference between revisions of "Man"

From ICO wiki
Line 1: Line 1:
 
Laura Laane A21
 
Laura Laane A21
 +
29.12.2013
  
 
Käsk ''man'' on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja  ''man'' online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta.  
 
Käsk ''man'' on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja  ''man'' online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta.  
Line 198: Line 199:
 
|}
 
|}
  
 +
 +
== Kokkuvõte ==
  
 
== Kasutatud materjal ==
 
== Kasutatud materjal ==

Revision as of 02:15, 29 December 2013

Laura Laane A21 29.12.2013

Käsk man on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja man online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta. Iga Linuxi käsu ja peaaegu iga rakenduse jaoks on man fail.[1]

Süntaks

Et lugeda manuaalikehekülge mingi Unix'i käsu kohta on süntaks järgmine: [2]

man [options] [ [section] subjects]


Man lehtede peamised suvandid

Suvand tähendus
-d Vigade kõrvaldamiseks(debug)
-F MANPATH kataloogide otsimiseks
-f files esitab kokkuvõtte iga faili jaoks.
-k keywords näitab ridu mis sisaldavad antud sõna
-F näitab ainult esimest sobivat rida
-w või --path näitab faili asukohta
-h prindib üherealise abisõnumi ja väljub
-c näitab manuaali informatisooni kasutades programmi cat


Man käsuga seotud sektsioonid [3]

Sektsioon tähendus
1 Kasutaja käsud
2 Süsteemsed kutsungid
3 Alamfunktsioonid
4 Seadmed
5 Failide vorminugd
6 Mängud
7 Muud
8 Süsteemid administreerimine
9 Kernel
n Uus
l Kohalik
p Avalik
o Vana


man lehekülje tüüpilised allosad [4]

Man lehtedel on ka oma kindel sisemine ülesehitus. Tüüpilise man lehekülje allosad (akati ei pruugi neid kõiki olemas olla):

osa kirjeldus
NAME man-lehe nimi.
SYNOPSIS kirjeldab üldiselt käsu või funktsiooni kasutajaliidest. Lühiülevaade
CONFIGURATION konfiguratsiooni detailid seadmele. See osa on tavaliselt ainult 4. sektsioonis.
DESCRIOTION Annab täpsema ülevaate millega on tegu. Siin on ära toodud ka erinevad võimalused, mida saab kasutada
OPTIONS kirjeldab käsurea võimalusi, mida saab kasutada. See osa on tavaliselt ainult 1. ja 8. sektsiooni lehtedel.
EXIT STATUS nimekiri kõigist võimalikest programmist väljumise tingimustest ja põhjustest. See osa on tavaliselt ainult 1. ja 8. sektsioonis.
ERRORS Sektsioonide 2 ja 3 jaoks. Nimekiri väärtustest, mis võivad põhjustada vigasid.
ENVIRONMENT Loetelu kõigist keskkonna muutujatest, mis mõjutavad programmi.
FILES Loetelu kõigist failidest mida programm kasutab, näiteks konfiguratsiooni failid, startup failid ja failid mida programm

otseselt kasutab.

VERSIONS Lühike ülevaade Linuxi kernelist või glibc versioonist, kus programm või funktsioon loodi või oluliselt muudeti.
BUGS Loetelu piirangutest, teadaolevatest defektidest või ebamugavustest.
REPORTING BUGS kellele vigadest teatada
EXAMPLE Pakub mõne näite kirjeldamaks kuidas funktsiooni, faili või käsku kasutada.
AUTHORS nimekiri dokumentatsiooni või programmi autoritest.
SEE ALSO leheküljed, mida huvi korral lisaks veel vaadata
COPYRIGHT man lehe ja programmi õigused

man käsuga seotud failid

1. /etc/manpath.config

man-db konfiguratsiooni fail

2. /usr/share/man

globaalne manuaal lehekülje hierarhia.

3. /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)

traditsiooniline globaalse indeksiga andmebaasi vahemälu

Näited

1. Näitamaks informatisooni grep käsust:

man grep

2. Ainult oma süsteemi man failide pealkirjade otsimiseks:

man -f kde

3. man failidest konsooli otsimiseks:

man -k konsole

4. „Kasutajakäskude sissejuhatuse“kuvamiseks :

man intro

See on lühike sissejuhatus Linuxi käsurea kasutamisest.

5. Abi informatsioon mkdir käsu kohta:

man mkdir

6. Et kuvada manuaalilehekülg cp käsu kohta:

man cp

7. man käsu manuaalilehekülje printimiseks:

man -t man

8. ls manuaal lehekülje kuvamiseks:

man ls

9. Näitab kõiki saadaval olevaid manuaal lehekülgi mis sisaldavad manuali.

man -a intro

10. vormindab manuaal lehekülje viidates 'alias' ja suunab selle läbi toru printerisse nimega ps.

man -t alias | lpr -Pps

Peaaegu kõik käsud tunnistavad võtit -h (või --help), mis annab käsu lühikese kasutusjuhendi ja selle võtmed ning seejärel väljub käsuviipa. Selle nägemiseks trüki:

man -h

või

man --help


Kokkuvõte

Kasutatud materjal

1. http://lynchjim.com/doc/kde/HTML/et/kubuntu/cli/man-help.html

2. http://www.techonthenet.com/unix/basic/man.php

3. http://viki.pingviin.org/Man

4. http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_man.htm

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Man_page#Manual_sections

6. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/pseries/v5r3/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.cmds/doc/aixcmds3/man.htm

7. http://www.linfo.org/man.html

8. http://man7.org/linux/man-pages/man7/man-pages.7.html#section_dir