Difference between revisions of "Nmcli"

From ICO wiki
(dev ehk Devices)
(dev ehk Devices)
Line 71: Line 71:
 
eth0      802-3-ethernet    unavailable  
 
eth0      802-3-ethernet    unavailable  
 
</pre>
 
</pre>
 +
 
<pre>
 
<pre>
 
nmcli dev list [iface <iface>]
 
nmcli dev list [iface <iface>]

Revision as of 18:40, 2 December 2012

Sissejuhatus

Nmcli on käsurea tööriist, mille abil saab kontrollida NetworkManageri ja pärida selle staatust. See ei ole mõeldud asendamiseks mõnda nm-applet või muid sarnaseid programme. Pigem on see mõeldud täiendavaks nendele programmidele. Peamiselt leiab nmcli kasutatavust serverites, iseseisvatel masinatel või ka edasijõudnud arvutikasutaja masinas, kes eelisatavad kasutada käsurida oma ühenduste haldamisel.

Käsu süntaks

   nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }

OPTIONS

 -t[erse]                  terse output
 -p[retty]                 pretty output
 -m[ode] tabular|multiline         output mode
 -f[ields] <field1,field2,...>|all|common  specify fields to output
 -e[scape] yes|no              escape columns separators in values
 -n[ocheck]                 don't check nmcli and NetworkManager versions
 -v[ersion]                 show program version
 -h[elp]                  print this help

OBJECT

 nm     NetworkManager status
 con     NetworkManager connections
 dev     devices managed by NetworkManager

Nmcli kasutamine

nm ehk NetworkManager

 • Kasutage seda objekti, et uurida ja muuta NetworkManageri staatuseid.
nmcli nm status

Tulemus: Käsk näitab üldist NetworkManageri staatust.

nmcli nm sleep

Tulemus: See käsk lükkab NetworkManageri une režiimi. Seega kõik liidesed, mida NetworkManager haldab lülitatakse välja.

nmcli nm wakeup

Tulemus: Käsk äratab NetworkManageri une režiimist. Kõik liidesed on nüüd võimalik samuti aktiveerida.

nmcli nm wifi [on|off]

Tulemus: Käsk lülitab Wifi sisse või välja. Märkus, kui päringust [on|off], ära jätta siis tagastatakse Wifi-i hetke staatus.

nmcli nm wwan [on|off]

Tulemus: Käks lülitab WWAN-i välja või sisse. Märkus, kui päringust [on|off], ära jätta siis tagastatakse WWAN-i hetke staatus.

con ehk Connections

 • Kasutage seda objekti, et pärida informatsiooni NetworkManageri ühenduste kohta.
nmcli con list

Tulemus: Käsk väljastab seadistatud ühendused, nii kasutaja poolsed, kui ka süsteemi seadistused. Kui soov on vähendada tulemusi ning saada vaid mõni spetsiifiline konfiguratsioon tuleks lõppu lisada vastav parameeter: [id <id> | uuid <id> | system | user]

nmcli con status

Tulemus: Käsk väljastab kõik aktiivsed ühendused

dev ehk Devices

 • Kasutage seda objekti, et saada informatsiooni seadmete kohta.
nmcli dev status

Tulemus: Käsk näitab seadmete kohta informatsiooni.

Näide:

DEVICE   TYPE       STATE    
wlan0   802-11-wireless  connected  
eth0    802-3-ethernet  unavailable 
nmcli dev list [iface <iface>]

Tulemus: Käsk väljastab detailse informatsiooni tabeli seadmete kohta. Märkus, et saada detailset informatsiooni vaid ühe kindla liidese kohta siis tuleb lisada käsu lõppu iface <iface>, ning <iface> asemele tuleb kirjutada kindla liidese nimi.

nmcli dev disconnect iface <iface> 

Tulemus: Käsk katkestab ühenduse ühe kindla liidesega, <iface> asemele tuleb lisada liidese nimi.

nmcli dev wifi

Tulemus: Käsk väljastab kõik Wifi põõrduspunktid. Märkus, kui on soovi saada informatsiooni vaid mõne kindla pöörduspunkti kohta, tuleb lõppu lisada: [list [iface <iface>] [hwaddr <hwaddr>]].

Kokkuvõtteks

Nmcli on väga kasulik liides, mida kasutada ühenduste haldamise.

Kasutatud kirjandus

http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick/man1/nmcli.1.html

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/13/html/User_Guide/sect-User_Guide-Connecting_to_the_Internet-NM_CLI.html

Koostas

Kristian Kivimägi A22 sügis 2012