Regulaaravaldised

From ICO wiki
Revision as of 14:08, 5 November 2012 by Saus (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

A22 2012 mina täiendan Sten Aus

Valitud 29. oktoober 2012


Autor: Carolys Kallas A22 2011

Arvutiga töötamises regulaaravaldis pakub lühikese ja paindliku vahendi tekstistringide (nagu kindlad märgid, sõnad, märgimustrid) kokkusobitamiseks. Regulaaravaldise lühendite seas on regex ja regexp.[3] UNIXis on olemas regulaaravaldiste mõiste, mis laseb malli kasutada hoopis laiemalt kui failinimedes. Regulaaravaldisi tunnistavad üpris mitmed UNIXi utiliidid, sed, grep ja awk on ehk kõige tüüpilisemad näited.[1]

Regulaaravaldise koostamine

Kasutatud kirjandus

1. UNIX juhend - Regulaaravaldised http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/abs/mall.html#regexp

2. Kuutõrvaja http://kuutorvaja.eenet.ee/programmeerimine/regulaaravaldised.html

3. Regular expression http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression