Difference between revisions of "Sar"

From ICO wiki
 
Line 32: Line 32:
 
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |  sar -u  
 
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |  sar -u  
Linux 2.6.18-194.el5PAE (dev-db)        03/26/2011      _i686_  (8 CPU)
 
 
|}
 
|}
 
+
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |Linux 2.6.18-194.el5PAE (dev-db)        03/26/2011      _i686_  (8 CPU)
 +
|}
  
 
Linux 2.6.18-194.el5PAE – Linuxi kerneli versioon  
 
Linux 2.6.18-194.el5PAE – Linuxi kerneli versioon  
Line 56: Line 57:
 
                 3    21    14      0    65
 
                 3    21    14      0    65
 
NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale
 
NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale
 
 
-f filename Uses filename as the data source for sar. The default is the current daily data file /var/adm/sa/sadd.
 
-e time Selects data up to time. The default is 18:00.
 
-i sec Selects data at intervals as close as possible to sec seconds.
 
  
 
Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i
 
Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i

Latest revision as of 15:21, 4 January 2013

Autor: Matis Palm A21 Kõik käsud on teostatud, olles sisse logitud sudo kasutajana.

Sari saab kasutada süsteemi töö jälgimiseks - näiteks, kui server kasutab liiga palju ressursse, tähendab, et kas tal on mingeid probleeme (mäluleke vms) või peaks uuendama riistvara/otsima muid lahendusi probleemidele.Kui kasutus on minimaalne, tuleks kaaluda serveri kasutuse mõttekust (lisada sinna teenuseid)

Sar(system activity monitor) ehk süsteemi aktiivsuse monitor on algselt Solarisega seotud käsk, mida kasutatakse nüüd üldisemalt UNIX-i laadsete süsteemide peal. Linuxi peal saab sar-i kasutada läbi sysstat'i või atsar'i paketi(package).

Kasutamiseks tuleb editida /etc/default/sysstat faili, et lubataks süsteemiinfo kogumine(Kui see ei ole juba lubatud)

Seda võime teha kasutades nano tekstiredaktorit, omades piisavalt õiguseid (näites kasutan sudo't):

sudo nano /etc/default/sysstat
"ENABLED=false" asemel tuleb kirjutada "ENABLED=true"

Läbi selle saab kergesti infot erinevate süsteemijõudluse kohta : näiteks CPU(protsessori) aktiivsus, mälu/pagefile'i suurus, device load, võrgu kasutus. Kõik saadud info talletatakse defaultina faili /var/log/sa/sadd

sar [-flags] [ -e time ] [ -f filename ] [-i sec ] [ -s time ]

Kõikidel sar commandi võimalustel on esimene väljund selline :

sar -u
Linux 2.6.18-194.el5PAE (dev-db) 03/26/2011 _i686_ (8 CPU)

Linux 2.6.18-194.el5PAE – Linuxi kerneli versioon (dev-db) – Hostname (arvuti nimi) 03/26/2011 – sar-i info kogumise kuupäev _i686_ – Süsteemi arhitektuur (8 CPU) – Kasutatavate protsessorituumade arv [1]

[-e time] Ilma aja ette määramiseta, näitab süsteemi keskmist kasutust alates ajast, kui süsteem käivitati. [-i sec] Ka on soovitatav ette näidata intervall, mille tagant võetakse infot uuesti, kui -i 0 , siis antakse ette keskmine statistika süsteemi üleslaadimisest saadik. kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.


Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata (%usr - töödatud aeg user mode's; %sys - töödatud system mode's; %nice - ootamine, aga mingi protsess ootamas I/O blokki ; %idle - süsteem on ootel olnud

     : cpu %usr  %sys  %nice  %idle  _cpu_
     all  28  10   0   62
        0  39   8   0   52
        1  26   9   0   66
        2  27   8   0   65
        3  21  14   0   65

NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale

Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i


S_TIME_FORMAT

Kui see muutuja on olemas ja selle väärtus ON ISO, siis ignoreeritakse hetkeasukohta (locale settingut), kui prinditakse kuupäeva raportis.(Kasutatakse ISO 8601 formaati (YYYY-MM-DD).

}

S_TIME_DEF_TIME

Selle muutuja väärtuse UTC olemasolul, salvestab sar oma andmed UTC ajas, aga andmeid näidatakse kohalikus ajas.sar kasutab siis ka UTC aega kohaliku aja asemel, et saada teada, millist kuupäeva sisaldavat faili kasutada /var/log/sa kataloogis.


NÄITEID:

sar -u 2 5

Genereerib raporti CPU kasutuse kohta iga 2 sekundi kohta, raporteid koostatakse 5 tükki.

sar -r -n DEV -f /var/log/sa/sa16

Näitab mälu ja võrgu statistikat, mis on salvestatud päevasesse faili 'sa16'.

sar -A

Näitab tervet statistikat, mis hetkel oleva päeva faili on salvestatud.


Kasutatud materjalid // Edasi uurimiseks, kellel soovi