Difference between revisions of "Sar"

From ICO wiki
Line 30: Line 30:
 
kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.
 
kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.
  
If the interval parameter is set to zero, the sar command displays the average statistics for the time since the system was started. If the interval parameter is specified without the count parameter, then reports are generated continuously. The collected data can also be saved in the file specified by the -o filename flag, in addition to being displayed onto the screen. If filename is omitted, sar uses the standard system activity daily data file, the /var/log/sa/sadd file, where the dd parameter indicates the current day. By default all the data available from the kernel are saved in the data file.
+
 
  
 
Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata
 
Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata
Line 46: Line 46:
 
-i sec Selects data at intervals as close as possible to sec seconds.
 
-i sec Selects data at intervals as close as possible to sec seconds.
  
 +
Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i
 +
 +
S_TIME_FORMAT
 +
 +
Kui see muutuja on olemas ja selle väärtus ON ISO, siis ignoreeritakse hetkeasukohta (locale settingut), kui prinditakse kuupäeva raportis.(Kasutatakse ISO 8601 formaati (YYYY-MM-DD).
 +
 +
S_TIME_DEF_TIME
 +
 +
Selle muutuja väärtuse UTC olemasolul, salvestab sar oma andmed UTC ajas, aga andmeid näidatakse kohalikus ajas.sar kasutab siis ka UTC aega kohaliku aja asemel, et saada teada, millist kuupäeva sisaldavat faili kasutada /var/log/sa kataloogis.
 +
 +
 +
EXAMPLES
 +
 +
sar -u 2 5
 +
 +
Report CPU utilization for each 2 seconds. 5 lines are displayed.
 +
sar -I 14 -o int14.file 2 10
 +
 +
Report statistics on IRQ 14 for each 2 seconds. 10 lines are displayed. Data are stored in a file called int14.file.
 +
sar -r -n DEV -f /var/log/sa/sa16
 +
 +
Display memory and network statistics saved in daily data file 'sa16'.
 +
sar -A
  
 +
Display all the statistics saved in current daily data file.
  
  

Revision as of 00:39, 4 January 2013

Autor: Matis Palm A21

Sar(system activity monitor) ehk süsteemi aktiivsuse monitor on algselt Solarisega seotud käsk, mida kasutatakse nüüd üldisemalt UNIX-i laadsete süsteemide peal. Linuxi peal saab sar-i kasutada läbi sysstat'i või atsar'i paketi(package).

Kasutamiseks tuleb editida /etc/default/sysstat faili, et lubataks süsteemiinfo kogumine(Kui see ei ole juba lubatud)

Seda võime teha kasutades nano tekstiredaktorit, omades piisavalt õiguseid (näites kasutan sudo't):

sudo nano /etc/default/sysstat
"ENABLED=false" asemel tuleb kirjutada "ENABLED=true"

Läbi selle saab kergesti infot erinevate süsteemijõudluse kohta : näiteks CPU(protsessori) aktiivsus, mälu/pagefile'i suurus, device load, võrgu kasutus. Kõik saadud info talletatakse defaultina faili /var/log/sa/sadd

sar [-flags] [ -e time ] [ -f filename ] [-i sec ] [ -s time ]

[-e time] Ilma aja ette määramiseta, näitab süsteemi keskmist kasutust alates ajast, kui süsteem käivitati. [-i sec] Ka on soovitatav ette näidata intervall, mille tagant võetakse infot uuesti, kui -i 0 , siis antakse ette keskmine statistika süsteemi üleslaadimisest saadik. kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.


Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata

     : cpu %usr  %sys  %nice  %idle  _cpu_
     all  28  10   0   62
        0  39   8   0   52
        1  26   9   0   66
        2  27   8   0   65
        3  21  14   0   65

NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale


-f filename Uses filename as the data source for sar. The default is the current daily data file /var/adm/sa/sadd. -e time Selects data up to time. The default is 18:00. -i sec Selects data at intervals as close as possible to sec seconds.

Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i

S_TIME_FORMAT

Kui see muutuja on olemas ja selle väärtus ON ISO, siis ignoreeritakse hetkeasukohta (locale settingut), kui prinditakse kuupäeva raportis.(Kasutatakse ISO 8601 formaati (YYYY-MM-DD).

S_TIME_DEF_TIME

Selle muutuja väärtuse UTC olemasolul, salvestab sar oma andmed UTC ajas, aga andmeid näidatakse kohalikus ajas.sar kasutab siis ka UTC aega kohaliku aja asemel, et saada teada, millist kuupäeva sisaldavat faili kasutada /var/log/sa kataloogis.


EXAMPLES

sar -u 2 5

Report CPU utilization for each 2 seconds. 5 lines are displayed. sar -I 14 -o int14.file 2 10

Report statistics on IRQ 14 for each 2 seconds. 10 lines are displayed. Data are stored in a file called int14.file. sar -r -n DEV -f /var/log/sa/sa16

Display memory and network statistics saved in daily data file 'sa16'. sar -A

Display all the statistics saved in current daily data file.


Kasutatud materjalid // Edasi uurimiseks, kellel soovi