Sar

From ICO wiki
Revision as of 00:33, 4 January 2013 by Mapalm (talk | contribs)

Autor: Matis Palm A21

Sar(system activity monitor) ehk süsteemi aktiivsuse monitor on algselt Solarisega seotud käsk, mida kasutatakse nüüd üldisemalt UNIX-i laadsete süsteemide peal. Linuxi peal saab sar-i kasutada läbi sysstat'i või atsar'i paketi(package).

Kasutamiseks tuleb editida /etc/default/sysstat faili, et lubataks süsteemiinfo kogumine(Kui see ei ole juba lubatud)

Seda võime teha kasutades nano tekstiredaktorit, omades piisavalt õiguseid (näites kasutan sudo't):

sudo nano /etc/default/sysstat
"ENABLED=false" asemel tuleb kirjutada "ENABLED=true"

Läbi selle saab kergesti infot erinevate süsteemijõudluse kohta : näiteks CPU(protsessori) aktiivsus, mälu/pagefile'i suurus, device load, võrgu kasutus. Kõik saadud info talletatakse defaultina faili /var/log/sa/sadd

sar [-flags] [ -e time ] [ -f filename ] [-i sec ] [ -s time ]

[-e time] Ilma aja ette määramiseta, näitab süsteemi keskmist kasutust alates ajast, kui süsteem käivitati. [-i sec] Ka on soovitatav ette näidata intervall, mille tagant võetakse infot uuesti, kui -i 0 , siis antakse ette keskmine statistika süsteemi üleslaadimisest saadik. kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.

If the interval parameter is set to zero, the sar command displays the average statistics for the time since the system was started. If the interval parameter is specified without the count parameter, then reports are generated continuously. The collected data can also be saved in the file specified by the -o filename flag, in addition to being displayed onto the screen. If filename is omitted, sar uses the standard system activity daily data file, the /var/log/sa/sadd file, where the dd parameter indicates the current day. By default all the data available from the kernel are saved in the data file.

Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata

     : cpu %usr  %sys  %nice  %idle  _cpu_
     all  28  10   0   62
        0  39   8   0   52
        1  26   9   0   66
        2  27   8   0   65
        3  21  14   0   65

NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale


-f filename Uses filename as the data source for sar. The default is the current daily data file /var/adm/sa/sadd. -e time Selects data up to time. The default is 18:00. -i sec Selects data at intervals as close as possible to sec seconds.Kasutatud materjalid // Edasi uurimiseks, kellel soovi