Skript, mis teeb sama mis WinToFLash

From ICO wiki
Revision as of 09:12, 15 May 2012 by Rlehiste (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Skript

<#
.SYNOPSIS
 Loob bootiva usb pulga kust on võimalik installida windowsi 7 ja 8
.DESCRIPTION
 Vajalik USB pulga suurus vähemalt 4 GB ja Windows 7 või 8 plaat või mounditud image
 Windows peab olema sama arhitektuuriga, mis etteantav windowsi plaat. Näiteks Windows 64-bit ja cd 64-bit
.Example
 C:\PS>.\windowsalmighty.ps1 
.NOTES
 Autor: Rauno Lehiste 
 Versioon: 0.1
 Muutmise kuup2ev 15.05.201
.LINK
 https://wiki.itcollege.ee/index.php/Skript,_mis_teeb_sama_mis_WinToFLash
.PROBLEMS
 Ei pruugi toimida kõikide USB 2.0 pulkadega.
 Kui UBS pulgal on juba eelnevalt NTFS ja bootable, ei suuda bootsect.exe oma tööd teha
#>
function otsi( $path ) {   
  $object = New-Object -comObject Shell.Application 
  $popup = new-object -comobject wscript.shell
  $folder = $object.BrowseForFolder(0, 'Kus asub Windows plaat', 0, 0 )
  if ($folder -ne $null) { 
    $asukoht = $folder.self.Path
     if ((test-path $asukoht\boot) -eq 'true'){
       $path = $path[0]+':'       
       $vastus = $popup.popup("Alustame USB pulga $path formateerimist. Kõik andmed kustutatkse! Jätkame?",0,"Format",4)
       if($vastus -eq 6){      
         $format = (Get-WmiObject -Class Win32_Volume -Filter "DriveLetter='$path'" ). `
         Format('NTFS',$true,4096,"Windows_Almighty",$false);
         #kui error, peamine probleem EI ole admin.    
         if ($format.ReturnValue -eq 3){
           $popup.popup('Esines tõrge. Käivita powershell Run as Adminstrator, ehk aitab',0,"!!ERROR!!",0)
         }
         else{
           $cp = $asukoht
           if ($asukoht.EndsWith('\') -eq 'true'){
            $asukoht = $asukoht+'boot\'
           }       
           Set-Location $asukoht
           bootsect.exe /nt60 $path           
           Set-Location $path
           $popup.popup("Andmeid hakatakse kopeerima. Nüüd läheb kaua aega.(kuni 15min.) Palun ära eemalda arvutist usbd või windowsi plaati",0,'Selge?',0)
           copy $cp* $path -recurse -force
           $popup.popup("Valmis. Meeldivat kasutamist!",0,'Valmis',0)
        }
      }
     }
     else{
      otsi ( $path )
     }
  }
} 

function check_usb(){
  $usb = (Get-WmiObject -Class win32_logicaldisk | where { $_.driveType -eq 2 } | where { $_.Size -gt 0 } | select -First 1 )
  $a = new-object -comobject wscript.shell   
  if (!$usb){
    $vastus = $a.popup("Ei leitud USB pulka",0,"!!ERROR!!",5)
    if($vastus -eq 4){
      check_usb
    }
    else{
      break
    }
  }
  else{
    $usb.DeviceID
  }  
}


$a = new-object -comobject wscript.shell 
$vastus = $a.popup("Antud skript loob bootiva usb mille pealt saab paigaldada Windows 7 ja 8. Olenevalt Teie etteantud Windowsi plaadist. Lisaks peab teie hetkel kasutatav operatsioonisüsteem olema Windows 7 ja sama arhitektuuriga mis Windowsi plaat. Katsetatud on ainult USB 2.0 pulik. Kas soovid jätkata?", ` 
          0,"USB almighty v0.1",4) 
if ($vastus -eq 6) { 
    $check = check_usb
    otsi ($check)
  }