Difference between revisions of "Talk:CSharpArt"

From ICO wiki
(Meeskond "asdasdasd" retsensioon)
(Retsensioon meeskonna "CSharpArt" XML ülesande kohta)
Line 12: Line 12:
 
==Retsensioon meeskonna "CSharpArt" XML ülesande kohta==
 
==Retsensioon meeskonna "CSharpArt" XML ülesande kohta==
  
Meeskond CSharpArt tegid oma XML faili telefoniraamatu kohta. XML on korrektne ja vastab antud ülesande nõuetele. Esimene asi, mis silma hakkab on see, et meeskond on elementide nimetused hästi loetavaks teinud (lähtudes camelCase’st). Elementide nimetused on küll pikad, kuid see-eest konkreetsed ja arusaadavad. XML on loogilise ülesehitusega, kergesti mõistetav Stiilifailid on loogiliselt ja arusaadavalt ülesehitatud, genereerides ilusad tabelid, mis täidavad ülesannet ja väljastavad korrektse HTMLi. Skeemifail on automaatselt genereeritud ja rohkem pole vajagi. XML sellele skeemifailile paraku ei vasta, sest arvatavasti on meeskond pärast genereerimist parandanud kirjavigu XML failis. See aga üldist tööd ei takista ning järgmine kord võiks lihtsalt veidi hoolikam olla. Kokkuvõttes võib öelda, et meeskond on teinud head tööd. Selle töö kohta võib öelda nii, et nad on teinud nii vähe kui võimalik ja täpselt nii palju kui vajalik.  
+
Meeskond CSharpArt tegi oma XML faili telefoniraamatu kohta. XML on korrektne ja vastab antud ülesande nõuetele. Esimene asi, mis silma hakkab ja mille eest meeskonda kiita tahaks on see, et meeskond on elementide nimetused hästi loetavaks teinud (lähtudes camelCase’st). Elementide nimetused on küll pikad, kuid see-eest konkreetsed ja arusaadavad. XML on loogilise ülesehitusega ning kergesti mõistetav. Stiilifailid on loogiliselt ja arusaadavalt ülesehitatud, genereerides seejuures ilusad tabelid, mis täidavad ülesannet ja väljastavad korrektse HTMLi. Skeemifail on automaatselt genereeritud ja rohkem pole tegelikult vajagi. XML sellele skeemifailile paraku ei vasta, sest arvatavasti on meeskond pärast genereerimist parandanud kirjavigu XML failis. See aga üldist tööd ei takista ning järgmine kord võiks lihtsalt veidi hoolikam olla. Kokkuvõttes võib öelda, et meeskond on teinud head tööd. Selle töö kohta võib öelda nii, et nad on teinud nii vähe kui võimalik ja täpselt nii palju kui vajalik.  
  
 
Meeskond: "[[BitByBit]]"
 
Meeskond: "[[BitByBit]]"

Revision as of 00:17, 31 March 2013

Meeskond "asdasdasd" retsensioon

XML fail on lihtne ja hästi mõistetav. Atribuudid ja elemendid on rakendatud õigesti - ei ole kasutatud atribuute seal, kus neid võiks olla raske parse-da või atribuudi sees kuvatav informatsioon pole sellist tüüpi, mis võiks olla muutuva sisuga. Meeskond on korrektselt implementeerinud XML põhinõuded ja -tavad ning need vastavalt oma rakendusele sobitanud. Ka ülesande nõuded on täidetud - seega pälvib XML fail meiepoolse kiituse.

XSLT esimene transformatsioonifail väljastab telefoniraamatu kõik isikud tabelina ning teine organisatsioonid, samuti tabelina. Millegi üle nuriseda ei ole, on kasutatud korrektselt if ja for-each lauseid. Kahjuks aga puudub .xslt fail, mis andmeid muudaks. Samuti oleks võinud olla reaalne html fail tulemusest kuskil hostitud, kuid see on ehk liigne nokkimine ning ei ole nõutud ka ülesandepüstituses.

Kasutasime XML-i valideerimiseks kaasasolevat XSD faili. Testimist teostasime Visual Studio 2012-s. Paraku tuleb tõdeda, et XML failis on mitmed vead, kuna XSD-s on üks element kirjavigadega (ilmselt peaks appartement hoopis apartment olema). See aga on pisiasi ning üldpilt paistab hea olevat ning skeemifail on üldiselt hästi koostatud.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et lahendus on hea ning minimalistlik, mis teeb ka hiljem reaalse kasutuse lihtsamaks ning efektiivsemaks. Kindlasti on antud XML-ist ka andmete parse-mine ning kirjutamine murevaba, seda tänu loodud struktuuri loogilisusele.

Retsensioon meeskonna "CSharpArt" XML ülesande kohta

Meeskond CSharpArt tegi oma XML faili telefoniraamatu kohta. XML on korrektne ja vastab antud ülesande nõuetele. Esimene asi, mis silma hakkab ja mille eest meeskonda kiita tahaks on see, et meeskond on elementide nimetused hästi loetavaks teinud (lähtudes camelCase’st). Elementide nimetused on küll pikad, kuid see-eest konkreetsed ja arusaadavad. XML on loogilise ülesehitusega ning kergesti mõistetav. Stiilifailid on loogiliselt ja arusaadavalt ülesehitatud, genereerides seejuures ilusad tabelid, mis täidavad ülesannet ja väljastavad korrektse HTMLi. Skeemifail on automaatselt genereeritud ja rohkem pole tegelikult vajagi. XML sellele skeemifailile paraku ei vasta, sest arvatavasti on meeskond pärast genereerimist parandanud kirjavigu XML failis. See aga üldist tööd ei takista ning järgmine kord võiks lihtsalt veidi hoolikam olla. Kokkuvõttes võib öelda, et meeskond on teinud head tööd. Selle töö kohta võib öelda nii, et nad on teinud nii vähe kui võimalik ja täpselt nii palju kui vajalik.

Meeskond: "BitByBit"