Talk:Debiani paki loomine

From ICO wiki
Revision as of 10:41, 15 May 2011 by Aalamaa (talk | contribs)

Artikkel on hästi ülesehitatud, sisaldades endas ennem teoreetilist osa, selgitades millest jutt käib ja tutvustades selle komponente ning seejärel ka praktilist osa, kuidas debian pakki ise luua. Suureks plussiks on kindlasti arvukas viidete arv, mis aitab lugejal soovi korral hankida lisa informatsiooni mingi artikli osa kohta. Antud kirjatööl on olemas vajalikud osad nagu näiteks sissejuhatus, mille all omakorda eesmärk, eeldused ning räägitud, millest antud artikkel üldse räägib, et siis on lugejal kohe arusaadav kas ta leiab siit vajaminema informatsiooni või mitte. Tekst on piisavalt informatiivne, mis tähendab, et tekst pole liiga lühike ega samas ka liiga mahukas, mis väsitaks lugejat. Samuti on toodud nii teoreetilises osas, kui ka praktilises osas näiteid, mis aitavad lugejal räägitust paremini arusaada.

Järgnevalt räägiks natukene artikli puudujääkidest. Esiteks, rääkides teksti kirjapildist, siis seal esines puuduvaid sõnu, kirjavigu ning ühes lauses oli ka üleliigne sõna. Samuti peaks muutujad olema vastavate märkidega eraldatud, et lugejad saaksid juhendist korrektselt aru.

Kokkuvõttes võib öelda, et artikkel on igati asjakohane, informatiivne ning lugejale arusaadavalt sõnastatud. Mõned puudujäägid kirjapildis on igati inimlik ja arusaadav ning kiiresti parandatav.

Kirjapildi parandamiseks tasuks ülevaadata järgmised laused: "Tähele tuleks panna, et paljude pakkide puhul ei ole võimalik või ei soovitatav kasutada vaikimisi seadeid, mis asuvad konfuguratsiooni failides." "Ehk siis erinevus seisneb selles, et dokumentatsioonifailid tavaliselt välja jäetud, ning .udeb pakid on ei ole paigaldatatavad standartsele Debiani süsteemile." "„Conflicts“ puhul ei tööta paigdaldu esimene pakett, kui teine pakett on juba paigaldatud." Nendes lausetes tuleks muutujad eraldada vastavate märkidega (failinimi): "dpkg -i ./täiestisuvamisnimi.deb" "Kui su pakk paigaldab shelli skripti kausta /usr/bin, kopeeri omafail.sh kausta /debian/usr/bin/omafail.sh " Ülevalpool toodud näited jäid mulle silma ning autoril on lihtsam neid niimoodi parandada.