Talk:Meeskond:ROKK

From ICO wiki
Revision as of 22:15, 8 June 2015 by Ttammear (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

XML retsentsioon meeskonnalt Tab

  • Antud XML on täidetud nõuete kohaselt, kuid selles esineb paar struktuurset viga. Esiteks on kauplustel nimetuse element üleliigne. Kui elemendis on ainult üks element siis võib selle ära jätta nt <kauplus tuup="riidepood">Seppäla</kauplus>. See muudab koodi lühemaks ning arusaadavamaks. Lisaks oleks hea nimetused panna cdata sisse, sest kunagi ei tea milliseid erilisi nimetusi poed välja mõtlevad. Kaks triviaalset probleemi on ka korruseid, mille nimetus võiks lihtsalt olla id, ning kontaktandmed, mis võiksid olla listis, kus epostide ja telefoni numbrite arv vastab vajadusele.
  • XSD puhul jäi silma see, et korruseid tüüpi pole muudetud ning see on endiselt unsignedByte. Üldjuhul tahetakse, et xml-is oleks võimalik rohkem unikaalseid sisestusi sisestada kui 255. Selleks sobiks näiteks unsignedInt, sest üldjuhul id väärtus ei tohiks kunagi olla negatiivne.
  • XSLT-s on tehtud täpselt minimaalne kogus transformatsioone: 2, kuid sellele vaatamata on puudu transformatsioon xml-i. Transformatsioonid ise väljastavad seda, mida lubati.

XML retsentsioon meeskonnalt Hubris

  • Meeskonnal on kõik vajalikud failid loodud: XML, XSD ning 2 XSLT-d. XML-i lugedes on näha, et dimensiooni nimetused on arusaadavalt välja toodud. Seetõttu saab koheselt aru, et tegu on erinevate kaubanduskeskuste andmebaasiga, kus on välja toodud tähtsamad kontaktid ning kauplused. XML-il on olemas ka vähemalt 4 dimensiooni, mis täidab õppejõu poolt etteantud nõuded. XML-il on andmed ilusti tabuleeritud ning andmete algused ning lõpud on arusaadavalt paigutatud (andmed(nimetus, telefon, epost etc) algavad ning lõppevad samalt realt, objektid(kauplus, kontakt) erinevatel ridadel). Atribuutidena on ka olemeid (tuup, asukoht), mis ei ole ID-d.
  • XML, XSD ning XSLT kõik läbivad ka XML-i validaatori edukalt. Samuti läbiti edukalt XML ning XSD omavaheline valideerimine edukalt.
  • Üheks probleemiks märkasime, et kasutatud ei ole CDATA-t, kus seda vaja läheks. Kuigi CDATA-t ei ole XML töötamiseks otseselt vajalik, võib selle kasutamata jätmine tekitada andmete sisestamisel ning väljastamisel probleeme.
  • Skeem on tehtud arusaadavalt ning kasutatud ainult xs-elemente, mitte miksitud mitmest kokku. Kasutatud oli ka required attribuute.
  • XSLT-l oli esitatud küll kõikide kaubamajade esitus ning kõikide kaupluste esitus. Oleks soovinud näha ka täpsemalt erinevate andmete esitust tüüpide või teiste omaduste järgi (nt kõik toidukauba poed või loomapoed). Meeldis see, et välja oli toodud XLST päringute tulemused html failidena tõestuseks, et kõik töötab ilusti. Samuti oli meeskond tubli ning tegi 2 erinevat väljendust: üks tabelina ning teine listina.
  • Kokkuvõttes oli töö tehtud edukalt ning tulemused olid head. Küll aga peaks rohkem tähelepanu pöörama vigade ennetusele (kasutades CDATA-t). Mida varem seda teha, seda vähem probleeme hiljem tekib.

XML Retsensioon meeskonnalt Iread

XML fail on enamjaolt loodud vastavalt õppejõu poolt etteantud määrustele. Küll aga tahaks välja tuua, et kasutatud on kolme erinevat atribuuti millest vaid kaks on kasutusel kuvandites. Fail koosneb kaubanduskeskustest, nende metainfost ning keskuses baseeruvatest poodidest ja nende liikidest. Küll aga tekib paar küsimust, nimelt miks pole kuskil kuvandites kasutatud väljundit korruseid? Hetkel jääb mulje nagu tegemist oleks lihtsalt täiteks toodud väärtusega. Seda pole isegi XSD failis mis tekitab natuke küsimusi. Teisalt, üks pood võib kuuluda mitmesse kategooriasse. Nimelt Prisma pole mitte pelgalt ainult toidupood vaid omab ka riiete ja kontoritarvete osakonda, lisaks veel majapidamistarbed. Küll aga pole seda kuskil kajastatud ega sellele üldse mingit funktsionaalsust loodud. Kolmandaks on stiilipunkte puudutav viga, nimelt pole läbivalt sama struktuuriga atribuudi "linn" väärtus. Osaliselt on kasutatud suurt ja teisalt väikest algustähte. Tegemist pole küll veaga, kuid siiski jäi silma. Tööd oleks saanud natuke sügavamaks muuta kui oleks kasutatud asukoha sees kahte eraldi seisvat struktuuri, string tänav ning int/string number. Lisaks veel oleks võinud kasutada if lauseid, et filtreerida kuvatavat infot natuke rohkem süvitsi. Viimased kaks mainitud on pelgalt soovitused mida meie oleks oodanud tööst, küll aga polnud need otseselt õppejõu poolt nõutud. Üldises kontekstis on kõik töötav ja loodud nõutud piiridesse. Positiivne sooritus!