Difference between revisions of "Talk:Meeskond:VariableMoods"

From ICO wiki
(RETSENSIOON MEESKONNALT “Aida alla”)
(RETSENSIOON MEESKONNALT Aida alla)
Line 1: Line 1:
== RETSENSIOON MEESKONNALT Aida alla ==
+
==PROTOTÜÜBI RETSENSIOON==
 +
Retsensioon meeskonnalt [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:Raggakana Raggakana]
 +
 
 +
 
 +
Variable Moodsi mäng “Timeline” on desktopile mõeldud kaardimäng, kus mängija ülesandeks on reastada ajaloolised sündmused. Mäng on loodud Unity 3D mänguarenduskeskkonnas ning oma olemuselt on 2D mäng. Mängu kontrollitakse klaviatuuriga ning pärast juhtklahvide ära arvamist on mängu võrdlemisi lihtne mängida (eeldusel, et ajaloolised sündmused on õigesti meeles).
 +
 
 +
Prototüübis on olemas mängu tuumfunktsionaalsus, mis seisneb töötavas mänguvaates ja menüüdes. Mängija saab alustada mängu oma nime sisestades, mis küll kohe esimesel silmapilgul ekraanile ei ilmu, kuid teeb seda peagi. Pärast enteri vajutamist avaneb mängu vaade, kus ühes reas avaneb ajaliin ja teises reas kaardid võimalike sündmustega, mis kõik tuleb kronoloogiliselt reastada. Pärast sündmuste õiget reastamist mäng lõppeb ja ilmub uus menüü, mis pakub võimalusi uueks mänguks või loobumiseks. Menüüd saab avada mängus ka suvalisel hetkel.
 +
 
 +
===Kood===
 +
 
 +
'''Struktuur ja arendusmustrid:'''
 +
Mängu on üritatud teha MVVM arendusmustrit järgides, kuid on näha, et seda Unity’sse viies ei ole see enam osutunud kõige õigemaks lähenemiseks. Sellele viitab tugevalt tõsiasi, et Unity projektis on vaatemudeli kaust tühi. Kuna Unity mängumootor erineb veebi- ja lauaarvuti rakendustest, siis käsitleb ta sisu kuvamist erinevalt nt WPF või ASP. NET’i rakendustest, kus kasutatakse MVVM ja MVC arendusmustreid.
 +
 
 +
'''Soovitus:'''
 +
Üldjuhul hoitakse Unitys projektifaile vastavalt nende tüübile, ehk stseeni faile hoitakse vastava nimelises kaustas, millel võib olla alamjaotus. Sama lugu on ka scriptide, prefabidega (valmis mudelid), audio ja pildi failide ning kõige muuga, mida saab kindlalt kategoriseerida. See muudab projekti haldamist lihtsamaks ning vastab Unity headele tavadele.
 +
 
 +
===Mängu kontroll===
 +
 
 +
1. '''Menüü:'''
 +
Mängu kulgu kontrolliv kood on suhteliselt otsekohene ja lihtne. Kasutajal on võimalik sisestada nimi (ka tühi nimi on aksepteeritud, kuigi koodi vaadates ei tohiks see justkui lubatud olla, selleks tuleb enterit lihtsalt 2 korda vajutada), nime pikkuse lubamine on realiseeritud koodis nagu ka tähtede ükshaaval kustutamine.
 +
 
 +
'''Soovitus:'''
 +
Kustutamine võiks toimuda ka backspace klahvi allhoidmisel ja enteri trikk vajaks parandamist. PlayerPref-si kasutamist ei loeta mõningatel juhtudel parimaks lahenduseks, kuid piiratud teadmised sel teemal takistavad head nõu andmast.
 +
 
 +
 
 +
2. '''Mängu vaade:'''
 +
Mänguvaadet juhib GameController klass, mis vastutab vaates loodavate objektide loomise eest. Objektid luuakse mudelite järgi, mis sisaldavad vajalike meetodeid loomaks mängule olulist funktsionaalsust. See osa on kenasti objektorienteeritult lahendatud. Kaartide sisu on realiseeritud läbi XML faili, mis hoiab infot erinevate võimalike kaartide kohta.
 +
 
 +
'''Soovitus:'''
 +
Kuna scripti failid on laiali pillutatud, siis oleks lihtsam neid hallata ühest scriptide kaustast, kus oleks alamjaotused.
 +
 
 +
===Visuaalne osa===
 +
 
 +
Menüü nimekasti kirja joondust võiks korrigeerida. Samuti on Unity-s alates versioonist 4.6 kasutusel uus UI süsteem, mida kindlasti soovitame.
 +
 
 +
 
 +
== ANALÜÜSI RETSENSIOON MEESKONNALT Aida alla ==
  
 
Meeskond Aida alla koostas retsensiooni meeskonna VariableMoods projekti analüüsi kohta. Analüüsis kirjeldatakse mängu, kus tuleb ajaloosündmused õigesse järjekorda panna.
 
Meeskond Aida alla koostas retsensiooni meeskonna VariableMoods projekti analüüsi kohta. Analüüsis kirjeldatakse mängu, kus tuleb ajaloosündmused õigesse järjekorda panna.

Revision as of 13:52, 6 December 2014

PROTOTÜÜBI RETSENSIOON

Retsensioon meeskonnalt Raggakana


Variable Moodsi mäng “Timeline” on desktopile mõeldud kaardimäng, kus mängija ülesandeks on reastada ajaloolised sündmused. Mäng on loodud Unity 3D mänguarenduskeskkonnas ning oma olemuselt on 2D mäng. Mängu kontrollitakse klaviatuuriga ning pärast juhtklahvide ära arvamist on mängu võrdlemisi lihtne mängida (eeldusel, et ajaloolised sündmused on õigesti meeles).

Prototüübis on olemas mängu tuumfunktsionaalsus, mis seisneb töötavas mänguvaates ja menüüdes. Mängija saab alustada mängu oma nime sisestades, mis küll kohe esimesel silmapilgul ekraanile ei ilmu, kuid teeb seda peagi. Pärast enteri vajutamist avaneb mängu vaade, kus ühes reas avaneb ajaliin ja teises reas kaardid võimalike sündmustega, mis kõik tuleb kronoloogiliselt reastada. Pärast sündmuste õiget reastamist mäng lõppeb ja ilmub uus menüü, mis pakub võimalusi uueks mänguks või loobumiseks. Menüüd saab avada mängus ka suvalisel hetkel.

Kood

Struktuur ja arendusmustrid: Mängu on üritatud teha MVVM arendusmustrit järgides, kuid on näha, et seda Unity’sse viies ei ole see enam osutunud kõige õigemaks lähenemiseks. Sellele viitab tugevalt tõsiasi, et Unity projektis on vaatemudeli kaust tühi. Kuna Unity mängumootor erineb veebi- ja lauaarvuti rakendustest, siis käsitleb ta sisu kuvamist erinevalt nt WPF või ASP. NET’i rakendustest, kus kasutatakse MVVM ja MVC arendusmustreid.

Soovitus: Üldjuhul hoitakse Unitys projektifaile vastavalt nende tüübile, ehk stseeni faile hoitakse vastava nimelises kaustas, millel võib olla alamjaotus. Sama lugu on ka scriptide, prefabidega (valmis mudelid), audio ja pildi failide ning kõige muuga, mida saab kindlalt kategoriseerida. See muudab projekti haldamist lihtsamaks ning vastab Unity headele tavadele.

Mängu kontroll

1. Menüü: Mängu kulgu kontrolliv kood on suhteliselt otsekohene ja lihtne. Kasutajal on võimalik sisestada nimi (ka tühi nimi on aksepteeritud, kuigi koodi vaadates ei tohiks see justkui lubatud olla, selleks tuleb enterit lihtsalt 2 korda vajutada), nime pikkuse lubamine on realiseeritud koodis nagu ka tähtede ükshaaval kustutamine.

Soovitus: Kustutamine võiks toimuda ka backspace klahvi allhoidmisel ja enteri trikk vajaks parandamist. PlayerPref-si kasutamist ei loeta mõningatel juhtudel parimaks lahenduseks, kuid piiratud teadmised sel teemal takistavad head nõu andmast.


2. Mängu vaade: Mänguvaadet juhib GameController klass, mis vastutab vaates loodavate objektide loomise eest. Objektid luuakse mudelite järgi, mis sisaldavad vajalike meetodeid loomaks mängule olulist funktsionaalsust. See osa on kenasti objektorienteeritult lahendatud. Kaartide sisu on realiseeritud läbi XML faili, mis hoiab infot erinevate võimalike kaartide kohta.

Soovitus: Kuna scripti failid on laiali pillutatud, siis oleks lihtsam neid hallata ühest scriptide kaustast, kus oleks alamjaotused.

Visuaalne osa

Menüü nimekasti kirja joondust võiks korrigeerida. Samuti on Unity-s alates versioonist 4.6 kasutusel uus UI süsteem, mida kindlasti soovitame.


ANALÜÜSI RETSENSIOON MEESKONNALT Aida alla

Meeskond Aida alla koostas retsensiooni meeskonna VariableMoods projekti analüüsi kohta. Analüüsis kirjeldatakse mängu, kus tuleb ajaloosündmused õigesse järjekorda panna.

Meeskonna projekti analüüs on väga põhjalik ning välja on suudetud tuua loodava rakenduse idee ja põhimõte. Väga täpselt on välja toodud rakenduse funktsionaalsused. Seetõttu saab plaanitavast mängust väga hea ülevaate.

Must-have funktsionaalsused on väga korralikult läbi mõeldud ja täidavad nõudeid. Kirjeldatud on loodavaid objekte ja nende põhilisi omadusi. Nimetatud on kõik andmebaasi tabelid, mis plaanis on luua. Analüüsist leiab ka erinevate tasemete/raskusastmete kirjeldused. Kõik mängu funktsionaalsused on ilusti välja toodud selgitamaks mängu käiku. Välja on toodud ka funktsionaalsused, mida teostataks siis kui aega üle jääb. Need teeksid kindlasti mängu veel huvitavamaks, aga usume et mäng on väga lõbus ka ilma lisafunktsionaalsusteta. Mittefunktsionaalsete omaduste all on välja toodud mängulaua välimuse kirjeldus.

Meeskond on väga tublisti tööd teinud ja projekti korralikult läbi mõelnud. Koosolekutest on tehtud pilte, mis näitavad hästi, kuidas asju välja mõeldi. Tahaks välja tuua nende väga humoorika meeskonna tööjaotuse. Arvatavasti on see ka nende edu võtmeks. Tegelikult on juba teada, et käsitletav meeskond on oma rühmatöö oskusi hästi kokku harjutanud ja suuretõenäosusega antud projekt õnnestub. Meeskond mainis analüüsis ka võimalikke raskusi, mis neile võivad projekti teostamisel ette tulla. Samas, me usume, et tiim on tubli ja suudab kindlasti kõik raskused oma teel ületada.

See mäng on kindlasti väga õpetlik ja hea ajaloo õppimiseks. Edaspidi võiks mäng olla ajastute või teatud ajavahemiku sündmuste põhine. Siis oleks lastel võimalik õppida läbi mängu tulevasteks ajaloo tundideks ja kontrolltöödeks.

Edu töö tegemisel! Ootame juba millal mängida saaks!