Talk:Meeskond: Spooky Scary Skeletons

From ICO wiki
Revision as of 00:14, 28 January 2016 by Kkilgi (talk | contribs) (Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 l6pptootele)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 analüüsile

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:_Spooky_Scary_Skeletons

Koostaja: Meeskond Greek?Mark

Analüüs koosneb 852 sõnast (k.a pealkirjad), eraldi on välja toodud mõisted, rakenduse kirjeldus, kliendi ja serveri spetsifikatsioon, andmebaasi kirjeldus.

Lugemise käigus jäid silma mõned tähelepanu nõudvad aspektid. Algversiooniks on märgitud 2.0, kas tegemist on mõne olemasoleva projekti edasiarendusega või on versioon valitud suvaliselt? Paremini võiks olla välja toodud rakenduse eelised võrreldes teiste kalendritega, s.t kuidas erineb loodav rakendus ios’i, google’i jne kalendritest (praegu on võimalik importida õisist info vastavatesse kalendritesse ja lisada kommentaare, miks vajadus spetsiifilisema kalendri järgi?). Mõistete all on märgitud, et taskidel on vaid üks tähtaeg, kirjelduses aga on kirjas, et lubatud on alamtähtajad. Kliendi must-have kirjelduse all on kirjas, et on offline kasutus aga kuidas siis toimub kasutaja audentimine? Lokaalne andmebaas võiks kasutada lihtsamat lahendust, näiteks XML’i, et vähendada vajalike sõltuvuste arvu. Selgusetuks jääb, kuidas on lahendatud taskide sünkroonsuse küsimus olukorras kus muudatust ei aksepteerita (branchimine), või muudatus oli tehtud offline režiimis. Kui kasutaja on mitmes erinevas grupis ja need grupid sisaldavad kattuvaid taske, siis kas tekivad kalendris duplikaadid? Teavituste kohta on kirjas, et on vaja kas teade aktsepteerida või tagasi lükata, samas kui mingi teade ei paku huvi võiks default olla aktsepteerimine kuna gruppis viibimine näitab kuuluvust. Tekib ka küsimus, mis juhtub taskidega mille tähtaeg on läbi.

Üldjoontes võib siiski tõdeda, et analüüs on väga põhjalik ja täidab kõiki juhises väljatoodud nõudeid.

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 prototüübile

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:_Spooky_Scary_Skeletons

Koostaja: Meeskond Greek?Mark

Koostasime retsensiooni meeskond Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 prototüübile. Koodi alla laadides rakendus läks tööle ja seda sai kasutama hakata. Esmase kasutamise tulemusena võib tõdeda, et graafiline kasutajaliides ei ole väga intuitiivselt kasutatav ning tekkisid küsimused, mida kus tegema peab. Rakendust põhjalikumalt kasutades tekkisid aga mitmed probleemid, mis olid peamiselt andmebaasiga seotud. Nimelt läheb rakendus katki, kui kasutaja lisab taski, kuid jätab seejuures kommentaarilahtri tühjaks. Ka taski lisamisel nii, et kõik väljad jäetakse täitmata programm crashib. Siiski olemasoleva taski muutmisel saab nime ja kommentaari ära kustutada ja update toimib ning alles jääbki ilma nimeta task, mis võib pisut segadust tekitada. Siinkohal saime rakenduse tagasi tööle, kui lokaalse andmebaasi käsitsi kustutasime. On tõenäoline, et lõppkasutaja ei peaks seda tegevust tegema ega ka teha oskama . Probleemidena ilmnes ka, et kuupäeva valimata jätmisel ei juhtu midagi ning rakenduses ei tööta hiirega scrollida. Üldjoontes võib siiski tõdeda, et rakendus on suuresti teostatav, kui suudetakse lahendada andmebaasiga seotud probleemid. Samuti oli rõõm tõdeda, et graafilist kasutajaliidest saab suvaliselt muuta ja midagi seejuures katki ei lähe.

Retsensioon meeskonna Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 lõpptootele

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Meeskond:_Spooky_Scary_Skeletons

Koostaja: Meeskond Greek?Mark

Koostasime retsensiooni meeskond Spooky Scary Skeletons rakenduse AVE 2.0 lõpptootele. Rakenduse käivitamisel on hea meel tõdeda, et prototüübiga võrreldes, on lõpptootele lisandunud sisselogimine ja registreerimine. Samuti antakse registreerumisel veateateid valesti täietud lahtrite kohta ning seda ka juhul, kui sisselogimisel mõne lahtri täitmine valesti on läinud. Siiski märkasime, et kui registreerimisel või sisselogimisel parooli lahtris kustutada, siis kaasnevad sellega anomaaliad ning mingil hetkel ka crash. Pärast registreerumist võiks olla mõni teade selle kohta, kas registreerumine õnnestus. Hetkel jääb see segaseks. Samuti võiks pärast sisselogimist olla kuvatud andmed, kes sisse logis. Välja logides kuvab edukale sisselogimisele eelnenud katse errorit (seda juhul, kui sisselogimisel tekkisid veateated). Rakenduse kasutamisel jääb aarusaamatuks, kas vaikimisi on uus kasutaja liitunud kõigi gruppide ja kursustega ning tundub, et neist ei saa väljuda. Taskide katsetamisel selgus, et ei taske (ega ka gruppe) ei saa uuendada. Taski kuupäeva saab valida minevikust, kui süsteemis aega muuta, mis otstarve on sel juhul kohaliku masina aja kasutamisel. Taskide ja kursuste puhul märkasime ka, et vasakul asuvas nimekirjas ei mahu pikemad nimed ära ning skrollida horisontaalselt ei saa. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et prototüübiga võrreldes eriti uut funktsionaalsust näha pole. Osad mittetoimivad asjad võivad olla seotud ka serveriga, kuid meil serveripooltl käima õnnestunud saada. Ka saab võrdlusena prototüübiga ära märkida, et taski lisamine ilma kommentaarita ei crashi enm ning kasutatav otsing tundub toimivat.