Talk:PlantWise: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "== Analüüs retsensioonile == Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede ka...")
 
Line 1: Line 1:
== Analüüs retsensioonile ==
== Retsensioon analüüsile ==


Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede kasvatamis-, väetamis- ning kastmisjuhendi andmebaas koos kasutajaliidesega.  
Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede kasvatamis-, väetamis- ning kastmisjuhendi andmebaas koos kasutajaliidesega.  
Line 19: Line 19:


Retsenseeris meeskond H2I, 12.11.2017
Retsenseeris meeskond H2I, 12.11.2017
== Retsensioon lõpptootele ==
Meeskonna PlantWise eesmärgiks oli luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks abistav rakendus taimede kasvatamisel, väetamisel ning kastmisel.
Rakendus on pilvepõhine, kus kasutajakontod ning nendega seonduv info on salvestatud serverisse ning mobiilirakendus saab ning salvestab infot üle REST API.
Rakendust telefonis (Android 7.0) avades on esmamulje väga hea, kuna rakenduse kasutajaliides näeb efektne välja. On lisatud ka ikoon ja logo. Esimeses vaates on võimalus sisse logida ning kasutaja puudumisel end kasutajaks registreerida, mis ka õnnestub. Edukas on ka sisse logimine. Põhivaatena avaneb esimesena õpetus selle kohta, kuidas luua taimede gruppe ning seejärel uusi taimi vastavatesse gruppidesse lisada. Kasutuslihtsuse kohalt on vastava õpetuse olemasolu vägagi tervitatav ja meeldiv.
Kahjuks aga ei õnnestu uue taimegrupi loomine (mis võib olla projekti autoritel veel lahendamata, või siis on probleem Androidi ühilduvusega). Uut taime lisades avaneb vaade, kus saab määrata taime nime, asukoha, grupi ning taimeliigi (hetkel on neid rakenduses neli). Taime lisamine on edukas, kuid kriitikana jääb vaade peale “save” vajutamist lahti, mille võiks mugavuse huvides automaatselt sulgeda.
Lisatud taim kuvatakse põhivaates ainult taimeliigi nime abil. Hea oleks ka näha kasutaja enda poolt määratud nime ning ka asukohta. Taime saab ka kustutada.
''Must have'' funktsionaalsustest on täidetud enam kui pooled, kuid kahjuks ''nice to have'' funktsionaalsuste ega potentsiaalsete edasiarendusteni pole jõutud.
Kokkuvõtteks on näha, et projekti läbiviijad on proovinud kätt enda jaoks täiesti uue tehnoloogia rakendamisel ning arvestades seda, kui palju läheb aega uue tehnoloogia õppimisele ning sealjuures ka iseseisva projekti tegemisele, on saadud hakkama viisaka projektiga. Meeskond arvas analüüsis, et selge ja intuitiivse UI loomine võib olla väljakutse, kuid arvame, et sellega on hästi hakkama saadud.
Retsenseeris meeskond H2I, 23.01.2018

Revision as of 20:20, 23 January 2018

Retsensioon analüüsile

Meeskonna PlantWise eesmärgiks on luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks oma põhiolemuses koduste taimede kasvatamis-, väetamis- ning kastmisjuhendi andmebaas koos kasutajaliidesega.

Must have funktsionaalsused on selgelt sõnastatud ning katavad rakenduse põhieesmärki, ehk kasutaja taimede haldamist. Nice to have funktsionaalsusena on rakendus mõeldud abilisena, mis annaks infot taimede hetkeolukorra ning hooldusajaloo kohta, ning võimaldaks kasutajal lihtsamini oma taimede informatsiooni hallata. Nice to have funktsionaalsused on tugev edasiarendus ning moodustavad koos must have funktsionaalsustega ühtse terviku. See tähendab, et on tehtud selge eristus rakenduse põhieesmärgi ehk takenduse tuuma (must have) ning lisafunktsioonide ehk nn. vilede ja kellade (nice to have) vahel. Loetletud nice to have funktsionaalsused annavad rakendusele kasutaja vaatepunktist palju juurde.

Plaanitud tehnoloogiad, mida rakenduse arendamisel kasutatakse, on ajakohased (pilveteenus ning mobiilirakendus) ning antud ülesandele vastavad.

Andmebaasitabelid on esmapilgul loogilised ning üleliigseid olemeid ei ole. Võib juhtuda, et mõndele funktsionaalsuste täitmiseks tuleb tabeleid jooksvalt lisada.

Kasutajalood on selgelt sõnastatud ja hõlmavad kõiki kasutajaga seotud aspekte ning katavad ühtlasi ka must have funktsionaalsused.

Kriitilise poole pealt märgiks asjaolu, et kuna arendajatel puudub kogemus Androidi rakenduse ning pilveteenuse arendamises, siis on ehk võetud liiga ambitsioonikas plaan, mistõttu kõik must have funktsionaalsused ei pruugi olla teostatavad ja nice to have funktsionaalsuste täitmiseni ei pruugita jõuda.

Lisaks sellele häiris veidi analüüsis “Edasiarenduse võimaluste” juures loetletud punkt masinõppe ning suurandmete kasutamise kohta. Antud rakenduse jaoks kõlab masinõppe kasutamine loosungina ning ilmselt on keeruline leida antud rakenduse jaoks masinõppele sobivat kasutusotstarvet, millest ka reaalselt kasu oleks, ning mis märkimisväärselt täiendaks rakenduse funktsionaalsust.

Kokkuvõtteks on projekt selgelt üles ehitatud ning läbi mõeldud, ja analüüs on üheselt mõistetav. Kriitikana võib projekt olla veidi liiga ambitsioonikas.


Retsenseeris meeskond H2I, 12.11.2017

Retsensioon lõpptootele

Meeskonna PlantWise eesmärgiks oli luua Androidi rakendus, mis võimaldaks hallata koduseid taimi ja oleks abistav rakendus taimede kasvatamisel, väetamisel ning kastmisel. Rakendus on pilvepõhine, kus kasutajakontod ning nendega seonduv info on salvestatud serverisse ning mobiilirakendus saab ning salvestab infot üle REST API.

Rakendust telefonis (Android 7.0) avades on esmamulje väga hea, kuna rakenduse kasutajaliides näeb efektne välja. On lisatud ka ikoon ja logo. Esimeses vaates on võimalus sisse logida ning kasutaja puudumisel end kasutajaks registreerida, mis ka õnnestub. Edukas on ka sisse logimine. Põhivaatena avaneb esimesena õpetus selle kohta, kuidas luua taimede gruppe ning seejärel uusi taimi vastavatesse gruppidesse lisada. Kasutuslihtsuse kohalt on vastava õpetuse olemasolu vägagi tervitatav ja meeldiv.

Kahjuks aga ei õnnestu uue taimegrupi loomine (mis võib olla projekti autoritel veel lahendamata, või siis on probleem Androidi ühilduvusega). Uut taime lisades avaneb vaade, kus saab määrata taime nime, asukoha, grupi ning taimeliigi (hetkel on neid rakenduses neli). Taime lisamine on edukas, kuid kriitikana jääb vaade peale “save” vajutamist lahti, mille võiks mugavuse huvides automaatselt sulgeda.

Lisatud taim kuvatakse põhivaates ainult taimeliigi nime abil. Hea oleks ka näha kasutaja enda poolt määratud nime ning ka asukohta. Taime saab ka kustutada.

Must have funktsionaalsustest on täidetud enam kui pooled, kuid kahjuks nice to have funktsionaalsuste ega potentsiaalsete edasiarendusteni pole jõutud.

Kokkuvõtteks on näha, et projekti läbiviijad on proovinud kätt enda jaoks täiesti uue tehnoloogia rakendamisel ning arvestades seda, kui palju läheb aega uue tehnoloogia õppimisele ning sealjuures ka iseseisva projekti tegemisele, on saadud hakkama viisaka projektiga. Meeskond arvas analüüsis, et selge ja intuitiivse UI loomine võib olla väljakutse, kuid arvame, et sellega on hästi hakkama saadud.


Retsenseeris meeskond H2I, 23.01.2018