Difference between revisions of "Talk:R&T Soft"

From ICO wiki
Line 36: Line 36:
  
 
'''Retsensioon meeskonna R&T Soft prototüübile'''
 
'''Retsensioon meeskonna R&T Soft prototüübile'''
 +
 
''koostanud meeskond AFFA''
 
''koostanud meeskond AFFA''
  

Revision as of 00:14, 3 December 2012

Retsensioon programmi R&T Soft analüüsile.

koostanud meeskond AFFA

Üheks analüüsi ja projekti kirjelduse probleemiks on see, et suur osa arusaamisest R&T Soft projektist ja valmivast programmist sõltub sellest, kas lugeja on kursis Everest programmi kasutusvaldkonna ja spetsiifikaga. Kui taustateadmine Everestist puudub, jääb selgusetuks, mille poolest õieti loodav programm juba olemasolevast erineb ja kas ning mis eelised see annab.

Üldiselt võib planeeritud funktsionaalsust pidada igati mõistlikuks ning see peaks katma ära suurema osa elementaarsetest vajadustest. Seega võiks programm valmides olla kasutajale igati kasulik. Analüüsides eraldi planeeritud ja täiendava funktsionaalsuse alapunkte, tekkis teatav hulk täpsustamist vajavaid küsimusi või kitsaskohti, mille arvelt saaks või võiks programmi täiustada, või mis võivad kasutajal enne programmi kasutuselevõttu tekkida :

  • Kui soovitakse logida protsessori, mälu vms kasutatavust, siis oleks hea teada, mis programm kui palju ressursse kasutab.
  • Kui võrreldakse konfiguratsioone, kas on tagatud, et kasutaja, kes ei soovi oma andmeid avaldada, on nö nähtamatu teistele? Sama anonüümsuse või privaatsuse probleem võib tekkida ka planeeritava täiendava funktsionaalsuse puhul, kui andmed serverisse üles laaditakse.
  • Kui detailne on info võrdlemisel, kas kuvatakse ka nt emaplaadi seerianumber?
  • Kas võiks täiendava funktsionaalsusena olla mõistlik ka sõbralist, et saaks näha, kas sõber on uuendanud oma arvuti riistvaralist poolt, ilma, et iga kord peaks eraldi luba küsima?
  • Kas võiks olla mõistlik, et programmi avamisel oleks protsessori ja videokaardi temperatuurid vms info kuvatud ka näiteks stardiribal?

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et valmimisel võiks tegemist olla kasuliku tööriistaga, kuid peamise küsimusena vajaks täpsustamist see, et mille poolest on loodav programm parem kui kirjelduses mainitud Everest, või miks kasutaja peaks teie programmi eelistama? Teades vastust sellele küsimusele, saaks ka paremini hinnata planeeritava funktsionaalsuse otstarbekust. Analüüsi positiivse poole pealt võib mainida ka realiseerimise osas väljatoodud problemaatilisi aspekte, mis peaks suhteliselt adekvaatselt kirjeldama üles kerkida võivaid keerulisi küsimsusi, kuigi esmapilgul tundub, et problemaatilisi aspekte võib tekkida ka oluliselt rohkem.


Retsensioon programmi R&T Soft prototüübile

Positiivne on see, et avades programmi käivitub prototüüp kiiresti ja ilma probleemideta. Avanenud programmi aken on lihtsasti üles ehitatud ning igale kasutajale lihtsasti arusaadav ja kergesti kasutatav. Siiski tundub esileht avades kuidagi tühi oma kolme nupukesega. Ilmselt oleks hea, kui edaspidi oleks avades näiteks kuvatud antud arvuti mingisugused peamised parameetrid ja/või informatsioon. Näiteks operatsiooni süsteem, service pack, RAM mälu, arvuti nimi jne. Midagi analoogset Windows 7's oleva System properties akna vaatega. Lihtsaks teeb muidugi kõigile tuttava menüüriba kasutamine rakenduses.

Süsteemi riistvara konfiguratsiooni parameetrite vaate aknas on natukene liiga palju üleliigset või siis sorteerimata informatsiooni. Hetkel kuvatava pika arvuti parameetrite rida võiks olla kuidagi visuaalselt kergemini jälgitav. Positiivne on muidugi see, et kogu informatsioon on antud vaates kuvatud ning seega võib öelda, et selle vaate funktsionaalsus on justkui täidetud.

Analüüsis kirjeldatud süsteemi riistvara muutuvate parameetrite logimine on hetkel veel realiseerimata ning samuti ei näe hetkel selle võimaluse funktsiooni käivitamise\seadistamise nuppu või siis valikut menüüribal, mis iseenesest oleks võinud juba olemas olla. Samuti on puudu analüüsis kirjeldatud süsteemi riistvara konfiguratsiooni ajaloo salvestamine. Puudu on salvestamiseks vajalikud nupud või menüüriba valikud, mis oleks võinud olemas olla.

Riistvara konfiguratsiooni eksportimine XML kujul on ilusti realiseeritud ning toimib korralikult. Analüüsis on kirjeldatud ka kahe erineva konfiguratsiooni võrdlemise funktsioon, mis on samuti realiseerimata. Samas, kui juba võrrelda kahte konfiguratsiooni siis võiks ilmselt saada ka importida XML konfiguratsiooni faili. Sellisel juhul oleks võinud Import XML valik menüüribal ka juba näidiseks olemas olla.

System nupu alt avanevas vaates on informatsioon mõnusalt ära jaotatud erinevatele lehtedele, kuid seal oleks võinud olla natukene näidis teksti.

Serveriga seotud funktsioonid olid analüüsi põhjal nagunii "nice to have" funktsioonid, kuid positiivne on näha teatud valikuid menüüribal, mis annab tulevasest funktsionaalsusest mingisuguse ettekujutuse. Samuti on "Server" nupu alt avanevas vaates tehtud juba logimiseks vajalik vaade, kuid parooli puhul oleks võinud juba prototüübis kasutada PasswordBox'i.

Kokkuvõtteks võib öelda, et suur osa planeeritavast on siiski veel realiseerimata, kuid see, mis on realiseeritud töötab korrektselt. Samuti oleks tahtnud näha vähemalt valikuid veel realiseerimata funktsionaalsustele ja System nupu vaatesse mõningaid näidiseid.

Koostas meeskond Leffe


Retsensioon meeskonna R&T Soft prototüübile

koostanud meeskond AFFA

Kuna sai tehtud analüüsi retsensioon antud projektile, siis tundus mõistlik prototüüp samuti retsenseerida.

Programmi Everest ning CPU-Z näitel tehtud programm, mis võimaldab saada süsteemi kohta rohket infot ühest kohast ning saadud info logida.

Suuremalt jaolt on planeeritud funktsioonid täidetud. Mis ajaloo salvestamisel kohe silma jäi on see, et kas tuleb xml failist importimise võimalus või peab konfiguratsiooni vaatlema xml failist (mis iseenesest on päris tülikas)?

Konfiguratsiooni nupule vajutades tuli arvuti andmete nimekiri üllatavalt kiiresti ette (5sek) ning 4 korda proovides ei hangunud ühtegi korda. Lisaks on konfiguratsiooni nimekiri vägagi detailne! Konfiguratsiooni salvestas xml faili täiesti muretult.

Rakenduse eesmärgid on väga mõistlikud, sest kellel meist poleks ette tulnud olukorda, et arvuti ei tunne ära seadet, kuid samas töötav draiver on internetis täiesti olemas. Kui lisaks saab programmi mälu ja protsessorihõivet näha, ei peagi enam task manageri avama.

Lõpptulemusena on vägagi asjalik programm ning loodan, et see tehakse ikka lõpuni. Kui valmis saab, siis prooviks isegi. (just E-Peen võrdlust:))