Talk:ReFS

From ICO wiki
Revision as of 02:17, 31 December 2013 by Tlepik (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Ivo Suur

Sisu : Põgus ülevaade ReFS-i olemusest. Kirjeldatud on ka ReFS-i tehnilisi andmeid. Kuna ReFS pole veel nii levinud, siis on toodud asjakohaseid võrdluseid NTFS-iga. Lisaks on toodud ka selgesti loetavad käsud kuidas failisüsteemi kohta infot saada ja vajadusel seda ka muuta.

Kujundus : Kõik on korrektselt üles ehitatud, loogiliselt järjestatud ja sätitud. Vormistus on ladus ja korrektne.

Viitamine : On kasutatud piisavalt palju erinevaid allikaid ja kõigile on ka eeskujulikult viidatud.

Kokkuvõte : Kõik referaadi komponendid on olemas (sissejuhatus, sisu, kokkuvõte). Töö sisu oli selgesti mõistetav ning loetav. Kuna ise tegin referaadi NTFS-ist ja selle käigus lugesin ka natuke ReFS kohta, siis oligi huvitav sellest natukene põhjalikumalt teada saada.

Punktisumma : 90 /100. Alati saab paremini ja mahukamalt


Karl-Martin Karlson

Sisu : Töö on koostatud väga korrektselt ning autor on jälginud eesti keele nõudeid. Kasutajale, kes pole ReFS-iga eelnevalt kokku puutunud annab antud töö väga hea ülevaate nii tehnilistest aspektidest kui ka kasutamist. Väga hästi on koostatud võrdlus NTFS-iga. Peale referaadi lugemist ei ole vaja minna lisainfot kuskilt otsima - kõik käsud ja selgitused on selgelt välja toodud.

Kujundus : Loogiliselt ülesehitatud ja korrektselt vormistatud.

Viitamine : Mitmeid erinevaid allikaid ja korrektselt viidatud

Kokkuvõte : Kõik tavaliselt nõutud osad on olemas. Töö on hästi loetav ning teksti lugedes ei teki lisaküsimusi. Minu arvates väga põhjalikult ja hästi koostatud töö.

Punktisumma : Hindaksin antud tööd 95 punktiga.


T L

Sisu : ReFS-i on kirjeldatud korektselt samas kui on hakkatud ReFS-i võrdlema NTFS-iga siis võiks see võrdlus olla viidud ka lõppuni ehk on välja toodud ,et on välja toodud mõningad faili süstemei omadused mis osutavad NTFS-i kasuks aga mis NTFS-iga võrreldes paremaks on läinud ei tule otseselt välja. ! Ning millised oleks olukorrad kus näiteks RE FS-i põhimõteliselt ei saagi faili süsteemiks valida ..(Viidetes on antud informatsioon olemas) Tehnilis einformatsiooni tabel on korrektne aga jällegi kuna sisse viidud on võrdlus emoment siis võiks olla millegiga võrreldav.

Kujundus : Mõnes kohas tasuks lauseid tükeldada

Viitamine : On viidatud erinevaid allikaid samas pole kokkuviidud teemadega mid aon käsitletud ITK wikis näiteks NTFS [1]

Kokkuvõte : Enamus nõutud osad on olemas samas teema käsitlus jättab soovida Puudub viide ITK itcollege webilehel juba leiduvale materjalile Punktisumma : Hindanantud tööd 80 punktiga.


Punkti summa kokkuvõtvalt = 88