Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada Storage Space-i

From ICO wiki
Revision as of 22:47, 17 October 2012 by Mamolvog (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lauri Jansen

Kategooria on märkimata ja puuduvad viited kasutatud kirjandusele. Vaadates pilte ja juttu, siis pildid on copy-paste "kasutatud kirjandus"-e all olevast lingist ning kogu jutt on ka sealt tõlgitud. Samuti on kirjavigu palju ja arusaamatuid lauseid, mis tekitab kahtluse, et on kasutatud mingit automaatset tõlkijat. Lisaks pole täidetud minimaalne nõue 4000tähemärki - isegi tühikutega tuleb kokku vähem kui 3000.


Kristiina Liebert A21

Meeldis juhendi juures see, et välja olid toodud erinevad moodused koos seletustega, kuidas Windows kettaid kasutab. Häirima jäi aga konarlik keelekasutus, mis jättis mulje, et koostaja on juhendi kiiruga valmis teinud. Juhend oli liiga lühike, ning puudusid ka viited. Tundub, et tegelikult on kogu juhendi koostamiseks kasutatud ainult ühte allikat. Üldiselt arvan ,et autor kiirustas liialt töö koostamisega ja antud teema kohta oleks saanud kindlasti teha parema juhendi.


Mauri Molvõgin D23

Ülesehituselt on juhend peaaegu identne esimese allikaga, kust on pärit ka pildimaterjal. Kasutatud kirjanduste all on mitmeid, palju põhjalikemaid juhendeid, kust oleks võinud lisada siia juhendisse veel palju informatsiooni. Tekst on mahult minimaalne ning sisaldab mõningaid vigu, mis oleksid kasvõi korra ülelugemise käigus välja tulnud. Kahju, aga leian, et liiga vähe on vaeva nähtud antud juhendi koostamisel.