Type

From ICO wiki
Revision as of 13:12, 5 November 2011 by Mernits (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

type UNIX keskkonnas

Sissejuhatus

Type käsk on kasutusel UNIX süsteemides näitamaks, kuidas kasutatakse antud käsku, kui see oleks sisestatud käsuna.


Kasutamine

Type kasutamiseks ei pea olema juurkasutaja.


Süntaks

 type NIMI 

Võtmed

-p     Annab failinime mis lastakse käima, kui NIMI oleks sisestatud käsuna

-t     Annab stringina välja ühe järnevast: alias, keyword, function, builtin, või file kui NIMI on vastavalt alias, shellis reserveeritud sõna, funktsioon , sisse ehitatud või kettal olev fail.

-a     Annab kõik asukohad mis sisaldavad faili nimega NIMI. Toimib ainult kui -p võtit ei kasutata.

-f     Katkestab shelli funktsiooni otsimise.

Näited

type fdisk 
fdisk is /sbin/fdisk

type -t fdisk
file

type type
type is a shell builtin

type 123
-bash: type: 123: not found

Kokkuvõtteks

Type on üks lihtne käsk, mille põhieesmärgiks võiks olla käskude olemasolu kontrollimine, kuna erinevatel shellidel on erinevad käsud.

Teiseks võib tpe käsku kasutada funktsioonide ja programmida otsimiseks. Näiteks sisestades type -t fdisk saame teada , et fdiski asukoht on /sbin/fdisk


type muudes keskkondades

Sissejuhatus

Type käsk on kasutusel paljudes süseemides näiteks VMS. AmigaDOS, CP/M, DOS, OS/2 ja Microsoft Windows käsurea variantides nagu COMMAND.COM, cmd.exe, 4DOS/4NT ja Windows PowerShell.

Nendes süsteemides on type käsul täiesti teine tähendus. Type käsku kasutatakse seal mitme faili korraga näitamiseks ja on analoog UNIX käsuga cat.

Üks type käsu hea omadus on, et temaga saab vaadata faile mis on lukus (mingi programm kasutab seda) ja ta ei lukusta ise faile mida temaga vaadatakse. Samamoodi saab ka kopeerida kasutatavaid faile suunates type väljundi mõnda tekstifaili.

Kasutamine

Süntaks

type [drive:][path]failinimi.faililaiend

type c:\CONFIG.SYS

Näited

type 123.txt
Näitab selles katalogis oleva faili 123.txt sisu.

type c:\Users\Public\123.txt
Näitab  c:\Users\Public kataloogis asuva 123.txt faili sisu.

type c:\Users\Public\123.txt c:\Users\Public\1234.txt
Näitab mõlema faili sisu formaadis: 
Esimese faili nimi

Esimese faili tekst 

Teise faili nimi

Tesise faili tekst

type logi.log > logi.txt
Saab kasutada lukustatud faili sisu kopeerimiseks

Kokkuvõtteks

Type käsku kasutatakse eelkõige failide vaatamiseks kas siis ükshaaval või hulgi. Kuna type käsku saab ka läbi toru lasta siis on võimalik ka tema sisend võtta mõnest tekstifailist ja ka tulemus suunata faili. Sellega tekib näiteks võimalus faile kopeerida kasutamise ajal.

Kuna ta ei lukusta ise neid faile mida vaadatakse või kopeeritakse siis on type üks kasulik käsk vaatamaks näiteks logifaile.

Kasutatud kirjandus

http://en.wikipedia.org/wiki/Type_(command)

http://en.wikipedia.org/wiki/Type_(Unix)

http://www.robvanderwoude.com/type.php

http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_type.htm

Koostas

Tanel Štaub AK22