Umask

From ICO wiki
Revision as of 19:44, 1 January 2014 by Mmattise (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Autor

Marten Mattisen

Rühm A22

2013

Sissejuhatus

Kui kasutaja loob faili või kataloogi, kehtivad sellele vaikimisi määratud õigused.Tihtipeale aga me ei soovi, et need õigused oleksid loomisel sellised, nagu need parasjagu sõltuvalt operatsioonisüsteemist määratud on (tavaliselt suhteliselt vabameelsed). Siinkohal tuleb appi umask-i muutmine vaikeväärtusest erinevaks, et loodavate failide failiõigused oleks loomisel sellised, nagu kasutaja soovib.

umask-i seadistamine

umask-i seadistamiseks võib selle sisestada otse shelli, kuid sel juhul kehtib see vaid antud sisselogitud sessiooni korral. Parem on muudatusi teha alltoodud failidesse, et umask-i muutmine rakenduks iga sisselogimise korral. Viide 1

 /etc/profile 


 ~/.bashrc 

umask-i seadistamiseks pole vaja teha muud, kui lisada ülaltoodud faili(desse) rida

umask [umask-i väärtus] Viide 2

umask-i väärtuse arvutamine

umask-i parameetri koostamiseks loome kolmekohalise arvu, mille esimesel kohal asuvad faili omanikul õigused, teisel kohal grupi õigused ning kolmandal kohal kõikide teiste õigused.

Selgemaks kirjelduseks analüüsime näiteks umask 007

Kasutades allolevat nimekirja, näeme, et antud umask vastab õigustele, kus faili omanikul ning grupil on lugemis-,kirjutamis- ja käivitamisõigused ning kõikidel teistel õigused puuduvad.

 • 0 : lugemine, kirjutamine ja käivitamine
 • 1 : lugemine ja kirjutamine
 • 2 : lugemine ja käivitamine
 • 3 : ainult lugemine
 • 4 : kirjutamine ja käivitamine
 • 5 : ainult kirjutamine
 • 6 : ainult käivitamine
 • 7 : õigused puuduvad

Samuti saame umask-i parameetri luua sümbolite abil:

 • r : lugemine
 • w : kirjutamine
 • x : käivitamine
 • u : faili omanik
 • g : grupp
 • o : kõik teised Viide 2

Ülaltoodud näitele

umask 007 vastab sümbolite abil esitatud

umask u=rwx,g=rwx,o=

Oluline meelde jätta

 • umask-i ja chmod-i õigused EI KATTU, et saada umask-i õigustest chmod-i õigused, peab lahutama umask-i baasväärtusest(failide puhul 666, kataloogide puhul 777) umask-i. Läbi selle referaadi kasutatud näite puhul on antud arvutuseks 666-007=659, ehk siis näiteks chmod-i jaoks iseloomustab vastavaid õiguseid parameeter 659. Viide 3
 • parasjagu kasutusel oleva umask-i saame kätte käsuga umask -S

Kasutatud materjalid