Void

From ICO wiki
Revision as of 22:24, 28 October 2012 by Kkadalip (talk | contribs) (Nice To Have)

Kirjeldus

Loome XNA põhjal 2D scroller tüüpi mängu, millele lisame ägedaid füüsikaga seotud elemente ja muud taolist. Võimalusel kasutame mängus omandatud punkte upgrade'de otmiseks ja peategelase (või teiste mänguelementide) tuunimiseks.

Üldised tunnusjooned

 • Stiilne-sujuv intro ja menüüd
 • 2D scroller
 • füüsikaga seotud elemendid
 • punktide eest lisade ostmine

Must Have

 • ...
 • ...
 • ...

Nice To Have

 • ...
 • ...
 • ...

Tutvustavad pildid-videod mängust

Hetkel puuduvad.

Tööjaotus

 • Karl Kadalipp - projektijuht, graafiline disain, helitöötlus, kood...
 • Ats Rand - kood,...
 • Reelika Lõhmus - kood,...
 • Robert Pärn - kood,

TO DO

Kood

 • Programmi kood (et saaks algelisel kujul asja tööle)
 • Füüsika lisamine mängu
 • Eventid - nupud - ägedad lisad

Graafika

 • Mis tüüpi? Sprited?
 • Resod, faililaiendid (png?)

Heli

 • Hakata koguma vajaminevaid helisid erinevate tegevuste jaoks
 • Helide valjusus paika sättida (baseline vajalik)
 • Helid parajaks lõigata (et alguses-lõpus poleks üleliigset tühja osa)
 • Helide faililaiendid ja bitrated/tüübid

TO DO History

Millal, mida ja kes tegi?

28.10.2012 Kirjutasin siia sõnumi ja ei muutnud koodis mitte midagi. (Karl Kadalipp)

Log

Pärast ülesande väljakuulutamist

 • Meeskonna kokkupanek ja kontaktide vahetamine
 • Skype grupichati loomine

28.10.2012

 • Meeskonna nime väljamõtlemine
 • Wiki lehe loomine
 • Mängu idee/vormi/teostuse põhjalikum kaalutlus
 • Algeline tööjaotuse jagamine
 • Co-Op programmivalikuga tutvumine ja sobivaima valimine

04.11.2012 (Hiljemalt)

Analüüs (6p). Analüütilise osa eesmärgiks on arendada tudengite analüüsioskust, mida on vaja ka päris tarkvaraarenduse protsessi juures.NB! Miinimum sõnade arv 700 Selle osa käigus peab valmima loodava rakenduse analüüs, mis sisaldab muu hulgas ka: Analüüs rakendusele. (Mida see endas sisaldab? Mis on selle eesmärk? Mida tavakasutaja sellega teha saaks? Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?) Kui on tööjaotus paigas, siis tuua ka see välja. Tuua välja nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse kindlasti teostada(Must have) Nimekiri funktsionaalsustest, mis võiks olla, aga mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida.(Nice to have)

11.11.2012 (Hiljemalt)

Prototüübi retsensioon (3p)

25.11.2012 (Hiljemalt)

Prototüüp(10p). Valmib projekti esmane realisatsioon. Laias laastus on peafunktsionaalsused realiseeritud(Nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse teostada). Programmis võib esineda üksikuid, kuid mitte väga suuri vigu.

02.12.2012 (Hiljemalt)

Prototüübi retsensioon (5p)

9.12.2012 (Hiljemalt)

Lõpptoode (20p). Selleks faasiks peab projekt maksimumpuntkide saavutamiseks olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

16.12.2012 (Hiljemalt)

Lõpptoote retsensioon (5p).

Pärast lõpptoote valmimist

Esitlus/Kaitsmine. Toimub loengutes/praktikumides (4p) Esitlusel kaitstakse projekti. Tutvustatakse tehnoloogiat, mida kasutati rakenduse realiseerimiseks. Lühidalt räägitakse tööjaotusest ning probleemidest, mis tekkisid projekti realiseerimisel. Näidatakse lähtekoodi ja demonstreeritakse oma rakendust teistele tudengitele, kes võivad selle kohta küsimusi küsida. Kestvus ~20min.

Meie projekti kaitsmise aeg: ..........

Lingid

Helid mängu jaoks

Co-Op

Youtube videod eeskujuks

Muu nodi