Windows 7 kasutajaliides

From EIK wiki
Revision as of 16:44, 9 September 2013 by Irokk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Siin peatükis käsitletakse:
  • Ülevaade kasutajaliidesest
  • Uued vahendid akende haldamiseks
  • Kasutajaliidese kiirklahvid


Windows 7 kasutajaliideses on mitmeid muutuseid võrreldes eelmiste Windows operatsioonisüsteemide versioonidega. Suurimaks muutuseks on senise tegumiriba asendamine uue lahendusega. [[Image:]]


Windows 7 tegumiribal ei kuvata enam avatud rakenduste nimesid, näidatakse ainult rakenduste ikooni. Ühe rakenduse kõik aknad on koondatud ühe ikooni taha ning tegumiribal hiirekursoriga rakenduse ikoonile minnes kuvatakse väikepildid selle rakenduse avatud akendest. Sellel väikepildil hiirega klõpsates avatakse vastav aken.

Kiirkäivitusriba (Quick Launch toolbar) tegumiribal enam ei ole, kuid tegumiribale on võimalik ikoone kinnistada. Lahtiseletatult tähendab see seda, et kui kasutaja käivitab mõne rakenduse, siis ilmub tegumiribale vastava rakenduse ikoon. Kui nüüd teha ilmunud ikoonil paremklõps, siis on võimalik valida „Pin this programm to taskbar“ ning seejärel jääb vastava rakenduse ikoon tegumiribale isegi siis, kui vastav rakendus ei ole käivitatud.

The New Windows Taskbar http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd758793(en-us).aspx

Muutused on toimunud ka teavitusalal (vaikimisi all paremas nurgas), seal kuvatakse vaikimisi tunduvalt vähem infot, kui varasemates Windowsi versioonides. Vaikimisi on näha ainult võrguühenduste ning riistvaraga seotud (näiteks patarei mahu, heli jne) ikoonid.

Vaata lähemalt:

http://www.youtube.com/watch?v=PTBK47xD3lE

http://www.youtube.com/watch?v=jZxRWTz8qiY

Loe lisaks: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=158688

Uued vahendid akende haldamiseks

Windows 7’s on mitmeid uusi tehnoloogiaid, mis lihtsustavad oluliselt akende haldamist: Aero Snap, Aero Shake, Aero Peek ja Aero task switching ning lisaks on kasutatav juba Windows Vistast tuttav Flip3D.Aero Snap on tehnoloogia mis võimaldab rakenduste akende suuruseid kiirelt muuta. Nii näiteks tirides akent töölaua üles äärde (natuke töölaualt välja) muutub aken maksimaalset suureks. Tirides akent aga vasakule või paremale töölaua äärde muudetakse akna suurust nii, et see hõivab täpselt poole töölauast. Nii on mugav näiteks kaks dokumenti korraga töölaual avada.

Aero Shake on tehnoloogia mis võimaldab minimiseerida kõik avatud aknad peale ühe. Selleks tuleb sobiva rakenduse akna ülevalt äärest kinni võtta ja siis seda raputada. Seejärel minimeeritakse kõik aknad peale selle, mida raputati. Algse olukorra taastamiseks, tuleb akent uuesti raputada, siis taastatakse kõigi teiste akende esialgne olek.

Aero Peek on tehnoloogia mis võimaldab kõik avatud aknad muuta läbipaistvaks. Selleks tuleb hiirekursor liigutada tegumiriba paremale otsa või kasutada klahvikombinatsiooni Windowsi klahv + tühiku klahv.

Aero task switching on tehnoloogia mis võimaldab kiirelt vahetada hetkel aktiivset akent. Selleks tuleb kasutada klahvikombinatsiooni Alt klahv + Tab Klahv. Aero task switchingu korral kuvatakse aktiivse akna vahetamise käigus kõigi avatud akende väikepildid.

[[Image:]]

Flip3D on tehnoloogia mis võimaldab kiirelt vahetada hetkel aktiivset akent, kusjuures aknad vahetatavaid aknaid kuvatakse nende tegelikele mõõtmetele vastavalt kolmemõõtmelise kihilise kuhilana. Selle tehnoloogia kasutamiseks tuleb kasutada klahvikombinatsiooni Windowsi klahv + Tab klahv.

Aero Desktop http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/ee851690(en-us).aspx


[[Image:]]

Kasutajaliidese kiirklahvid

Windows 7, nagu ka eelnevates Windowsi versioonides, on kasutusel hulk klahvikombinatsioone, mis teevad akende haldamise oluliselt kiiremaks ning mugavamaks.


Windows + tühik Aero Peek
Windows + üles nooleklahv Kuvab aktiivse akna maksimaalsuuruses
Windows + alla nooleklahv Kuvab aktiivse akna algsuuruses või minimeerib selle
Windows + vasakule nooleklahv Kuvab aktiivse akna vasakule poole ekraanile, poole ekraani ulatuses
Windows + paremale nooleklahv Kuvab aktiivse akna paremale poole ekraanile, poole ekraani ulatuses
Windows + Shift + vasakule nooleklahv Kuvab mitme kuvari kasutamisel aktiivse akna vasakule kuvarile
Windows + Shift + paremale nooleklahv Kuvab mitme kuvari kasutamisel aktiivse akna vasakule kuvarile
Windows + Home Aero Shake
Windows + + Suurendab ekraani ala, kus asub hiirekursor
Windows + - Vähendab ekraani ala, kus asub hiirekursor
Windows + G Näitab töölauavidinaid (gadgets)
Windows + P Võimaldab vahetada kasutatavaid kuvareid ja kuvamismeetodeid (klooni, laienda, näita ainult esimesel kuvaril, ainult teisel kuvaril jne)
Windows + T Võimaldab liikuda tegumiriba ikoonide vahel vasakult paremale
Windows + Shift + T Võimaldab liikuda tegumiriba ikoonide vahel paremalt vasakule
Windows + 1 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal esimene
Windows + 2 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal teine
Windows + 3 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal kolmas
Windows + 4 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal neljas
Windows + 5 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal viies
Windows + 6 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal kuues
Windows + 7 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal seitsmes
Windows + 8 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal kaheksas
Windows + 9 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal üheksas
Windows + 0 Avab rakenduse, mille ikoon on tegumiribal kümnes