Category:Windows-tööjaamade haldamine

From EIK wiki

Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine

Contents

Windows-tööjaamade haldamine

Eesmärk

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale Windows operatsioonisüsteemiga tööjaamade haldamise vahendeid ja peamisi töövõtteid ning arendada seeläbi tööjaamade haldamise põhioskuseid ja -teadmisi.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows-tööjaamade peamisi haldamise tegevusi ja töövahendeid. Aine on soovituslikuks eelduseks Windows Server administreerimine ainele.

Õpiväljundid

Õppija:

 • kasutab Windows-tööjaamade paigaldamiseks parimate praktikate kohaseid tehnoloogiaid ja töövõtteid;
 • koostab tavakasutajatele ja teistele süsteemihalduritele mõeldud juhendeid;
 • loetleb Windows-tööjaamadele mõeldud operatsioonisüsteemide versioonid ning selgitab vajadusel nende peamiseid erinevusi;
 • seadistab Windows tööjaamade teenused (võrguühendused, tulemüür, ligipääsuõigused, uuendused);
 • loob tagavarakoopiaid ning taastab tõrgete korral riknenud andmed tagavarakoopiate abiga;
 • mõistab mobiilsete tööjaamade peamisi eripärasid ning seadistab mobiilsed Windows-tööjaamad vastavalt nende eripäradele.


Hinde kujunemise selgitus

Hinnet ei teki. tegemist on arvestusliku ainega ehk lõpptulemus saab olla kas arvestatud, mittearvestatud või mitteilmunud

Selleks, et tekiks märge "arvestatud", tuleb:

 • läbida õppejõu poolt valitud e-õppe kursused
 • sooritada kaks valikvastustega testi (läbimispiir 60%)
  • NB! kui mõlemas testis on vähemalt 80% õigeid vastuseid, siis arvestustööd tegema ei pea
 • sooritada arvestustöö
  • valikvastustega test (läbimispiir 60%)
  • praktiline töö (sooritatud/mittesooritatud)
   • kindlasti paigalduse ülesanne
   • kindlasti ühe muu teema ülesanne

või

 • sooritada oma kulu ja kirjadega 70-687 sertifikaadieksam

Lisainfo: Kuidas teha Microsofti sertifikaadieksameid?

Testide toimumise ajad

Päevaõpe:

 • I valikvastustega test: 30. september 2013
 • II valikvastustega test: 21. oktoober 2013

Kaugõpe:

 • I valikvastustega test:
 • II valikvastustega test:

Kirjandus

Raamatud

 • Mike Halsey, Andrew Bettany. Exam Ref 70-687: Configuring Windows 8. Microsoft Press. © 2013.
 • Scott D. Lowe, Derek Schauland, Rick W. Vanover. Training Guide: Configuring Windows 8. Microsoft Press. © 2013.
 • William R. Stanek. Pocket Consultant: Windows 8 Administration. Microsoft Press. © 2012.


Lingid

Õppematerjalid

Artiklid

Teemad 2013

Sissejuhatus

Praktika

Ülesanne: Windows 8 käsitsi paigaldus

Eesmärk: Windows 8 käsitsi paigalduse aja mõõtmine

VM’i ettevalmistamine Hyper-V’ga

Tegevused:

 • Käivita Hyper-V Manager
 • Tekita uus VM (kriteeriumid on allpool): paremal olevast menüüst New -> Virtual Machine

VM’i Kriteeriumid:

 • Nimi: Windows 8
 • VM asukoht: c:\Virtual Machines
 • Operatiivmälu: 2048 MB
 • Võrguadapter: ilma ühenduseta (Not Connected)
 • Kõvaketta maht: 20GB
 • Operatsioonisüsteemi paigaldus: hiljem (Install an operating system later)

Windows 8 paigaldus

Tegevused:

 • Ava VM
 • Lisa W8 image virtuaalsesse DVD seadmesse: Media -> DVD Drive -> Insert Disk. Iso leiate kataloogist c:\temp.
 • Käivita VM
 • Installeeri W8 (kriteeriumid allpool)

W8 installi kriteeriumid:

 • Keel: Inglise
 • Time and currency format: Estonian
 • Klaviatuur: Estonian
 • Paigaldusmeetod: Custom
 • Seadistusmeetod: Express, Local Account
 • Arvuti nimi: <klassi arvutinimi>-W8VM (näiteks KLASS2-OJ-W8VM)
 • Kasutajanimi: Kasutaja
 • Parool: P@ssw0rd

Küsimused

 • Kui palju võttis käsitsi paigaldus aega?
 • Kui palju võtavad hinnaguliselt aega järeltegevused (uuenduste, driverite ja vajalike rakenduse paigaldus)?
 • Mis võiks olla see arvutite piir, peale mida ei tundu selline paigaldusviis enam väga mõistlik?

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

Praktika

Ülesanne: Windowsi paigaldamine VHD'le

VM’i muutmine

Tegevused:

 • Käivita Hyper-V Manager
 • Laienda VM'i ketta suurus 120GB'ni: Edit Disk -> Vali VHD -> Expand
 • Suurenda loogiline ketas 120GB'ni: Disk Management -> Extend Volume

DISKPART'ga VHD tegemine

Tegevused:

 • Restardi Windows ja käivita see W8 iso pealt.
 • Windowsi installi aknas vajuta Shift+F10
 • Käivita DISKPART
 • Vaata kõiki kettaid: list DISK
 • Vali antud ketas: select DISK #
 • Vaata kõiki loogilise kettaid: list VOLUME
 • Vali loogiline ketas, kuhu võiks VHD tekitada: select VOLUME #
 • Tekita 60GB VHD: create VDISK file=<VHD asukoht> maximum=<VHD suurus MB's> type=<expandable | fixed> (nt. create VDISK file=c:\wind8.vhd maximum=61440 type=expandable)
 • Kontrolli, kas VHD tekkis: list VDISK
 • Vali VHD: select VDISK file=<VHD asukoht>
 • "kinnita" VHD: attach VDISK

Windowsi paigaldus

 • Paigaldusmeetod: Custom
 • Paigalduskoht: Tekitatud VHD

Järeltegevused

 • Tutvu opertasioonisüsteemi valikumenüüga: Change defaults or choose other options
 • Tutvu tööriistaga msconfig
 • Eemalda Boot menüüst tekitatud VHD ning kustuta tekitatud VHD. (NB! tähele peab panema, et millise Windowsi pealt oled üles bootinud)

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine ning seadistamine

Praktika

 • Ülesanne 1: paigalda ID-kaardi tarkvara kasutades msiexec'it (install peaks olema automaatne ja installiaknaga)
 • Ülesanne 2: Seadista policy, et ei saaks kasutada Windows Store (Turn off the Store application)
 • Ülesanne 3: Seadista policy, et ei saaks kasutada mspaint.exe't (Applocker)
 • Ülesanne 4: Seadista policy, et lisasedmeid ei oleks võimalik kasutada (All Removable Storage classes: Deny all Access)
 • Ülesanne 5: Seadista IE, et see avaks aknaid alati töölaual (Always in Internet Explorer on the Desktop)

Vihjed:


Võrguühenduste ja tulemüüri seadistamine

Praktika

Juurdepääsuõiguste seadistamine

Praktika

 • Server 2012 kriteeriumid:
  • Võrk: Private (kui vastavad võrguadapterit ei ole , siis see lisada -> Virtual Switch Manageri alt)
  • Mälu: 1024MB
  • Ketas 60GB
  • GUI'ga
  • Serveri nimi: <klassi arvutinimi>-WS (näiteks KLASS2-OJ-WS)
  • Kasutajanimi: Administrator
  • Parool: P@ssw0rd
 • Lisada Server 2012 VM'le VHD: C:\Temp\Data\data.vhd
 • IP: 192.168.0.10
 • ADK - paigaldada
 • MDT - paigaldada
 • Lisada Windows Server 2012 rollid (seadistada vaikeväärtusega):
  • WDS
  • DHCP
  • DNS
  • AD DS (Domain Services)
   • tekitada uus forest: contoso.com
    • parooli küsimisel sisetada P@ssw0rd
 • Lisada DHCP scope: 192.168.0.11 - 192.168.0.100

Teemad

NTFS, Kerberos, NTLM User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD, Access Control List, Public Folder, NTFS failiõiguste seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Jagatud kataloogide seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Jagatud printerite seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, effective permissions,

Kaughalduse ja mobiilsete töökohtade seadistamin

Praktika

Tööjaamade monitooring ja haldus

Teemad

Windows Experience Index, Performance Monitor, Task Manager, Resource Monitor, Reliability Monitor, Process Explorer, System Configuration Tool, Performance Option seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Toiteseadete seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, ReadyBoost, SuperFetch, Windows Experience Index, Remote Assistance

Praktika

Tagavara koopiate loomine ning taastevahendid

Teemad 2012

Microsoft Windows 8 lühiülevaade

Loengusalvestus

Teooria

Teemad ja juhendid

Microsoft Windows 7 lühiülevaade

Loengusalvestus

Teooria

Juhendid ja ülevaated

Windows 1.0, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, Explorer Libraries

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis

Praktika

Praktikum: Ketaste haldus Windows 7'mes - käib ka 8 kohta

Teemad

Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus

Teooria

Praktika

Teemad

PowerShell, Windows Firewall, ipconfig, nslookup, hosts fail Windows operatsioonisüsteemis, Network and Sharing Center, Network Discovery, netstat, Link Layer Topology Discovery, WinRM

Juurdepääsuõiguste seadistamine

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

NTFS, Kerberos, NTLM User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD, Access Control List, Public Folder, NTFS failiõiguste seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Jagatud kataloogide seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Jagatud printerite seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, effective permissions,

Mobiilsete töökohtade seadistamine

Loengusalvestus

Teooria

Praktika

Teemad

BitLocker, BitLocker To Go, DirectAccess, Windows Mobility Center, Offline Files, Sync Center, Sync Center kasutamine üle VPN-i, VPN Reconnect, Toiteplaanid, Powercfg.exe, data recovery agent, Offline Files

Tööjaamade monitooring

Loengusalvestus

Teemad

Windows Experience Index, Performance Monitor, Task Manager, Resource Monitor, Reliability Monitor, Process Explorer, System Configuration Tool, Performance Option seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, Toiteseadete seadistamine Windows 7 operatsioonisüsteemis, ReadyBoost, SuperFetch, Windows Experience Index, Remote Assistance

Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid

Teemad

Windows RE, WinRS, System Repair Disk, volume shadow copies, system restore point, system image backup, incremental backup

Veaotsing Windows-tööjaamadel

Teemad

Problem Steps Recorder, Windows Remote Management, Remote Desktop, Remote Assistance

Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus

Teemad

Internet Explorer, Internet Exploreri seadistamine GPO abil, WSUS, Microsoft Update, Windows Update, security zones, SmartScreen Filter, Background Intelligent Transfer Service

Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus

Loengusalvestus

Praktika

Teemad

Group Policy, regedit.exe, Windowsi register, GPO, mandatory user profile, roaming user profile, workgroup, special identity, Windows Biometric Framework, Boot Configuration Data

Pages in category "Windows-tööjaamade haldamine"

The following 66 pages are in this category, out of 66 total.

W