Netsh

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Netsh ehk Network Shell on Windows'i käsurea rakendus, mis võimaldab kuvada ja muuta süsteemi võrgu parameetreid. Samuti on netsh'd võimalik kasutada skriptides.

Konsooli avamine

Ava Start menu ning vali run ja trüki cmd

Erinevad näited

Kuva TCP/IP konf. seaded

netsh interface ip show config

Tulemiks kuvatakse: kas kasutatakse DHCP või staatilist adresseerimist, IP aadress, võrgumask, vaikelüüs, ja DNS serverid

Võrgukonfi muutmine

Staatilise aadressi määramine. Seab uueks IP'ks 192.168.0.10, võrgu maskiks 255.255.255.0 ja vaikelüüsiks 192.168.0.254

netsh interface ip set
 address "Local Area 
 Connection" static 
 192.168.0.10 255.255.255.0
 192.168.0.254

Dünaamilise adresseerimise määramine

netsh interface ip set
 address "Local Area 
 Connection" dhcp

DNS'i seaded

Muutes IP aadressi peab vahel ka DNS'i aadressi muutma

Muudab Local Area eelistatud DNS'i aadressiks 192.168.0.2

netsh interface ip set dns
 "Local Area Connection" 
 static 192.168.0.2

Lisab Local Area ühendusele teisi (Alternate) DNS aadresse (siinkohal 192.168.0.3)

netsh interface ip add dns
 "Local Area Connection"
 192.168.0.3

Kui on seatud dünaamiline IP siis sama võiks teha ka DNS'iga

netsh interface ip set dns 
 "Local Area Connection" dhcp

Konfiguratsiooni salvestamine

Hetke konfist skripti tegemine ja selle faili salvestamine (cfg.dat)

netsh interface dump > 
 cfg.dat

Konfiguratsiooni taastamine mis on failis cfg.dat.

netsh exec cfg.dat

Tulemüür

Tulemüüri käivitamine

netsh firewall set opmode enable

Tulemüüri keelamine

netsh firewall set opmode disable

Teenuse erandi lisamine. See näide lisab erandi File and printer sharing

netsh firewall set service fileandprint

Kindla programmi erandi lisamine

netsh firewall set allowedprogram program=programmi_täistee name=valinimi

Pordi lubamine. Näites lubatakse ainult TCP liiklus

netsh firewall set portopening protocol=TCP port=pordinumber  name=valinimi

Kokkuvõte

Netsh on võimas ja kasulik tööriist. Erinevaid võimalusi on palju rohkem peale nende, mis siin kirjas.

Autor

Jürgen Erm A21

Kasutatud kirjandus