Talk:Netsh

From EIK wiki

Retsenseeria: Kalev Jõgi A22

Artiklit on hea lugeda loogilise ülesehituse tõttu. Artikkel on jagatud osadeks ning ära on märgitud ka autor ja kasutatud kirjandus. Teemade all võiks olla ka käsitletud alternatiivse dns aadressi lisamine "netsh interface ip add dnsservers" käsu abil.


Retsenseeria: Allar Adoberg A22 11.10.2010

"Erinevaid võimalusi on palju rohkem peale nende, mis siin kirjas." - kui ei vaevuta võimaluste lühikirjeldustki andma, võiks lause ära võtta.