Microsoft Update

From ICO wiki

Mis on Microsoft Update

 • Rääkides kõigest, mis on seotud Windowsi updatemisega, olemegi reeglina harjunud mõtlema AINULT Windows Updatest. Olemas on aga veel üks rakendus, mis lausa "asub WinUpdatest kõrgemal". Selleks rakenduseks on Microsoft Update, mille näol on tegu muide täiesti tasuta refresh(värskendus-)teenusega, mis hõlmab endas muu seas ka Windows Updatet.
 • Esmaversioon Microsoft Updatest ilmus 2005. aastal ja see toetab Windows 2000, XP ja Server 2003.

Miks kolida üle Microsoft Update peale?

 • Peamiseks MS Update "soovituslikuks väiteks" võib lugeda asjaolu, et Microsoft Update abil saab Windowsi kasutaja endale laadida nii kõik Windows Update poolt saadaolevad uuendused kui ka palju muud. Selleks "paljuks muuks" on võimalus laadida alla ka tähtsad uuendused lisaks Windowsile endale ka kõigi teiste Microsofti toodete jaoks, mis kasutaja arvutis paiknevad. Näidetena võime tuua siinkohal Microsoft Office, SQL, Exchange, Visual Studio, Virtual Server.
 • Microsoft Update aitab hoida kasutaja arvuti operatsioonisüsteemi veelgi rohkem turvalisemana ning kaasaegsemana kui vaid Windows Update abil.
 • Olles kasutusele võtnud Microsoft Update, puudub edaspidi vajadus eraldi Windows Update kasutamiseks. Samuti pole vaja vaeva näha enam ka näiteks eelpool toodud Office uuenduslehtede külastamisega. Kõik see on ühendatud MS Update tasuta teenuses.
 • Olgu mainitud ka asjaolu, et kasutades Microsoft Updatet, on kasutajal soovi korral võimalus ka kiirelt ja lihtsalt kolida tagasi Windows Update peale.


Uuendustsüklid

 • Microsoft Update uuendab arvuti kaitsmisega seotud komponente igal kuul. Eriolukordade puhul (näiteks ootamatult levima hakanud viirused) paisatakse vastavad uuendused võrku nii pea, kui vähegi võimalik. Nö tüüpuuendusi lisatakse siis, kui need valmivad.
 • Kasutajal on voli sättida updatemist vastavalt enda soovile - tähtsate uuenduste paigaldamist võidakse teha automaatselt (millal iganes, kui arvutil on intrnetiühendus); samuti nii, et uuenduste olemasolul teavitatakse kasutajat sellest ning küsitakse, kas paigaldada need või mitte. Võimalus on ka updatemine üleüldse "kinni keerata", ent mõistagi ei ole see soovitatav.


Pisut ka Windows Updatest

 • Windows Update on tugiteenus, mis on loodud Mircrosofti poolt, tagamaks Windowsi operatsioonisüsteemide uuenduste kiire kättesaadavuse kasutajatele üle Interneti.
 • Nagu eelpool mainitud, hõlmab Microsoft Update ka Windows Updatet.
 • Windows Update värskendab turvalisusel põhinevaid uuendusi igal kuul või siis, kui tekib kiire vajadus nende järgi (võimalikud ründed Microsoft Windowsi vastu).
 • Windows Vista ja 7 puhul kuvatakse peale tähtsaid automaatseid uuendusi aknake, milles on võimalik otsustada, kas kasutaja soovib arvuti kohe taaskäivitada või tehakse seda kindlaksmääratud aja pärast. Taaskäivitus on vajalik, tagamaks äsjalaetud uuenduste täies mahus funktsioneerima hakkamine.

Numerouno.png

 • Windows Update uuenduste kontrolliks tuleb "Start" menüüst valida "Kõik programmid" ning seejärel "Windows Update".

Numerokaks.jpg


Nu numerokolm.jpg


Kuidas paigaldada Microsoft Update

 • Kõigepealt tuleb valida "Start" menüü, sealt "Kõik programmid" ning seejärel "Windows Update". Sel viisil saame teadatuntud Windows Update lehele.
 • Siit saame nüüd valida ülevalt menüüst "Microsoft Update".

Numeroneli.jpg

 • Edasi tuleks vajutada rõõmsal meelel "Start now" nuppu.

Numeroviis.jpg

 • Järgnevalt tuleb pisut nõustuda litsentsitingimustega.
 • Nüüd tuletatakse kasutajale korraks meelde, et installitud võiks olla ka ActiveX Control.
 • Edasi rõõmustatakse kasutajat tervitustega Microsoft Update-sse tuleku puhul ning kuvatakse automaatsete uuenduste hetkel kehtivad sätted, mida saab ka kohe muuta. Kui seda ei soovita teha, tuleb klikata vaid "Check for updates" nuppu.
 • Ilma suurema müstikata peaksimegi nüüd olema jõudnud tulemuseni - kuvataks Microsoft Update'i leht. Head updatemist! :)

Numerokuus.jpg


Vaata veel


Viited

Autor

 • Timo Trummer A32