Talk:Microsoft Update

From ICO wiki

Töö teemal Microsoft Update oli minu jaoks huvitav, sest eelnevalt ei teadnud, et selline võimalus olemas on. Sissejuhatuses oli koheselt juhitud tähelepanu sellele, et antud võimalust pole mõttet otsida enam windows vistas ning seitsmes(juba vaikimisi olemas). Kirjutaja tõi välja selge põhjuse miks kasutaja peaks valima just Microsoft Update'i kasuks ning mis erinevus on sellel Windows Update'ga. Tähelepanu tuleks samuti pöörata stiilile, st. tekst oli punktide kaupa jagatud tähtsamateks osadeks, et lugejal oleks lihtsam aru saada ning jälgida kus mis asub. See juhend mulle meeldis ning oli hästi koostatud, lugejatele kes sooviks rohekem sellel teemal uurida, olid jäetud asjalikud viited.

Sten Vaisma A22