IPv6 võrguparameetrite seadistamine

From EIK wiki

Sissejuhatus

Jooksev Interneti protokolli versioon (IPv4) on muudatusteta aastast 1981. IPv4 oma algsel kujul tagab umbes 4.3 miljardit IP-aadressi. Praegusajal see arv ei anna piisavalt võimalust võrgu kasvuks. Interneti protokolli versioon 6 (IPv6) on jooksva versiooni IPv4 järglane. IPv6 omab sama funktsionaalsust kui vana versioon, kuid IPv4 piirangud on kõrvaldatud. IPv6 silmapaistvaim erinevus on 128-bitine addresseerimine, seega kasvab IP-aadressite arv 3,4×1038-ni. Praktiliselt piiramatu IP-aadressite arv annab võimaluse Interneti edasiseks arenguks.

IPv6-aadresside formaat

IPv6 aadressid kuvatakse kaheksa 16-bittise kuueteistkümnendarvude seeriana. Näiteks:

2001:DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A

IPv6-aadresse võib lühendada iga gruppi eest nullide ärajätmisega. Samuti suurem hulk nulle võib olla asendatud topeltkooloniga. Näiteks:

2001:0000:0000:0000:0DB8:0800:200C:417A = 2001:0:0:0:DB8:800:200C:417A = 2001::DB8:800:200C:417A

IPv6-aadressi prefiksid

IPv6 prefiks näitab IPv6-aadressi muutumatut osa ehk võrgu markerit. Alamvõrgu prefiks koosneb prefiksist + prefiksi pikkusest. Alamvõrgu maski IPv6-s ei kasutata.

Näide:

IPv6-aadress: 2001:DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
Prefiks: 2001:DB8:7654:3210
Alamvõrgu prefiks: 2001:DB8:7654:3210/64 

IPv6 võrguparameetrite seadistamine Windows 7-s

Seadistamine GUI abil

Üldised seadistused

Üldiste IPv6 võrguparameetrite seadistamiseks GUI abil teege nii:

1. Avage Start menu ja valige Control Panel.

2. Control Panel aknas valige View network status and tasks.

Control-panel-view-network-status-and-tasks.jpg

3. Avaneb Network and Sharing Center aken. Valige Change adapter settings.

Network-card-configuration.jpg

4. Avaneb Network Connections aken, kus on näha kõik olemasolevad võrgukaardid. Vajutage paremklikiga võrgukaardi peale ja valige Properties.

Network-connections.JPG

5. Valige Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ja vajutage Properties.

Network properties.png

6. IPv6 võrguparameetrid võib olla määrataud automaatselt DHCPv6 abil. Sel juhul valige Obtain an IPv6 address automatically.

Settings auto.jpg

7. Samuti IPv6-aadress võib olla määratud käsitsi. Selleks valige Use the following IPv6 address.

8. Sisestage IPv6-aadress, mis on kaheksa 16-bittist kuueteistkümnendarvu eraldatud kooloniga.

9. Sisestage Subnet prefix pikkus.

Märkus:
Tüüpiliste unicast aadresside puhul soovitatakse kasutada prefiksi pikkust 64, mis on ka vaikimisi väärtus.

10. Sisestage Default gateway IPv6-aadress.

11. Sisestage Preferred DNS Server ja/või Alternate DNS Server.

Näide:

Ipv6-general.JPG

Keerukamad seadistused

1. Internet Protocol Version 6 Properties aknas vajutage Advanced.

2. IP settings kaardil saab lisada rohkem küi ühte IPv6-aadressi antud ühendusele. Niiviisi saab ühenduda korraga mitmete loogiliste IP-võrkudega. Selleks vajutage Add IP-aadressite nimekirja all ning sisestage uus IPv6-aadress ja prefiksi pikkus.

Advanced-ip-list.JPG

3. Samuti saab lisada rohkem kui ühte Default gateway. Selleks vajutage Add Default Gateway nimekirja all. Sisestage uus Default Gateway IPv6 aadress. Metric parameeter annab võimaluse valida Gateway prioriteeti. Mida väiksem on Metric parameeter, seda suurem on prioriteet.

Advanced-gatewway.JPG

4. Interface Metric parameeter annab võimaluse valida interface-i prioriteeti. Mida väiksem on Metric parameeter, seda suurem on prioriteet. Automatic metric laseb TCP/IP protokollil ise arvutada prioriteeti, lähtudes interface-i kiirusest.

Advanced-metric.JPG

5. DNS kaardil saab lisada DNS serverite aadresse. DNS serverite aadressid asuvad nimekirjas nende kasutuse prioriteedi järgi. DNS serveri aadressi lisamiseks vajuta Add DNS serverite nimekirja all.

Advanced-dns-list.JPG

6. Append primary and connection specific DNS suffixes määrab, et kõikede mittesobivate nimede otsingud on piiratud Primary DNS sufiksi ja Connection DNS sufiksiga (kui viimane on seadistatud).

Näiteks kui Primary DNS sufiks on dns0.mydomain.com ja konsooli käsu on ping nimi, siis päring on nimi.dns0.mydomain.com. Kui Connection DNS sufiks on ka seadistud ning on con1.dns0.mydomain.com, siis päringud on nimi.dns0.mydomain.com ja nimi.con1.dns0.mydomain.com.

Vaikimisi see funktsioon on sisse lülitatud.

Advanced-suffix.JPG

7. Append these DNS suffixes nimekirja saab lisada DNS sufikseid, millega teostatakse sobimatu sõnade otsinguid Primary DNS ja Connection DNS sufiksite asemel. Päringuid teostatakse kordamööda nimekirja ülevalt alla.

Näiteks kui meil on sufiksid dns.kalad.com ja dns.kassid.com, siis ping nimi puhul päring oleks nimi.dns.kalad.com, ning kui midagi ei leita, siis oleks teine päring nimi.dns.kassid.com.

Advanced-dns-suffix-list.JPG

8. DNS-i dünaamiline värskendamine. Kui on valitud Register this connection's addresses in DNS, siis toimub antud ühenduse dünaamiline IP-aadressite registreerimine (DNS-i kaudu) koos arvuti täie nimega. Kui on valitud Use this connection's DNS suffix in DNS registration, siis toimub dünaamiline IP-aadressite registreerimine koos antud ühenduse erilise nimega, mis on ühenduse DNS sufiks + arvuti täis nimi. Vaikimisi see funktsioon on välja lülitatud.

Advanced-autoupdate.JPG

Seadistamine Netsh abil

IPv6 võrguparameetrite seadastamiseks netsh abil teege nii:

1. Avage Start menu ning valige run ja trükige cmd.

2. IPv6-aadressi seadistamiseks teege nii:

netsh interface ipv6 set address [interface_name] [IPv6address]

Näiteks:

netsh interface ipv6 set address Local Area Connection 2001:DB8:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

3. Default Gateway seadistamiseks teege nii:

netsh interface ipv6 set route ::/0 [interface_name][default_gateway_address] 

Näiteks:

netsh interface ipv6 set route ::/0 Local Area Connection 2001:DB8:7654:3210:AAAA:BBBB:7654:3210

4. DNS serveri seadistamiseks teege nii:

netsh interface ipv6 set dnsserver [interface_name] [dns_server_address]

Näiteks:

netsh interface ipv6 add dnsserver Local Area Connection FEC0:0:0:FFFF::1

Kokkuvõte

IPv6 on vastus IPv4 ammendumise probleemile. Kuigi suur osa tark- ja riistvarast endiselt toimib IPv4 baasil, IPv6 varsti muutub lõpuks uueks IP standardiks.

Kasutatud materjalid

[1] [2] [3] [4]Deniss Ruzanov, A21