Public Folder

From EIK wiki

Sissejuhatus

Public folder (Ühiskaust) kasutamine on kõige mugavam viis faile jagada. Kõigil arvutis olevatel kasutajakontodel on ligpääs ühiskaustale ja selle alamkaustadele. Ühiskausta on võimalik jagada ka kõikide samas võrgus asuvate arvutitega. Kausta lisatud fail on automaatselt jagatud kõigi kasutajate ja ka samas võrgus olevate arvutite vahel.

Public folder koosneb mitmest alamkaustast:

 • Public Documents
 • Public Download
 • Public Videos
 • Public Music
 • Public Pictures
 • Public Recorded TV

Need kaustad aitavad paremini korraldada failide jagamist. Vastavalt vajadusele võib kaustu lisada või kustutada.

Public folderi seadistamine (Windows 7)

Alustuseks peab teadma Public folderi asukohta. Selleks tuleb valida start menüüst Computer, sealt C ketas [Local Disk (C:)], seejärel Users ja viimasena Public.

Bublicfolder.png

Mugavuse mõttes võib Public Folderi lisada ka Libraries(raamatukogu) alla. Selle seadistamisest on põhjalikum ülevaade teemas Explorer Libraries.

Network and Sharing Centeris peab olema võrgu tüübiks valitud Home network või Work network. Public network võrguseadeid kasutatakse avalikes kohtades ja seega on Network discovery väljalülitatud.

Network.png

Kui võrgu tüüp on valitud siis tuleks ka üle vaadata jagamise seaded. Selleks:

 • Tuleb avada Start, valida Network ja selle peal teha parem klikk ning valida Properties.

või teine võimalus: teha parem klikk võrguikoonil ja valida Open Network and Sharing Center.

Netsharing.png

 • Avanenud aknas tuleb klikkida vasakul Change advanced sharing settings.
 • enne kui edasi minna tuleb valida võrguprofiil. Kuna Network and Sharing Centeris on valitud võrgu tüübiks Home network, siis peab ka nüüd valima Home or Work. Public võrgu tüüp on mõeldud kasutamiseks avalikes kohtades (näiteks kohvikud, lennujaamad) ja seega ei ole mõistlik muuta selle seadeid.
 • Aktiveerima peab Network discovery, millega tehakse arvuti võrgus nähtavaks.
 • Sisse peab lülitama ka File and printer sharing, mis on vajalik failide võrgus jagamiseks.
 • Aktiveerida tuleb Public folder sharing, mis tagab võrgus ligipääsu Public folderile.

Discovery.png

Ühiskausta on võimalik ka parooliga kaitsta. Selle seade sisselülitamiseks tuleb kerimisribaga allapoole liikuda ja klikkida Turn on password protected sharing. Kui paroolikaitse on peal, siis saavad ühiskaustale ja jagatud printeritele ligi ainult need kasutajad kes omavad selles samas arvutis kasutajakontot ja parooli. Paroolikaitse tuleks välja lülitada siis kui tahetakse, et võrgus olevad teised arvutid saaksid faile ühiselt kasutada. File sharing connections ja HomeGroup connections tuleb jätta nii nagu need on vaikimisi määratud. Salvestada tehtud muudatused klikkides Save changes.

Password.png

Kasutatud kirjandus:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Sharing-files-with-the-Public-folder

Autor

Ivar Ambos A22