Windows Mobility Center

From EIK wiki

Kirjutab Kristjan Vaik A21


Windows Mobility Center (WMC) on olnud Microsoft Windowsi osa alates Windows Vistast, mis koondab kõik mobiilse seadme tähtsaimad funktsioonid ühte kohta. Vaikimisi on WMC sisselülitatud vaid süle- ja tahvelarvutitel; sellele vaatamata saab seda võimaldada lauaarvutil. Kõikvõimalikud seaded on kuvatud plaatidena ja erinavused plaadide osas sõtluvad süsteemi riistvarast ja draiveritest. Tootjad nagu Dell, HP ja Lenova on tihti lisanud ka omapoolseid plaate.

Üldvaade/Sissejuhatus

Windows Mobility Center tuleb kaasa kõikide Windows Vista (v.a. Starter Edition) ja Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise ja Ultimate versioonidega. Vaikimisi on see sisselülitatud vaid mobiilsetel seadetel nagu sülearvutitel; manuaalselt saab selle aktiveerida ka lauaarvutiel.


Windows Mobility Center avamiseks on mitmeid võimalusi

 • Win + X
 • Ava Start menüü ja trüki sisse mblctr.exe
 • Paremklikk aku ikoonil tegumiribal (ingl. taskbar) ja sealt vali WMC

Exe faili asukoht on C:\Windows\System32\mblctr.exe

WMC kasutaja liides koosneb hulgast ruudukujulistest plaatidest, milles on märgitud seadme tutvustus/nimetus, logo, hetkeseisund ja muutmisfunktsioon; olgu selleks nupp, ruuduke, rippmenüü või liugur. Ühe või teise plaadikese olemasolu sõltub täiesti individuaalse arvuti süsteemist- kui teil peaks näiteks puuduma WNIC (= wifi võrgukaart) või vastav draiver, siis WMC-i liideses traaditavõrgu plaadikest ei kuvata. Kui ühendad näiteks oma televiisoriga või muu monitoriga, siis võivad osad plaadikesed kaduda või lisanduda; e.g. tavaliselt kaob võimalus ekraaniheledust reguleerida.

Vaikimisi tulevad tavaliselt Windowsiga sülearvutitega kaasa järgmised:

 • Heledusreguleerimine
 • Helitaseme muutmine/ vaigistamine
 • Aku tase / energiarežiimi valik
 • Traadita võrgu seisundi
 • Välise kuvariga ühendamine
 • Sünkroonimine teiste masinatega
 • Ettekande sätted
 • Ekraani orientatsioon (portree või maastik)
alt text
Windows Mobility Center ja kolm HP plaadikest
alt text
Windows Mobility Center ja kaks kolmanda osapoole lisaplaadikest/ruudukest

Funktsioonid

Igal plaadikesel on vähemalt üks reguleerimisfunktsiooniga nupp, ruuduke, rippmenüü või liugur. Plaadikesel oleval ikoonile klikkides avatakse aken, kust on võimalik täiendavalt ja täpsemalt endale sobivamaid sätteid reguleerida.


Heledusereguleerimine/ Brightness

Liugurit liigautades saab reguleerida ekraani heledust. Ikoonile vajutades, saab kohandada oma uinumise ja ekraani sätteid oma soovidele vastavateks.

Heli/ Volume

Liuguriga saab muuta oma kõlarite helitugevust või ruudukesega kõik helid vaigistada. Ikoonile klikkides saab juurdepääsu oma heli seadete muutmiseks.

Aku tase/ Battery Status

Saab infot, kui palju akulaengust on alles ja rippmenüüst valida endale sobiv energiplaan. Ikoonile vajutades avaneb aken energia kasutuse valikutega (loo või muuda vaikimisi energiaplaane).

Traadita võrk/ Wireless Network

Näeb oma traadita võrguühenduse staatust ja võimalus sisse/välja lülitada oma wifi võrgukaart. Ikoon avab vaate kõikide leitud võrkudega. Kui nupp peaks olema kasutamatu/klikitamatu, siis tuleks kontollida, kas füüsiline lüliti on sisselülitatud.

Väline kuvar/ External Display

Annab võimaluse ühenduda lisamonitoriga või muuta selle sätteid. Ikooniga avatud vaates saab muuta oma monitori resolutsiooni, selle orientatisoon (portree või maastikuvaade) või tuvastada ja identifitseerida teisi ühendatud ekraane.

Sünkroniseerimine/ Sync Center Jälgi pooleli olevaid, alustada uusi sünkroniseerimsi või muuta selle seadeid.

Ettekande sätted/ Presentation Settings

Ühendades oma sülearvuti projektoriga ja lülita sisse, et kuvada ettekandeid oma arvutist. Sülearvuti ei uinu ja süsteemi teavitused lülitatakse välja. Windows 7 Home Premiumil see valik puudub.

Ekraani orientatsioon/ Screen Orientation

Saab muuta tahvelarvuti ekraani orientatsiooni portree vaatast maastikku ja vastupidi.

Enable/disable

Windows Mobility Center-i töötamist või mitte-töötamist saab võimaldada mitmel erineval viisil.

Süleavutil

Kõige lihtsam viis selle elluviimiseks sülearvutil oleks siseneda Local Group Policy Editori ning sealt WMC seadeid muuta. Juurdepääs Local Group Policy Editori on võimaldatud Windows 7 Professional, Ultimate, and Enterpise väljaannetel. Kasutaja peab olema administraatori õigustega.

Samm 1. Ava Start menüü, otsingusse sisesta gpedit.msc ja ava see. Kui UAC promtib, vasta sellele jaatavalt.

Samm 2. Vasakul paneelil laienda User Configuration → Administrative Templates → Windows Components → Windows Mobility Center

Samm 3. Paremalt ava Turn off Windows Mobility Center

Samm 4. Võimalda WMC valides kas Not Configured või Disabled või keela valides Enabled

Samm 5. Vali OK ja välju Local Group Policy Editorist

Lauaarvutil

Vaikimisi on WMC töötav sülearvutitel, kui väikese registri "häkkiga" on see võimalik ka lauaarvutitel. Silmas pead pidama, et mitte kõik plaadid ei ole üks-ühele samad süle-, tahvel- ja lauaarvutitel ehk ole valmis pettumuseks WMC kasutuses lauaarvutitel. Windows tuvastab UPSiga ühendatud lauaarvutit laptopiks, mistõttu on WMC kasutamine sellisel juhul lubatud.

alt text
Selle saad kui proovid käivitada lauaarvutil

Ilma suurema vaevata ja regedit-is tuhnamata saab sellega hakkama SevenForums juhendiga koos .reg failiga. Kuid see on vaid üks paljudest võimalikest lähenemistest.


Enable WMC

Samm 1. Lae .zip alla (Enable_Desktop_WMC.zip) ja ava selles peituv .reg fail

;Selle .reg faili sisu
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MobilePC]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MobilePC\AdaptableSettings]
"SkipBatteryCheck"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MobilePC\MobilityCenter]
"RunOnDesktop"=dword:00000001

Samm 2. Jooksuta .reg fail

Samm 3. Otsi Start menüüst mblctr.exe; nüüd peaks avanema ja töötama ilma ühegi hoiatusaknata


Disable WMC

Samm 1. Lae .zip alla (Disable_Desktop_WMC.zip) ja ava selles peituv .reg fail

;Selle .reg sisu, kustutab eelmise registrivõtme
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MobilePC]

Samm 2. Jooksuta .reg fail


Pärast vajalike sammude läbimist võid nii .zip kui ka .reg failid kustutada.

DISCLAIMER! Internetis surfates võite sattuda peale erinevale lahendusele, kuid alati enne võõraste .reg jooksutamist kontrolli nende sisu ja tähendust, sest registri sisuga valesti ümber käies võib põhjustada see väga suuri probleeme. FYI, sama kehtib regedit-is käsitsi muudatusi tehes :).

Kasutatud materjalid

Välislingid