Talk:Windows Mobility Center

From EIK wiki

Töö on tehtud väga põhjalikult. Kõik funktsioonid on välja toodud ja paremaks arusaamiseks on lisatud ka pildid. Kuna lauaarvutil on Windows Mobility Center vaikimisi väljalülitatud, siis on hea, et referaadis on toodud juhend kuidas seda sisselülitada.

Ivar Ambos A22


Autor on valmis teinud väga hea wiki. Mulle meeldis seda väga lugeda, sest

  • Kõik sammud on põhjalikult ära põhjendatud.
  • Töösse on lisatud selgitavad joonised/pildid.
  • Lugejal on väga mugav autori loodud teksti lugeda.

Töös on kirjutatud ka sellest, kuidas Mobility Center'it avada - välja on toodud palju erinevaid viise, et kasutajal oleks mugavam seda programmi avada. Kõik Windows Mobility Center funktsioonid on ükshaaval välja kirjutatud, et ka kõige rumalam lugeja saaks aru, millest on juttu. Nagu ka eelmine retsenseerija kirjutas on lauaarvutil Windows Mobility Center välja lülitatud. Ja siinkohal veel suur pluss autorile, sest on kirjutatud ka võimalused, kuidas saab seda sisse lülitada. Minu silmis on töö VÄGA hästi koostatud ning täidab oma eesmärgi rohkem, kui hästi.--Mgutmann 15:08, 16 October 2010 (EEST)