ASP.Net rakenduse seadistamine (Web.config)

From ICO wiki

Järgnev jutt on jällegi pärit "Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio 2008 ja SQL Server 2008 baasil" õppematerjalist (lk 405-406)

Seadistamine (Web.config)

Igal veebirakendusel peaks olema ka oma seadistuste fail. ASP.NET rakenduse seadistust on võimalik seadistada üsna mitmest kohast. Alustades raamistiku üldseadistustest machine.config (paikneb .NET raamistiku programmifailide hulgas), seejärel veebisaidi seadistus e. web.config fail juurveebis ning lõpetades veebsaidi juurkataloogis oleva web.config failiga. Lisaks on võimalik erinevatele alamkaustadele eriseadistuse andmiseks võimalik lisada igasse kausta oma web.config fail.

Lõpuks jäävad kehtima need määrangud, mis on leheküljele kõige lähemal! Kuna masina seadistusele ja veebisaidi seadistusele meil enamasti ligipääsu ei ole siis püüame kogu vajaliku seadistuse ära teha veebirakenduse juurkataloogis oleva web.config faili abil. .config failid on XML failid, milles antakse lisainformatsiooni nii rakendusele endale kui ka .NET raamistikule ja kompilaatorile.

Kõik väärtused/muutujad, mida soovite, et programmi kasutaja/administraator saaks hiljem lihtsalt muuta tuleks sisestada web.config faili!

Esialgu võiks web.config fail näha välja järgmine:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
    <system.web>
        <compilation debug="true" />
    </system.web>
</configuration>

Selle seadistusega ütleme, et meil on kõik nii nagu serveris ikka, kuid me soovime oma rakenduse juures näha lisainfot silumiseks. Kui programm saab valmis, peaks panema debug atribuudi väärtuseks ”false”. Silumisinfo olemasolul kuvatakse teile vigade tekkimisel konkreetsed koodiread. ASP.NET veebi seadistus on mitmekihiline ning esmased seadistused teie veebisaidile võetakse masina (veebiserveri) seadistustest. Seejärel lisandub juurveebi seadistus ning alles seejärel jõutakse teie veebi seadistusteni.

Lisaks oma veebi juurkataloogis olevale seadistusele võite teatud seadeid muuta ka alamkaustades. Selleks on teil kaks võimalust:

  • Lisada alamkasuta eraldi web.confog fail, kus on vastavad seaded ümber tehtud
  • Lisada veebi juurkataloogis olevasse web.config faili location element, ning näidata ära, mida soovite ümber teha.