Category:Veebirakenduste loomine ASP.NET abil

From ICO wiki

Õppeaine: Veebirakenduste loomine ASP.NET abil

Veebirakenduste loomine ASP.NET abile

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale ASP.Net teholoogia abil veebirakenduste koostamist, arendada .Net raamistiku tehnoloogiate ning töövahendite abil programmeerimisoskuseid ning toetada õppija valmisolekut meeskonnatööks

Lühitutvustus

Õppeaines tegeletakse ASP.Net tehnoloogia tutvustamise ning andmebaasipõhiste veebirakenduste loomisega. Õppijale antakse ülevaade ASP.Net teholoogia kasutamisvõimalustest ning reaalsetest kasutusvaldukondadest. Õppeaine läbimise tulemusena on õppija võimeline iseseisvalt või väiksemas meeskonnas valmistama ASP.Net tehnoloogial baseeruvaid veebirakendus.

Õpiväljundid

 • Õppija oskab kasutada Visual Studio tarkvara lihtsamate ASP.Net veebirakenduste loomiseks.
 • Õppija oskab valmistada andmebaasil baseeruvaid veebirakendusi.
 • Õppija oskab lihtsamatel juhtudel turvata loodud veebirakendusi.
 • Õppija teab ning oskab selgitada veebirakenduste peamisi erinevusi töölaua- ja veebirakendustel.
 • Õppija oskab töötada 3-5 liikmelises meeskonnas.
 • Õppija mõistab dokumenteerimise vajadust tarkvara arendamisel ning oskab koostada lihtsamat dokumentatsiooni.

Hinde kujunemise selgitus

Arvestushinde kujunemisel arvestatakse kolme tööd:

  • Maksimaalse hinde saamiseks peab lahendus olema teostatud optimaalselt ning tehniliselt veatult, seejuures peab olema kogu lahendus ning selle valmimise protsess dokumenteeritud.
 • Arvestustöö: arvestustöö koosneb praktilisest tööst (lihtsa veebirakenduse valmistamine) ja valikvastustega testist.

Kummagi töö tulemus moodustab poole lõpphindest ning nõutav on, et iga töö puhul saab õppija vähemalt 51% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

Kordamine arvestuseks

Arvestuse jaoks kordamise jaoks tasuk kindlasti läbi vaadata järgnev lehekülg: Arvestuseks kordamine

Loengusalvestused

Praktikumides valmiv lihtne Veebipood

Järgneval lehele Praktikum: Lihtne Pood, vol 1 kajastatakse praktikumides valmiva veebipoe arendus. Igas praktikumis jätkatakse eelnevat.

Teemad

Sissejuhatus ASP .NET tehnoloogiasse

Veebirakendutes kasutatavad lihtsamad juhtelemendid ja nende kasutamine

Praktikum: Lihtsamad juhtelemendid ja nende kasutamine

Pealehed (Master Pages) kasutamine

Materjalid

Navigatsioonielementide kasutamine

Materjalid

Muutujate- ning olekuhaldus veebirakenduses

Materjal

Veebirakenduse seadistusfail ning selle kasutamine

Stiilifailid ning näod (themes) ja nende kasutamine

ASP.Net AJAX ning kliendipoolsed juhtelemendid, SilverLighti lühitutvustus

Töö andmeallikatega (XML, SQL, ADO.Net ja LINQ)

Andmeallikaid kasutavad juhtelemendid

Andmebaasipõhiste veebirakenduste loomine

Kohandatud juhtelemendid ning nende loomine

Veebirakenduse silumine, vigade haldamine ja veaotsing

Veebirakenduse turvamine

Veebirakenduse lokaliseerimine

Veebirakenduse paigaldus

Kirjandus

Raamatud

 • Snell, Mike, Tony Northrup, and Glenn Johnson. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-562): Microsoft .Net Framework 3.5 ASP.Net Application Development. Microsoft Press. © 2009.
 • Kippar, J., Savisaar, E. Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio 2008 ja SQL Server 2008 baasil. Microsoft Eesti, 2008
 • Sharp, J. Microsoft Visual C# Step by Step, MS Press, 2008
 • Pialorsi, P., Russo, M. Introducing Microsoft LINQ, MS Press, 2007

Lingid

Õppematerjalid

???