Kodutöö aines "Veebirakenduste loomine ASP.NET abil" 2012

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


Kodutöö aines "Veebirakenduste loomine ASP.NET abil"

Eesmärk

Saada praktiline kogemus veebiarendusest Asp.Net tehnoloogia abil ning süvendada meeskonnatööoskust. Kaugem eesmärk on loomulikult hinne :).

Reeglid

Ühte projektimeeskonda kuulub 3..5 tudengit (erandjuhul ka 2) ning ühel teemal teostab projekti üks meeskond. Töö käiku kajastatakse ajaveebis (blogis) või http://wiki.itcollege.ee keskkonnas. Ajaveebi pidamise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest. Ajaveebi loob ja ajaveebi haldab projektimeeskond vabalt valitud (avalikus) keskkonnas.

Tähtajad

Kodutöö on üks suur meeskonnatööna valmiv ülesanne, mis on jaotatud väiksemateks osadeks. Osade kirjeldused ja tähtajad on kirjeldatud allpool.

Tähtaegadest mitte kinnipidamisel kaotatakse punkte.Kui töö esitatakse tähtajast hiljem ,kaotatakse iga hilinenud päeva kohta 10% punktidest. Maksimaalselt kaotatakse 50%.

Näide: Töö esitamise tähtaeg on 4.09.2011 kell 23:59 ja selle osa eest on võimalik teenida 8p.

Meeskond1 esitab töö, mis vastab nõuetele, tähtajaks.
Tulemus:8p

Meeskond2 esitab töö, mis vastab nõuetele 05.09.2011 02:00 (ehk tähtajast paar tundi hiljem).
Tulemus: 7,1 punkti.

Meeskond3 esitab töö, mis vastab nõuetele 06.09.2011 12:00 (ehk tähtajast paar päeva hiljem).
Tulemus: 6,4 punkti.


Teema ning meeskonna koosseis. Analüüs

Tähtaeg: 06.03.2012 23:59 (10 punkti)

Tähtajaks tuleb:

 • kooskõlastada õppejõuga idee
 • panna kokku meeskond
 • luua meeskonnale wiki leht, kus
  • tuuakse välja meeskonna kõik liikmed ja määratakse projektijuht
  • sõnastatakse idee olemus
  • teostatakse esmane analüüs
   • Analüüs rakendusele. (Mida see endas sisaldab? Mis on selle eesmärk? Mida tavakasutaja sellega teha saaks? Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?) Kui on tööjaotus paigas, siis tuua ka see välja.
   • Tuua välja nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse kindlasti teostada(Must have)
   • Nimekiri funktsionaalsustest, mis võiks olla, aga mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida.(Nice to have)

Analüüsi ja idee sõnade maht on arvuliselt minimaalselt 700.

Retsensioon Tähtaeg: 15.03.2012 (5 punkti)

Lõpptoode

Tähtaeg:12.05.2012 (25p)

Selleks faasiks peab projekt maksimumpuntkide saavutamiseks olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Retsensioon 24.05.2012 (5p)

Kaitsmine

Siia ilmub mais registreerumisleht (5 punkti)

Esitlusel kaitstakse projekti. Tutvustatakse tehnoloogiat, mida kasutati rakenduse realiseerimiseks. Lühidalt räägitakse tööjaotusest ning probleemidest, mis tekkisid projekti realiseerimisel. Näidatakse lähtekoodi ja demonstreeritakse oma rakendust teistele tudengitele, kes võivad selle kohta küsimusi küsida. Kestvus ~20min.

Hindamine

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud.

Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus. Tehnilisi ja vormistuslike puudujääke on võimalik korvata lisavõimaluste realiseerimisega.Üldjuhul tuleb loodud lahendust ka praktikumides teistele tudengitele tutvustada (ca 20 min).

Kogu aine mahust annab projekt 50% ehk edaspidi 50p. Täpsem kirjeldus projekti erinevate osade ja tähtaegade kohta on kirjeldatud sektsioonis: Tähtajad

Tähtaegadest kinni pidamine on oluline. Iga hilinenud päev vähendab tulemust 10% võrra. Maksimaalselt võib kaotada -50% võimalikest punktidest.

Konsultatsioonid

Igal projektimeeskonnal on piiramatu õigus saada õppejõu käest konsultatsiooni ja juhendamist oma
töö tegemiseks, kas harjutuste ajal või pärast harjutusi ja loenguid. Eriaegade suhtes saab sõlmida
õppejõuga kokkuleppeid kontaktidel +372 53 469 734 või mait.poska [ät] itcollege.ee
(teksti originaalautor Priit Raspel)

Teemad 2012 kevad

Kodutööna tuleb luua:

 • CMS ehk sisuhalduskeskkond
 • Vabalt valitud teemal (vt näidisteemad) mingisugune ärirakendus: näiteks kodune raamatukogu, e-pood, pere eelarve keskkond jne.


Nõuded

Loodav lahendus peab sisaldama:

 • CMS'i funktsionaalsust
  • Võimalus lehtede sisu muuta veebiliidese abil
  • Võimalus lehti leheküljestikku lisada
  • Võimalus lehti leheküljestikust kustutada
  • Võimalus lehti avaldada või varjata
 • Piiratud kasutajatele mõeldud ala
 • Mingisugust ärirakendust (vt näidisteemad)


Loodavas süsteemis tuleb kasutada:

 • Oma teadmisi :)
 • Master-lehekülgi
 • Kasutajahaldust
 • Andmeallikat (XML, andmebaas jne)


Lisapunkte annab:

 • Majanduslik mõtlemine (kas loodav rakendus oleks kasutatav ka ärilistel eesmärkidel)
 • AJAX / Silverlight
 • Kasutajamugavus
 • Läbimõeldud töökorraldus
 • Lisavõimaluste realiseerimine (vt näidisteemad)

Näidisteemad

Terviseleht

Selle teema võib valida mitu meeskonda Vaata: http://www.terviseleht.ee

Ülesanne

Ülesandeks on see, et leida terviselehele tehniline lahendus, mis oleks kaasaegne ning pilkupüüdev. Realiseeritud peaks olema:

 • Uute arktiklite postitamine
  • Võimalus artikleid lehtedeks jagada
  • Võimalus artikleid kategooriateks jagada
  • Võimalus artikleid "sildistada"
 • Arhiiv
 • Otsing
 • Küsitlus

Lisavõimalused:

 • võimalda Terviselehte mugavalt lugeda ka mobiilsete seadmetega, sh uue iPadi ja "vana" iPhonega,
 • sündmuste kalender
  • piiratud võimalused partneritele sündmuste kalendrisse sündmuste lisamiseks
 • lisada võimalused kasutamaks videolõike, telereklaame jne
 • luua (ID kaardiga) kommenteerimisvõimalus
 • tekitada väike veebipood
 • üle vaadata kogu reklaamide paigutuse, suuruste, võimaluste osa
 • luua piiratud ligipääsuga tasuline ala


Õppekavade infosüsteem

Eksamikeskuse koduleheküljel on kutseõppe riiklikud õppekavad ja nende seotud õppematerjalide kaardistused http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/kutseharidus/kutseoppe-riiklikud-oppekavad

Ülesanne

Luua rakendus, mis

 • Võimaldaks sisestada, vaadata, muuta jne õppekavasid ja nendega seotud õppematerjale
  • Iga õppekava koosneb moodulitest
  • Iga mooduliga on seotud õppematerjalid (samas võib olla, et õppematerjale ei ole)
 • Õppekavu peab olema võimalik välja importida (kuvada) ka antud etteantud kujul (pärast muutmist, täiendamist)
 • Õppematerjalide kaardistust peab olema võimalik välja importida (kuvada) ka antud etteantud kujul (pärast muutmist, täiendamist)
 • Peab olema võimalik teha erialade analüüsi: näha palju on ühiseid mooduleid kahel õppekaval

Lisavõimalused:

 • Võimalda siduda mooduliga märksõnad ning kuvada moodulid ka märksõnade kaupa
 • Iga moodulis käsitletud teema võiks olla omaette märksõna
 • Erialade analüüsi: näha palju on ühiseid märksõnu kahel õppekaval

Kodune raamatukogu

Kodudes on tihti erinevaid raamatuid ja sõbrad tahavad neid vahel laenutada.

Ülesanne

Loo rakendus, mis

 • Võimaldaks sisestada kodused raamatud
 • Võimaldaks luua laenutajate profiile
 • Raamatuid välja laenutada (tähtajaliselt)
 • Laseks koostada erinevaid aruandeid (kodusolevad raamatud, väljalaenutatud raamatud, tähtaja ületanud laenutused jne)

Lisavõimalused:

 • Kui laenutaja profiilis on e-mail, siis saada automaatselt e-kiri „kallis sõber see ja see, Sinu käes on minu raamat, kas tood tagasi ka?”
 • Kuva hoiatused, kui laenutaja laenutuste ajalugu on vilets või kui mõni raamat on tagastamata.
 • Lase lisada raamatutele pilt
 • Loo lihtne avalik veebivaade

Küsimustike genereerimise ja täitmise rakendus

eFormular on nüüd tasuline, teeme ise uue ja parema.

Ülesanne

Loo rakendus, mis:

 • Võimaldab küsimustike luua ja salvestada
 • Võimaldab loodud küsimustike täita
 • Võimaldab täidetud küsimustike baasil lihtsamat statistikat teha
 • Võimaldab kasutada erinevat tüüpi küsimusi

Lisavõimalused

 • Loo võimalus saata link küsimustikele otse rakendusest küsimustike täitjatele
 • Loo võimalus, et iga vastaja saab küsimustikku täita vaid ühe korra.


CRM

Klientidest peab olema ülevaade.

Ülesanne

Loo rakendus, mis võimaldab:

 • Kliente ning nende kontaktisikuid sisestada, muuta ning kustutada
 • Võimalda sisestada kliendikontakte
 • Koostada hinnapakkumisi klientidele, kusjuures hinnapakkumine lisatakse süsteemi ka kui kliendikontakt ning saadetakse samast süsteemist kliendile.
 • Kliendi andmete vaatamisel kuvatakse ka kliendikontaktid

Lisavõimalused:

 • Loo võimalus, kus kontaktisiku sünnipäeva saabumisel saadetakse automaatselt inimesele meil õnnesoovidega
 • Õnnitlusmeilide template’sid võiks olla mitu
 • Loo võimalus kliendi huvide (huvialade) kajastamiseks süsteemis
 • Loo võimalus klientide omavaheliseks sidumiseks (ehk võimalus klientide võimalike omavaheliste suhete kirjeldamiseks)

Meeskonnad 2012

Meeskond "Hello Kitty"

Meeskond "Miski nimi"

Teema

Mis on selle projekti sisuks

Meeskond "BugTracker"

Teema

Veahaldussüsteem

Meeskond "ASP .NOT"

Teema

Online küsimustike loomine ja vastamine

Meeskond"LLL"

Teema

Terviseleht

Meeskond "Peeter ASP.NET"

Teema

Kodune raamatukogu

Meeskond "Kriips-punkt-kriips"

Teema

Terviseleht