Aeg

From ICO wiki


Meeskond "Aeg"
Õppeaine: Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine
Meeskonnaliige: Maksim Gorb
Juhendaja: Mait Poska, Andres Käver
Semester: 2016 kevad kaugõpe

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua rakendus aja träkkimiseks prjektides. Rakendus võimaldab tavakasutajal sisestada kulunud aja iga projektis tehtud taski kohta, mida hiljem administraator saab kinnitada või tagasi lükata.

Tingimused

Rakendus

 • Rakendus peab kasutama kõiki CRUD operatsioone
 • Projektide, timereportide ning kasutajate haldamine peab toimuma kasutades Web API't ajax päringuid tehes
 • Rakendus peab võimaldama luua kasutajaid

Kasutajad

Kasutaja

 • ei saa kustutada Timereporti, kui see on juba kinnitatud.
 • saab kustutada Timereporte, mis ei ole kinnitatud.
 • saab lisada Timereporte ainult oma projektis
 • näeb ainult oma Timereporte

Administraator

 • saab vaadata kõiki Timereporte
 • saab kusutada Timereporte, olenemata sellest kas see on kinnitatud või mitte
 • saab lisada/eemaldada projekte
 • saab lisada/eemaldada projektile tegevusi
 • saab lisada/eemaldada projektile kasutajaid

Lähtekood

Lähtekood asub Bitbucketis

Praktikum 1. XML andmefail

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TimeReports>
 <Timereport id="1" week="41" approved="false">
  <User id="1">
   <FirstName>Maksim</FirstName>
   <LastName>Gorb</LastName>
   <Departments>
    <Department id="1">Programmeerijad</Department>
    <Department id="2">Testija</Department>
   </Departments>
   <Roles>
    <Role id="1">Admin</Role>
    <Role id="2">Programmeerija</Role>
    <Role id="3">Testija</Role>
   </Roles>
  </User>
  <Logs>
   <Log id="1" date="21.03.2016">
    <Activity id="1">Task #134</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="2" date="22.03.2016">
    <Activity id="1">Task #134</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="3" date="23.03.2016">
    <Activity id="1">Task #134</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="4" date="24.03.2016">
    <Activity id="1">Task #134</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="5" date="25.03.2016">
    <Activity id="1">Task #134</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
  </Logs>
  <Comment>Läks aega</Comment>
 </Timereport>
 <Timereport id="2" week="41" approved="true">
  <User id="2">
   <FirstName>Juhan</FirstName>
   <LastName>Labidas</LastName>
   <Departments>
    <Department id="2">Testija</Department>
   </Departments>
   <Roles>
    <Role id="3">Testija</Role>
   </Roles>
  </User>
  <Logs>
   <Log id="1" date="21.03.2016">
    <Activity id="1">Task #454</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="2" date="22.03.2016">
    <Activity id="1">Task #454</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="3" date="23.03.2016">
    <Activity id="1">Task #454</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="4" date="24.03.2016">
    <Activity id="1">Task #545</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
   <Log id="5" date="25.03.2016">
    <Activity id="1">Task #214</Activity>
    <Time unit="h">8</Time>
   </Log>
  </Logs>
  <Comment></Comment>
 </Timereport>
</TimeReports>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="TimeReports">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Timereport">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="User">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="FirstName" type="xs:string" />
          <xs:element name="LastName" type="xs:string" />
          <xs:element name="Departments">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Department">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                 <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Roles">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Role">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                 <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Logs">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Log">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Activity">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                 <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="Time">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:unsignedByte">
                 <xs:attribute name="unit" type="xs:string" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
            <xs:attribute name="date" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Comment" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
      <xs:attribute name="week" type="xs:unsignedByte" use="required" />
      <xs:attribute name="approved" type="xs:boolean" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT

Summary

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="/">
  <TimeReports>
   <xsl:for-each select="TimeReports/Timereport">
    <Report>
     <Week>
      <xsl:value-of select='@week' />
     </Week>
     <User>
      <xsl:value-of select="User/FirstName"/>
      <xsl:text> </xsl:text>
      <xsl:value-of select="User/LastName"/>
     </User>
     <TotalHours>
      <xsl:value-of select="sum(Logs/Log/Time)"/>
     </TotalHours>
     <Approved>
      <xsl:value-of select='@approved' />
     </Approved>
     <Comment>
      <xsl:value-of select='Comment' />
     </Comment>
    </Report>
   </xsl:for-each>
  </TimeReports>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Activities

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <h2>Time Reports</h2>
    <xsl:for-each select="/TimeReports/Timereport">
     <h3>
      <xsl:value-of select="User/FirstName"/>
      <xsl:text> </xsl:text>
      <xsl:value-of select="User/LastName"/>
      Week <xsl:value-of select="@week"/>
     </h3>
     <h4>
      <xsl:choose>
       <xsl:when test="@approved = 'true'">
        <xsl:text>Approved</xsl:text>
       </xsl:when>
       <xsl:otherwise>
        <xsl:text>Not approved</xsl:text>
       </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
     </h4>
     <table border="1">
      <tr>
       <th>
        <xsl:text>Date</xsl:text>
       </th>
       <th>
        <xsl:text>Activity</xsl:text>
       </th>
       <th>
        <xsl:text>Hours</xsl:text>
       </th>
      </tr>

      <xsl:for-each select="Logs/Log">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="@date"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Activity"/>
        </td>
        <td style="text-align:left">
         <xsl:value-of select="Time"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>

     </table>

     <xsl:if test="Comment != ''">
      <h5>
       Comment: <xsl:value-of select="Comment"/>
      </h5>
     </xsl:if>
     <br/>
    </xsl:for-each>


   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Retsentsioonid

XML

Projektile VRJ https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:VRJ#Retsentsioon_meeskonnalt_Aeg

Projektile Enneaegsed https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Enneaegsed#Retsentsioon_meeskonnalt_Aeg

Veebiteenus

Klientrakendus