Aptitude

From ICO wiki
Aptitude
Aptitude

Sissejuhatus

Aptitude on paketihaldur, mis on mõeldud Debian GNU/Linux operatsioonisüsteemile. See põhineb apt paketihalduri infrastruktuurist. Võimalik on kasutada graafilist- kui ka käsupõhist liidest. Aptitude käsupõhine liides on sarnane nagu apt- perekonda kuuluval tööriistal (Apt), kuid nende vaheldumisi kasutamist ei peeta üldjuhul heaks tavaks [1]. Aptitude kasutatakse eelkõige graafilise liidese pärast, mis teeb pakettide haldamise mugavaks. Aptitude on mõeldud pakettide installeerimiseks, uuendamiseks ning eemaldamiseks.


Mõningad funktsioonid:

 • Katkiste pakettide tuvastus ning eemaldamine
 • Otsingusüsteem leidmaks pakette
 • Soovitused pakettide omavahelise sõlvutuse ennetamiseks
 • jpm...

Oma näidetes kasutan Ubuntu Linuxi distributsiooni ning, et kõik funktsioonid töötaksid on vaja sisse logida admin õigustes

Installeerimine

apt-get update
apt-get install aptitude

Graafiline liides (graphical user interface - GUI)

Graafilisse liidesesse sisenemine

aptitude

Manageerimine

Liikumine

 • Up või j - liikumine üles
 • Down või k - liikumine alla
 • Enter - Funtsioon sõltub vaatest
  • pakettide nimekirja laiendamine
  • paketi kohta informatsiooni kuvamine

Pakettide valimine

 • + paketi installeerimine või uuendamine
 • - paketi eemaldamine
 • = paketi samal versioonil hoidmine
 • _ - paketi eemaldamine koos konfiguratsiooni failidega
 • M - paketi märkmine automaatseks installeerimiseks
 • m - paketi märkimine manuaalseks installeerimiseks
 • u - paketi varamu uuendamine
 • U - kõik paketid, mida saab uuendada, märgitakse uuendatavateks

Käsud

 • g - Täita kõik pooleliolevad installatsioonid, eemaldamised ja uuendused
 • / - Otsingu kasutamine
 • v - kuvada olemasolevad verioonid valitud paketi kohta
 • d - kuvada sõltuvused valitud paketi kohta
 • r - kuvada paketid mis sõltuvad valitud paketist
 • ? - abi
 • q - välju või tagasi pööru eelmisele vaatele

Otsimine

Pakette, mille nime teatakse, saab otsida klahviga

/

Search.apti.JPG

Informatsiooni kuvamiseks liikuda vastava paketi peale ning selle all kuvatakse info.


Mõnikord on kasulik peita kõik paketid, välja arvatud need mis vastavad mõnele kriteeriumile. Valimiseks klahv

l

Search.l.JPG

See dialoog töötab samamoodi nagu otsingusüsteem. Selle asemel, et esile tõsta järgmist paketti, peidab see kõik paketid mis ei vasta otsingule.

Search.l.2.JPG

Muutmine

Kõiki muudatusi ei tehta kohe, vaid need tuleb kinnitada.


Paketi intsaleerimine või uuendamine

Tekib i vasakusse nurka ning valitud pakett läheb roheliseks. Samuti veel kuvatakse paketi suurus.

+

Paketi eemaldamine

- 

Paketi automaatse uuenduse vältimine

=

Muudatuste tagasi võtmine (undo)

control + u 

Sõltuvused

Mõnikord võib juhtuda et paketid on omavahel sõltuvuses ning nende vahel tekivad konfliktid. Aptitude hoiatab selliste juhtumite korral. Samuti katkenud pakettide korral informeerib milline pakett on puudu. Katkenud pakettide leidmiseks klahv b või otsingumootorist  ?broken

Informatsiooni kuvamiseks kuidas aptitude arvab et selle probleemi võiks lahendada vajutada

e

Rohkem lahendusi saab klahviga

. 

Või tagasi minna lahenusele mis eelnevalt oli

, 

Kinnitada praegune lahendus ning mingu tagasi pakettide listi juurde

! 

Käsu eemaldamiseks (rejected)

r 

Kinnitamiseks (approved)

a

Midagi huvitavat

Juhul kui tüdined ära pakettide installeerimisest ning kustutamisest, siis on aptitudega kaasatud „Minesweeper“ :)

Actions > play minesweeper

Käsurea liides (command-line interface - CLI)

Tähtsamad käsud

Varamute uuendamine

aptitude update

Uuendab nii palju pakette kui võimalik, eemaldamata olemasolevaid pakette. ( Mõnikord on oluline eemaldada enne mõni pakett, et uuendada teist. Selle käsuga ei ole võimalik uuendada pakette sellises situatsioonis)

aptitude sage-upgrade

Uuendab pakette, kuni kõik sõltuvused on korras

aptitude full-upgrade

Need käsud vastavalt installeerivad, eemaldavad või puhastavad valitud paketid ( purge kustutab paketi, samuti ka selle konfiguratsiooni failid)

aptitude [ install | remove | purge ] pkg1 [pkg2...] 

Otsimine

aptitude search pattern1 [pattern2]

Kuvab valitud paketi info

aptitude show pkg1[pkg2] 

Kasutatud kirjandus

http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/doc/en/

http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/

http://nixdoc.net/man-pages/Linux/man1/APTITUDE.1.html

http://wiki.vpslink.com/Linux_Command_Reference:_aptitude_(Debian,_Ubuntu)

Autor

Andres Pihlak A22